Rusland en China hebben een gedeelde visie voor Noord-Korea

De verhoudingen tussen Rusland, China en Noord-Korea zijn nog nooit zo goed geweest.... vooral vanwege de wederzijdse belangen.Het fundament op de verbeterde, inniger relatie tussen Rusland en Noord-Korea werd gelegd met het driedaagse staatsbezoek op 25 - 27 juli van de Russische minister van Defensie Sergey Shoigu, vergezeld van een militaire delegatie, aan Pyongyang - het allereerste bezoek op hoog niveau vanuit Moskou in het post-Sovjettijdperk. Shoigu’s ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un verhief wat zou zijn doorgegaan als een vriendelijk gebaar van het Kremlin op de 70e verjaardag van de wapenstilstand die leidde tot een stopzetting van de vijandelijkheden in de Koreaanse oorlog naar een heel ander universum.

Op het meest voor de hand liggende niveau slaat de goede verstandhouding tussen beide landen een gat in het ijzeren gordijn van sancties dat de VS rond Noord-Korea hebben opgebouwd. Maar het bezoek van Shoigu, dat samenviel met de Afrikatop in Sint-Petersburg onder voorzitterschap van president Vladimir Poetin, moet worden gezien als onderdeel van de Russische boodschap dat het land met een knal is teruggekeerd in het middelpunt van de wereldpolitiek.

De kers op de taart bij bovengenoemd bezoek was een rondleiding door het Noord-Koreaanse arsenaal aan raketten die kernkoppen kunnen dragen, inclusief de nieuwste ballistische raketprestatie Hwasong-18, die Kim persoonlijk op zich nam voor de Russische militaire delegatie.

Het Noord-Koreaanse persbureau vond het toen noemenswaardig dat Shoigu een handgeschreven brief van Poetin aan Kim had overhandigd. Het merkte op dat “zij met diepe emotie terugdachten aan de geschiedenis van de diepgewortelde vriendschap tussen de twee landen, en tijdens het gesprek hun beoordelingen en meningen uitwisselden over zaken van wederzijds belang op het gebied van de nationale defensie en veiligheid en over de regionale en internationale veiligheidsomgeving" - en er een consensus over hebben bereikt.

“De ontmoeting tussen Kim Jong-un en Sergei Shoigu op een belangrijk moment dient als een belangrijke gelegenheid voor het verder ontwikkelen van de strategische en traditionele betrekkingen tussen het land en Rusland, zoals vereist door de nieuwe eeuw, en voor het verder diepgaand stimuleren van de strategische en tactische samenwerking en samenwerking tussen de twee landen op het gebied van nationale defensie en veiligheid om het hoofd te bieden aan de steeds veranderende regionale en internationale veiligheidsomgeving.” Zoals bekend was het recente bezoek van Kim Jong-un aan Poetin als gevolg hiervan haast een vanzelfsprekendheid. Het accent bij de Noord-Koreanen ligt onmiskenbaar op defensie- en veiligheidskwesties, waarbij de aandacht wordt gevestigd op de onstabiele omgeving in het Verre Oosten, en specifiek op "strategische en tactische bundeling van krachten en samenwerking".

Li Hongzhong, vice-voorzitter van het Permanent Comité van het Nationale Volkscongres van China, merkte recentelijk op dat Rusland en China “dicht bij Noord-Korea staan” als reactie op het feit dat de regering-Biden de verdieping van een trilaterale alliantie tussen Washington Seoel en Tokio heeft versneld. Washington profiteert van de politieke transitie in Zuid-Korea met de verkiezing van de pro-westerse Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-Yeol vorig jaar in mei, die het onafhankelijke buitenlandse beleid van zijn voorganger Moon Jae-In richting Moskou en Peking omdraaide en de pogingen om tot een ontspanning met Pyongyang te komen in de Gele Zee heeft gedumpt.

De Amerikaanse benadering van het Verre Oosten trekt een vergelijking met zijn strategie in het Midden-Oosten, waar het Iranofobie aanwakkerde en de ontwikkeling van elk regionaal veiligheidsproces blokkeerde, wat hielp om de militaire aanwezigheid in de regio te versterken en de massale wapenexport te bevorderen. Het belangrijkste verschil ligt in de "kracht" van de strategie van Washington voor het Verre Oosten, die er op gericht is China en Rusland in bedwang te houden.

