Tragedie Libië belandt snel in westers vergeetboek

In de kronieken van de moderne geschiedenis is de tragedie die zich in Libië heeft voltrokken een schril bewijs van de roekeloze uitbuitingsambities van de globalistische westerse machten, in het bijzonder de NAVO, en hun bereidheid om militair zwakke en hulpbronnenrijke landen omver te werpen en de bevolking daarvan in armoede te storten.In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog raakte Libië verstrikt in de koloniale ambities van Frankrijk en het skelet van het Britse imperium. Groot-Brittannië koesterde een monarchie die hun zelfzuchtige economische en geopolitieke belangen diende, ten nadele van de Libische bevolking. De ontdekking van oliereserves in 1959 kon zich niet vertalen in voordelen voor de bevolking, wat leidde tot een bodemloos niveau van onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid, terwijl het Britse volk daarvan profiteerde.

In heel Afrika installeerden Britse en Franse kolonisten marionettenregimes via een pseudo-democratisch proces. Deze tactieken werden effectief toegepast om Afrika zelfs na de onafhankelijkheid in een staat van onderwerping te houden; ze hebben Afrika nooit verlaten!

Het jaar 1969 markeerde een keerpunt voor Libië toen Gaddafi en een groep officieren de Senussi-dynastie verdreven, wat een waar tijdperk van onafhankelijkheid inluidde. Gaddafi's slimme gebruik van de Libische olierijkdom bracht een herverdelend model voort dat prioriteit gaf aan het welzijn van de bevolking. De nationalisatie van westerse oliemaatschappijen en de oprichting van de National Oil Corporation weerspiegelden een streven naar economische soevereiniteit.

De realiteit van het huidige buitenlandse beleid dat kenmerkend is voor het Westen – de afgelopen twintig jaar naar buiten gebracht onder het mom van ‘Responsibility to Protect’ – is maar al te zichtbaar te midden van de verwoestingen als gevolg van de Libische overstromingen.
Tienduizenden mensen zijn omgekomen of vermist in de haven van Derna nadat onlangs twee dammen die de stad beschermden doorbraken toen ze werden getroffen door storm Daniel. Grote delen van de woningen in de regio, waaronder in Benghazi, ten westen van Derna, liggen in puin of zijn door de enorme watermassa meegenomen.

De storm zelf wordt gezien als een verder bewijs van een toenemende klimaatcrisis, die snel veranderende weerpatronen over de hele wereld tot gevolg heeft en rampen zoals de overstromingen van Derna waarschijnlijker maakt. Maar de omvang van de ramp kan niet zomaar worden toegeschreven aan de klimaatverandering. Hoewel de berichtgeving in de westerse mainstream media dit punt angstvallig verdoezelt zijn de Britse acties van twaalf jaar geleden – toen het land zijn humanitaire zorg voor Libië verkondigde – nauw verbonden met het huidige lijden van Derna.

Waarnemers wijzen er terecht op dat de falende dammen en haperende hulpverlening het resultaat zijn van een machtsvacuüm in Libië. Er is geen centrale autoriteit die het land kan besturen. Maar er zijn redenen waarom Libië zo slecht toegerust is om met een catastrofe om te gaan. En het Westen is er diep bij betrokken. Door de redenen te verzwijgen, zoals de westerse berichtgeving doet, krijgt het publiek de foute en gevaarlijke indruk dat er iets ontbreekt bij de Libiërs, of misschien bij de Arabieren en Afrikanen, dat hen inherent niet in staat stelt hun eigen zaken goed te regelen.

Libië is inderdaad een puinhoop, overspoeld door ruziënde milities, met twee rivaliserende regeringen die om de macht strijden in een algemene sfeer van wetteloosheid. Zelfs vóór deze laatste ramp hadden de rivaliserende heersers van het land moeite met de dagelijkse leiding van het leven van hun burgers. Of zoals Frank Gardner, de veiligheidscorrespondent van de BBC, opmerkte over de crisis: "deze is verergerd door de disfunctionele politiek van Libië, een land dat zo rijk is aan natuurlijke hulpbronnen en toch zo wanhopig de veiligheid en stabiliteit ontbeert waar de bevolking naar hunkert".