Het lijdt geen twijfel dat de VS de situatie in Azië verergeren door Pyongyang te provoceren en de situatie op het Koreaanse schiereiland te ondermijnen om het in een staat van opgeschorte bezieling te houden die op elk moment opnieuw kan worden bekeken. De recente opeenvolgende bezoeken in juli van twee Amerikaanse kernonderzeeërs aan de Zuid-Koreaanse marinebases zijn hiervan een voorbeeld.

De afgelopen periode naderde de bevroren confrontatie tussen de twee Korea’s voortdurend een escalatie als gevolg van de verdieping van de militaire samenwerking tussen Washington en Seoul. Een beslissend moment kwam in april toen Biden en Yoon de Verklaring van Washington ondertekenden over het afschrikken van Noord-Korea, wat de oprichting inhield van een adviesgroep voor kwesties op nucleair gebied en een grotere frequentie van de verschijning van Amerikaanse strategische wapens, evenals de bezoeken van kernonderzeeërs naar Zuid-Korea. Daarnaast gebruiken de Amerikanen de NAVO(-lidstaten) door haar aanwezigheid in de Indo-Pacifische regio – Australië, Japan, de Republiek Korea en Nieuw-Zeeland, uit te breiden. De tijd dat de NAVO een defensieve Noord-Atlantische organisatie was die vrede en stabiliteit nastreefde, is al ver verleden tijd.

De verhouding tussen Noord-Korea en Japan is nu niet bepaald gestoeld op een vriendschappelijke basis. Tijdens de Tweede Wereldoorlog oefende het imperiale Japan een groot deel van zijn invloed uit op Korea, waarbij het de burgers uitbuitte en met ongekende wreedheid regeerde.

Kim Song-ju, een jonge Koreaanse patriot, vocht tegen de keizerlijke Japanse overheersing als onderdeel van een militante communistische guerrillabende van verzetssoldaten. Na het verliezen van de (tweede wereld)oorlog werd Japan gedwongen de controle over Korea op te geven; vervolgens viel de zuidelijke helft onder Amerikaanse invloed en de noordelijke helft onder Sovjet-invloed.
Terwijl Zuid-Korea vrije, "eerlijke" verkiezingen hield voor zijn president, verwierpen de Sovjets democratische idealen en installeerden in plaats daarvan Kim Song-ju (die zijn naam veranderde in Kim Il-sung) als marionettenleider vanwege zijn Koreaanse afkomst en zijn communistische ideologie. Als leider van Noord-Korea ontwikkelde Kim Il-sung een persoonlijkheidscultus, creëerde een goddelijke persoonlijkheid en verzon een mythe over zijn goddelijke afkomst om zijn recht om te regeren te rechtvaardigen.

In deze geconstrueerde mythe beweerde Kim Il-sung de afstammeling te zijn van de berg Paektu, een berg die een enorme spirituele betekenis heeft voor de Koreanen en wordt beschouwd als de oorsprong van het Koreaanse koninkrijk. Nadat hij het Noorden in 1948 tot Democratische Volksrepubliek Korea had uitgeroepen viel Kim in juni 1950 Zuid-Korea binnen in een poging het Koreaanse schiereiland te herenigen door middel van militaire verovering. Na drie jaar van intense, bloedige oorlog verdeelden de twee partijen Korea op de 38e breedtegraad, waardoor een gedemilitariseerd niemandsland ontstond dat de twee landen van elkaar scheidde.

Hoewel het conflict nu "op ijs ligt" duurt de Koreaanse oorlog technisch gezien nog steeds voort, aangezien Noord- en Zuid-Korea nog een formeel vredesverdrag moeten ondertekenen. Terwijl Zuid-Korea in de jaren na de oorlog economisch, sociaal en cultureel tot bloei is gekomen, is Noord-Korea weggekwijnd onder het despotische bewind van de familie Kim, die militaire superioriteit boven het welzijn van zijn eigen burgers bleef stellen. Deze fervente militaire traditie die Kim Il-sung koesterde, werd doorgegeven aan zijn zoon, Kim Jong-il, en nu aan zijn kleinzoon, Kim Jong-un, de huidige opperste leider van Noord-Korea. Tientallen jaren van autocratisch bewind door de dictators van de Kim-dynastie hebben Noord-Korea gevormd tot de staat die het nu is: een gesloten, hypergemilitariseerde staat die wordt geplaagd door endemische armoede, ernstige repressie en extreme censuur.

Er is echter een periode van ontspanning geweest tussen de VS en Noord-Korea. De regering-Clinton had in 1994 een overeenkomst gesloten waarvan in het Westen ten onrechte wordt gezegd dat Noord-Korea het heeft gebroken. Noord-Korea had een nucleair programma dat destijds plutonium creëerde. Zodra ze deze (Clinton-)overeenkomst zijn aangegaan, bevroren ze dat programma voor 12 jaar, en deden ze andere concessies die nooit werden gerapporteerd. In ruil voor de overeenkomst stemden de VS ermee in om het land 500.000 ton stookolie per jaar te leveren in ruil voor het sluiten van hun kernreactor, en de VS stemden er ook mee in om hen te helpen twee lichtwaterreactoren voor hen aan te schaffen, gebouwd door een internationaal consortium, omdat deze veiliger zouden zijn wat de nucleaire proliferatie betreft. Die overeenkomst bleef een aantal jaren gelden, maar het belangrijkste was dat beide partijen overeenkwamen hun vijandige beleid ten opzichte van elkaar te laten vallen en elkaar niet langer als vijandige naties te behandelen.

Men dacht destijds dat dit een zo snel mogelijke stap voorwaarts naar volledige politieke en economische normalisatie mogelijk zou maken. Had Amerika kunnen bewijzen een goede invloed op Noord-Korea te hebben? Als deze overeenkomst – ondertekend in oktober 1994 – door de Amerikanen gerespecteerd zou blijven worden, had dit dan ook de geleidelijke economische en maatschappelijke bevrijding van Noord-Korea kunnen faciliteren? We zullen het nooit weten.

In november 1994 namen de Republikeinen voor het eerst sinds de jaren veertig de controle over het Huis van Afgevaardigden en de Senaat over (onder leiding van Newt Gingrich) en het eerste wat de Republikeinen deden was beginnen met het aanvallen en ondermijnen van de overeenkomst. Binnen een paar jaar liepen de olieleveranties vertragingen op en hadden de Noord-Koreanen het gevoel dat er geen beweging was in de richting van het beëindigen van het vijandige beleid. Ze begonnen luidkeels te klagen bij alle Amerikaanse vertegenwoordigers die ze tegenkwamen, dat de VS zich niet aan de afspraken hielden. Ze waren van mening dat de VS de overeenkomst hadden geschonden. Maar uit de overeenkomst van 1994 kwam een nieuwe reeks onderhandelingen over hun raketten voort, en tegen het einde van de ambtsperiode van de regering-Clinton waren ze heel dicht bij een overeenkomst op grond waarvan Noord-Korea de productie en het testen van alle raketten zou hebben stopgezet. Dit wil niet zeggen dat de handen van de regering-Clinton helemaal schoon waren bij het buitenlands beleid (ze bombardeerden bijvoorbeeld een farmaceutische fabriek in Soedan en verergerden het conflict met hun interventie in Kosovo), maar wat de kwestie Noord-Korea betreft, moet er waar nodig eer worden gegeven - en dat is niet aan velen te danken.

Toen Bush begin 2001 aan de macht kwam, waren de neo-conservatieven, onder leiding van Rumsfeld en Wolfowitz enz., doodsbang voor onderhandelingen met Noord-Korea. Ze deden er alles aan om de geboekte vooruitgang te ondermijnen, en in 2002 haalden ze oude informatie boven water waaruit bleek dat Noord-Korea apparatuur had gekocht om uranium te verrijken, wat had kunnen leiden tot een andere manier om de bom te ontwikkelen. De regering-Bush stuurde een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar Noord-Korea om hen te vertellen dat hun overeenkomst voorbij was omdat ze deze uraniumfaciliteit aan het bouwen waren, wat niet waar bleek te zijn. Noord-Korea had ontkend dat zij deze uraniumfaciliteit aan het bouwen waren, ondanks het feit dat zij daartoe het recht hadden op grond van de bestaande overeenkomsten. Ze zeiden dat ze bereid waren over de kwestie te praten, maar onder de regering-Bush weigerden de VS met hen te praten. Bush verscheurde de overeenkomst en plaatste Noord-Korea op de lijst van de As van het Kwaad. In reactie hierop zei Noord-Korea dat aangezien er geen overeenkomst was, het land door zou gaan met een nucleair programma; en in 2006 hadden ze hun eerste atoombom laten ontploffen. Dit einde is waar de verhalen in de westerse mainstream media over het land lijken te beginnen.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de huidige verdubbeling door Washington van de aanwezigheid rond de Korea's een scherpe reactie van Pyongyang heeft uitgelokt en er ontstaat een vicieuze cirkel door het ontbreken van enige interesse aan Amerikaanse zijde om opnieuw met Pyongyang in zee te gaan. In feite escaleren de Amerikanen de situatie dus onder het voorwendsel Zuid-Korea te steunen.