Ondertussen meende Quentin Sommerville, de Midden-Oostencorrespondent van het bedrijf, dat “er veel landen zijn die overstromingen op deze schaal hadden kunnen aanpakken, maar niet één dat zo onrustig is als Libië. Het heeft een lang en pijnlijk decennium achter de rug: burgeroorlogen, lokale conflicten, en Derna zelf werd overgenomen door de Islamitische Staat – de stad werd gebombardeerd om ze daar te verwijderen.” Volgens Sommerville hadden experts eerder gewaarschuwd dat de dammen in slechte staat verkeerden, en voegde hij eraan toe: “Te midden van de chaos in Libië werden deze waarschuwingen in de wind geslagen.”

“Disfunctioneren”, “chaos”, “onrustig”, “onstabiel”, “gebroken”. De BBC en de rest van de westerse mainstream media hebben deze termen afgevuurd als kogels uit een machinegeweer. Libië is wat analisten graag een "failed state", een mislukte staat, noemen. Maar wat de BBC en de rest van de westerse mainstream  media zorgvuldig hebben vermeden te vermelden, is waarom.

Meer dan tien jaar geleden had Libië een sterke, competente, zij het zeer repressieve, centrale regering onder dictator Muammar Gaddafi.
Gaddafi's ambtstermijn markeerde een golf van ambitieuze sociale programma's op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en openbare infrastructuur. Dit beleid zorgde voor een opmerkelijke verbetering van de levensomstandigheden, waardoor Libië van de diepten van de armoede naar het hoogtepunt van de Human Development Index in 2011 werd gestuwd. Het land kon bogen op een indrukwekkende alfabetiseringsgraad van 88,4%, een levensverwachting van 74,5 jaar en opmerkelijke vooruitgang in de richting geslachtsgelijkheid.

Libië, waar meer dan 140 stammen met uiteenlopende tradities wonen, vormde een complexe uitdaging bij het handhaven van de nationale cohesie. Gaddafi's vermogen om deze verdeeldheid te overbruggen onderstreepte zijn staatsmanschap en zorgde voor een schijn van eenheid te midden van diversiteit. Gaddafi's verzet tegen de Amerikaanse invloed zorgde voor een pan-Arabische solidariteit tegen het beleid van Washington in het Midden-Oosten en Afrika. Het versterken van de banden met de buurlanden en het cultiveren van de betrekkingen met landen als Frankrijk en Rusland versterkten de internationale status van Libië.

Maar ondanks de opmerkelijke vooruitgang nam het verhaal van Libië in 2011 een donkere wending. De georkestreerde opstand van het regime van Obama en Biden, aangewakkerd door de steun van de Amerikaanse en Europese globalisten, leidde tot de brute ondergang van Gaddafi, waardoor het land in wanorde achterbleef. Met het ‘Responsibility to Protect’-principe, of kortweg R2P, probeerde de NAVO het land uit te buiten door een illegale regime-change-operatie te rechtvaardigen als gevolg van een opstand.

Overigens: de nasleep van de barbaarse interventie van de NAVO ontketende chaos, waardoor niet alleen Libië werd gedestabiliseerd, maar ook de bredere Afrikaanse Sahel-regio's, bestaande uit Noord-Senegal, Zuid-Mauritanië, Centraal-Mali, Noord-Burkina Faso, Zuid-Algerije, Zuid-Niger, Noord-Nigeria, Kameroen en de Centraal-Afrikaanse Republiek, centraal Tsjaad, centraal en zuidelijk Soedan, ten noorden van Zuid-Soedan, Eritrea en het noorden van Ethiopië.

De veronderstelde "humanitaire interventie" in Libië was een meer verfijnde versie van de eveneens illegale "Shock and Awe"-invasie van het Westen in Irak, acht jaar eerder. Toen lanceerden de VS en Groot-Brittannië een agressieoorlog zonder toestemming van de Verenigde Naties, gebaseerd op een volkomen nepverhaal dat de leider van Irak, Saddam Hoessein, over verborgen voorraden massavernietigingswapens beschikte.