Simpel gezegd creëert dit synergie voor het vermogen van de VS om de Chinees-Russische as in de regio Azië-Pacific tegen te gaan. De krant Izvestia berichtte ruim een maand geleden onder verwijzing naar bronnen van het ministerie van Defensie in Moskou dat een versterking van de inzet in het Verre Oosten wordt overwogen en dat dit onder meer de basis zou kunnen omvatten van de strategische raketdragers Tu-160 “White Swan” in de Amoer-regio – een multi-mode supersonische strategische bommenwerper met variabele vleugelgeometrie, ontworpen om in het diepe achterland in te slaan bij snelheden tot 2000 km/u. Maar in de ogen van de Amerikanen gewoon een defensief wapen, natuurlijk.

De militaire expert Yuri Lyamin zei tegen Izvestia: “Speciale aandacht moet worden besteed aan Japan, waarmee wij [Rusland] nog steeds territoriale geschillen hebben over de Zuidelijke Koerillen. Onlangs heeft dit land [Japan] zijn militaire uitgaven verhoogd en is het ook van plan schokwapensystemen te ontwikkelen. Daarom is het noodzakelijk om onze afschrikkingskrachten te versterken om de dreiging vanuit deze richting te neutraliseren.” Inderdaad, de Koude Oorlog met de nucleaire dreiging is weer terug van weggeweest.

Noord-Korea haalt regelmatig de krantenkoppen met zijn assertieve ontwikkelingsprogramma voor kernwapens. Experts over de hele wereld luiden de noodklok en stellen dat de ontwikkeling van kernwapens door Noord-Korea een aanzienlijk mondiaal risico vormt. Maar hoe ernstig is de Noord-Koreaanse dreiging? Op dit moment beschikt Noord-Korea niet alleen over kernkoppen, maar ook over intercontinentale ballistische raketten (ICBM's) die deze met een druk op de knop vrijwel overal ter wereld kunnen lanceren. Hoewel Kim misschien niet de meest rationele leider is, begrijpt hij duidelijk het principe van wederzijds verzekerde vernietiging: op het moment dat hij een ICBM met een nucleaire lading lanceert, zullen andere landen zeker hun eigen kernwapens inzetten, waardoor Kim en Noord-Korea worden vernietigd. Hoewel het niet in het beste belang van Kim Jong-un zou zijn om zijn kernwapens te gebruiken, is het voor de Noord-Koreaanse agenda wel substantieel voordelig om deze te produceren. De ontwikkeling van kernwapens heeft andere landen gedwongen kennis te nemen van Noord-Korea, terwijl het land tijdens de onderhandelingen ook waardevolle onderhandelingstroeven heeft gekregen. Het bezit van die kernwapens is de Amerikanen natuurlijk een doorn in het oog - en Kim weet dat juist vanwege zijn kernwapenprogramma de Yanks nog niet op zijn stoep staan (en dat is een kwestie van tijd, gezien de ontwikkelingen aan de westgrens van Rusland.

Niet alleen Rusland, ook China is bereid om de "strategische uitwisselingen" met Noord-Korea te intensiveren, de samenwerking tussen bedrijven te stimuleren en banden te ontwikkelen om bij te dragen aan regionale vrede en stabiliteit, schreef de Chinese president Xi Jinping in een felicitatieboodschap aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de Dag van de Stichting van de Republiek. “In de nieuwe omgeving is de Chinese kant bereid de strategische uitwisselingen met de Noord-Koreaanse kant te intensiveren, de economische samenwerking uit te breiden en de betrekkingen tussen China en Noord-Korea te ontwikkelen volgens de dictaten van de tijd, om zo het beste voor de mensen van de twee landen in de regio te brengen en grote bijdragen te leveren aan de regionale vrede, stabiliteit, ontwikkeling en welvaart”, citeerde de Noord-Koreaanse staatsradio Voice of Korea de boodschap van de Chinese leider.

Xi Jinping herinnerde zich ook zijn herhaalde ontmoetingen met Kim Jong-un en de nauwe communicatie tussen hen. Hij wees er ook op dat China's constante en standvastige houding is om "de traditionele betrekkingen van vriendschap en samenwerking te ontwikkelen, ondanks de veranderende internationale en regionale situaties."

Nadat Kim Jung-un de Russische president Poetin had bezocht (en laatstgenoemde wapens zal krijgen geleverd) waarschuwde de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk Yeol al meteen dat zijn land en zijn bondgenoten “niet werkeloos zullen toekijken” als Noord-Korea Russische hulp krijgt om zijn massavernietigingswapens te versterken – slechts enkele dagen nadat de leiders van de twee kernwapenlanden een bijeenkomst hadden gehouden. Hij voegde eraan toe dat als Noord-Korea “de informatie en technologie verwerft die nodig zijn om zijn capaciteiten (de Amerikanen schieten dan meteen in hun modus van massavernietigingswapens) te vergroten in ruil voor het steunen van Rusland met conventionele wapens, de deal een directe provocatie zal zijn, die de vrede en veiligheid van de Republiek Korea zal bedreigen, voegde de Zuidkoreaanse president eraan toe.

De geopolitiek van het Verre Oosten gaat niet alleen over bewapening, maar heeft uiteraard ook andere dimensies. De commerciële waarde van de Arctische scheepvaartroute staat in de schijnwerpers, “een belangrijk gebied waar China en Rusland potentieel hebben en de samenwerking zouden moeten versterken”, schreef de Global Times recentelijk.

Rusland testte een maand geleden de Arctische scheepvaartroute met een lading ruwe olie voor China, die aankwam in Rizhao in de Oost-Chinese provincie Shandong. Deze route zou de maritieme afstand tussen Europa en Noordoost-Azië met bijna een derde kunnen verkleinen, vergeleken met de Suez-route, die momenteel wordt gebruikt voor het grootste deel van de Russische olie-export naar China en India.

Zonder twijfel wakkert de klimaatverandering de belangstelling voor de scheepvaart in het Noordpoolgebied aan. Maar dit zet ook een nieuwe fase in van de mondiale machtsconcurrentie, waarbij zowel politieke als economische belangen betrokken zijn bij de handel tussen Azië en Europa. De strategische betekenis is groot, aangezien de noordelijke route niet onder Amerikaanse controle staat, in tegenstelling tot de Straat van Malakka. Nogmaals de Global Times: “Vanuit geopolitiek perspectief zijn vroege planning en voorzorgsmaatregelen met betrekking tot de diversificatie van scheepvaartroutes van cruciaal belang voor de economische en handelsveiligheid van China. Daarom moet China samenwerken met Rusland bij de ontwikkeling van nieuwe scheepvaartroutes in het Noordpoolgebied voor hun strategische belangen op de lange termijn.”


Hieruit blijkt dat de verdieping van de samenwerking tussen de Chinese en Russische marines, met name gezamenlijke patrouilles, enz., een gamechanger is in de geopolitiek van het Verre Oosten en de westelijke Stille Oceaan. Maar hoe past Noord-Korea hier in? Simpel gezegd: Rajin Port, gelegen aan de noordoostkust van Noord-Korea, is de meest noordelijke ijsvrije haven van Azië. Rajin zou een “logistiek knooppunt” kunnen worden als het wordt aangesloten op de Trans-Siberische spoorlijn. Er bestaat al een spoorlijn die Rusland en Noord-Korea verbindt via de kruising bij de rivier de Tumen om de haven van Rajin te bereiken (volgens een overeenkomst uit 2008 ondertekend tussen de spoorwegen van de twee landen). Een speciale economische zone in Ranjin past enerzijds in het Arctische scheepvaartnetwerk, maar valt anderzijds precies binnen de groep havens in Noordoost-Azië waar schepen die de Noordzeeroute passeren, zouden kunnen aanmeren of vertrekken – Busan, Qingdao en Tianjin,  ook de tien drukste containerhavens ter wereld.


Het Amerikaanse complot om de spanningen in de situatie rond Noord-Korea hoog te houden is voor de Amerikanen inderdaad vanzelfsprekend. Om van Rajin echt een logistiek knooppunt te maken, zijn waarschijnlijk enorme veranderingen in de politieke situatie op het Koreaanse schiereiland nodig. Shoigu’s baanbrekende bezoek aan Pyongyang hield een veel grotere agenda in om Noord-Korea te integreren in de geo-economie van Eurazië. Het past in het buitenlands beleid van Rusland om met een vooruitziende blik plannen te maken voor de toekomst. Shoigu’s gesprekken in Pyongyang hebben dan ook een grote rol gespeeld in het bezoek van Kim Jong-un aan Moskou en ook in Poetin's komende bezoek aan China in oktober, met de nadruk op het Belt and Road Initiative.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][22 september 2023]

 

Afdrukken Doorsturen