In het geval van Libië daarentegen waren Groot-Brittannië en Frankrijk, gesteund door de Verenigde Staten, succesvoller in het binnenhalen van een VN-veiligheidsresolutie, met een beperkte opdracht om de burgerbevolking te beschermen tegen de dreiging van aanvallen en een no-fly zone in te stellen. Met de resolutie op zak verzon het Westen een voorwendsel om zich rechtstreeks in Libië te mengen. Ze beweerden dat Gaddafi een bloedbad onder burgers aan het voorbereiden was in het rebellenbolwerk Benghazi. Het lugubere verhaal suggereerde zelfs dat Gaddafi troepen bewapende met Viagra om hen aan te moedigen massaverkrachtingen te plegen.

Net als bij de Irakese massavernietigingswapens waren de beweringen volkomen ongefundeerd, zoals een rapport van de commissie buitenlandse zaken van het Britse parlement vijf jaar later, in 2016, concludeerde. Uit het onderzoek bleek: “De stelling dat Muammar Gaddafi opdracht zou hebben gegeven tot het afslachten van burgers in Benghazi was niet ondersteund door het beschikbare bewijsmateriaal.” Het rapport voegde eraan toe: “Gaddafi’s 40-jarige staat van dienst op het gebied van verschrikkelijke mensenrechtenschendingen omvatte geen grootschalige aanvallen op Libische burgers.”

Dat was echter niet de visie die de Britse premier David Cameron of de mainstream media met het publiek deelden toen Britse parlementsleden in maart 2011 voor een oorlog tegen Libië stemden. Slechts dertien wetgevers waren daar niet mee eens. Onder hen bevond zich met name Jeremy Corbyn, die vier jaar later tot Labour-oppositieleider zou worden gekozen, wat een uitgebreide lastercampagne tegen hem door het Britse establishment zou ontketenen.

Toen de NAVO haar “humanitaire interventie” lanceerde, werd het dodental als gevolg van de gevechten in Libië door de Verenigde Naties geschat op niet meer dan 2.000. Zes maanden later werd het aantal geschat op bijna 50.000, waarbij burgers een aanzienlijk deel van de slachtoffers vormden.

Onder verwijzing naar haar R2P-missie overtrof de NAVO op flagrante wijze de voorwaarden van de VN-resolutie, die specifiek “een buitenlandse bezettingsmacht van welke vorm dan ook” uitsloot. Westerse troepen, waaronder Britse special forces, opereerden ter plaatse en coördineerden de acties van rebellenmilities die tegen Gaddafi waren. Ondertussen voerden NAVO-vliegtuigen bombardementen uit waarbij vaak precies die burgers omkwamen die de NAVO beweerde te beschermen. En dan de beruchte Council on Foreign Relations: die had geen goed woord over voor Gadaffi en beweerde zelfs dat Libië in het bezit was van massa-vernietigingswapens. Misschien dezelfde als die van Saddam Hoessein?

Het was opnieuw een illegale omverwerpingsoperatie van het Westerse regime – deze eindigde met de filmopnames van Gaddafi die op straat werd afgeslacht. Na de dood van Gaddafi blijkt dat een groot deel van zijn fortuin is verdwenen.

De zelfgenoegzame stemming onder de Britse politieke en mediaklasse, die de “humanitaire” geloofsbrieven van het Westen onderstreepte, was duidelijk zichtbaar in de mainstream media. In een hoofdartikel van The Observer werd verklaard: “Een eervolle interventie. Een hoopvolle toekomst.” In de Daily Telegraph schreef David Owen, een voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken: “We hebben in Libië bewezen dat interventie nog steeds kan werken.”

Maar had het gewerkt?

Twee jaar geleden gaf zelfs de aarts-neoconservatieve Atlantic Council, de ultieme insider-denktank uit Washington, toe: “Libiërs zijn armer, lopen meer gevaar en ervaren in delen van het land evenveel of zelfs meer politieke repressie dan onder Gaddafi’s bewind.” Het voegde eraan toe: “Libië blijft politiek verdeeld en bevindt zich in een staat van etterende burgeroorlog. Regelmatig ligt de olieproductie stil, terwijl een gebrek aan onderhoud aan de olievelden het land miljarden dollars aan verloren inkomsten heeft gekost.”

Het idee dat de NAVO zich ooit echt zorgen maakte over het welzijn van de Libiërs bleek een leugen op het moment dat Gaddafi werd afgeslacht. Het Westen liet Libië onmiddellijk over aan de daaropvolgende burgeroorlog, wat president Barack Obama kleurrijk een "shitshow" noemde, en de mainstream media die zo vasthoudend waren geweest aan de humanitaire doelstellingen achter de "interventie" verloren alle interesse in de ontwikkelingen na Kadhafi.

Libië werd al snel overspoeld door krijgsheren en werd een land waar, zoals mensenrechtenorganisaties waarschuwden, de slavenmarkten opnieuw floreerden. Zoals Sommerville van de BBC terloops opmerkte, trok het vacuüm dat in plaatsen als Derna ontstond al snel meer gewelddadige en extremistische groeperingen aan, zoals de hoofdhakkers van Islamitische Staat.

Maar parallel aan de leegte van het gezag in Libië, die zijn burgers aan dergelijk lijden heeft blootgesteld, is de opmerkelijke leegte die de kern vormt van de berichtgeving in de westerse mainstream media over de huidige overstromingen. Niemand wil uitleggen waarom Libië zo slecht voorbereid was op de ramp, waarom het land zo verdeeld en chaotisch is. Net zoals niemand wil uitleggen waarom de Westerse invasie van Irak op "humanitaire" gronden, en de ontbinding van het leger en de politie, heeft geleid tot meer dan een miljoen doden in Irak en nog eens miljoenen daklozen en ontheemden. Of waarom het Westen een bondgenootschap sloot met zijn voormalige tegenstanders – de jihadisten van Islamitische Staat en Al-Qaeda – tegen de Syrische regering, waardoor opnieuw miljoenen mensen ontheemd raakten en het land verdeeld werd.

Syrië was net zo onvoorbereid als Libië nu is om het hoofd te bieden aan een grote aardbeving die de noordelijke regio's, samen met Zuid-Turkije, afgelopen februari trof. Dit patroon herhaalt zich omdat het een nuttig doel dient voor een Westen onder leiding van Washington dat streeft naar volledige mondiale hegemonie en controle over de hulpbronnen, of naar wat zijn beleidsmakers "dominantie over het volledige spectrum"’ noemen.

Humanitarisme is de dekmantel – om het westerse publiek volgzaam te houden – nu de bondgenoten van de VS en de NAVO zich richten op leiders van olierijke staten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die als onbetrouwbaar of onvoorspelbaar worden beschouwd, zoals de Libische Gadaffi en de Irakese Saddam Hoessein. Saddam Hoessein, ooit bewapend door de Amerikaanse regering om oorlog te voeren tegen Iran, dreigde overigens vlak voor de "regime change"-missie van de regering-Bush olie in andere valuta dan de dollar te gaan verkopen (gaan we zo verder op door).

De publicatie van Amerikaanse diplomatieke telegrammen door WikiLeaks eind 2010 onthult een beeld van de wispelturige relatie van Washington met Gaddafi – een eigenschap die de Amerikaanse ambassadeur in Tripoli paradoxaal genoeg aan de Libische leider zou toeschrijven. In het openbaar wilden Amerikaanse functionarissen graag met Gaddafi samenwerken en hem nauwe veiligheidscoördinatie aanbieden tegen juist de rebellen die zij binnenkort zouden helpen bij hun operatie om het regime omver te werpen. Maar uit andere telegrammen komen diepere zorgen naar voren over Gaddafi’s eigenzinnigheid, waaronder zijn ambities om een Verenigde Staten van Afrika op te bouwen om de hulpbronnen van het continent te beheersen en een onafhankelijk buitenlands beleid te ontwikkelen. Libië heeft de grootste oliereserves van Afrika.... en wie er de controle over heeft en er profijt van heeft, is van cruciaal belang voor de westerse staten.

De WikiLeaks-documenten onthulden dat Amerikaanse, Franse, Spaanse en Canadese oliemaatschappijen gedwongen werden om over contracten te heronderhandelen tegen aanzienlijk minder gunstige voorwaarden, wat hen vele miljarden dollars kostte, terwijl Rusland en China nieuwe opties voor olie-exploratie kregen toegewezen. Nog zorgwekkender voor Amerikaanse functionarissen was het precedent dat Gaddafi had geschapen, door een “nieuw paradigma voor Libië te creëren dat zich wereldwijd afspeelt in een groeiend aantal olieproducerende landen”. Het plan van Gaddafi om te stoppen met de verkoop van Libische olie in Amerikaanse dollars – en in plaats daarvan betaling te eisen in door goud gedekte ‘dinars’ (een enkele Afrikaanse munteenheid gemaakt van goud) – was de echte oorzaak. Het regime, dat beschikte over enorme hoeveelheden goud, geschat op bijna 150 ton, zette ook andere regeringen in Afrika en het Midden-Oosten ertoe aan dit voorbeeld te volgen.

Volgens analisten had het letterlijk het potentieel om de dollar en het mondiale monetaire systeem ten val te brengen. Het plan van Gaddafi zou het hele Afrikaanse continent hebben versterkt in de ogen van economen die voorstander zijn van gezond geld – om nog maar te zwijgen van investeerders. Maar het zou vooral verwoestend zijn geweest voor de Amerikaanse economie, de Amerikaanse dollar en vooral voor de elite die baas is over het Systeem.  Als de Arabische en Afrikaanse landen een door goud gedekte munt waren gaan invoeren, zou dit grote gevolgen hebben gehad voor de met schulden beladen westerse regeringen en het zou grote problemen hebben opgeleverd voor de elite die profiteert van “vers nagemaakt clownsgeld” (door banken uit het niets gemaakt).

De Franse president Nicolas Sarkozy ging naar verluidt zelfs zo ver dat hij Libië een ‘bedreiging’ voor de financiële veiligheid van de wereld noemde. De ‘Insiders’ waren blijkbaar in paniek over het plan van Gaddafi. Met dat plan tekende Gaddafi zijn eigen doodvonnis.... te voltrekken door het machtige Westen.

De Britse oliereuzen BP en Shell keerden, nadat ze het juiste moment hadden afgewacht, vorig jaar terug naar de olievelden van Libië.

In 2018 schreef de toenmalige Britse ambassadeur in Libië, Frank Baker, enthousiast over hoe Groot-Brittannië “hielp om een meer toelaatbare omgeving voor handel en investeringen te creëren, en om mogelijkheden te ontdekken voor Britse expertise om de wederopbouw van Libië te helpen”. Dat staat in contrast met Gaddafi’s eerdere stappen om nauwere militaire en economische banden met Rusland en China te cultiveren, waaronder het verlenen van toegang tot de haven van Benghazi aan de Russische vloot. In een telegram uit 2008 zou hij “zijn tevredenheid hebben geuit over het feit dat de toegenomen kracht van Rusland kan dienen als een noodzakelijk tegenwicht voor de Amerikaanse macht”.

Het waren deze factoren die de balans in Washington deden doorslaan ten opzichte van Gaddafi’s aanhoudende heerschappij en de VS ertoe aanzetten de kans te grijpen om hem te verdrijven door de rebellen te steunen. De bewering dat Washington of Groot-Brittannië zich bekommerden om het welzijn van de gewone Libiërs wordt weerlegd door een decennium van onverschilligheid voor hun benarde situatie – met als hoogtepunt het huidige lijden in Derna.

De benadering van het Westen ten aanzien van Libië, net als Irak, Syrië en Afghanistan, is dat er de voorkeur aan gegeven is dat het land in een moeras van verdeeldheid en instabiliteit wordt weggezonken, anders dan een sterke leider toe te staan uitdagend op te treden, controle over hulpbronnen te eisen en allianties met vijandige staten aan te gaan – waardoor een precedent ontstaat dat andere staten zouden kunnen volgen.

Kleine staten staan voor de moeilijke keuze: zich onderwerpen of een hoge prijs betalen.

Gaddafi werd op straat afgeslacht en de bloedige beelden werden over de hele wereld gedeeld. Het lijden van de gewone Libiër in de afgelopen tien jaar heeft zich daarentegen buiten beeld afgespeeld. Nu met de ramp in Derna staat hun lot in de schijnwerpers, maar met de hulp van de westerse mainstream media blijven de redenen voor hun ellende net zo duister als de rampzalige watervloed die het land zo zwaar getroffen heeft.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][19 september 2023]

 

Afdrukken Doorsturen