Terwijl Rusland Oekraïne in de tang heeft rukt het Westen op in de Kaukasus

Azerbeidzjan heeft de controle over de regio Nagorno-Karabach verworven nadat een beslissend militair offensief de lokale etnische Armeense strijdkrachten dwong in te stemmen met ontwapening en zich terug te trekken.Nadat de Azerbeidzjaanse strijdkrachten op 19 september een grootschalige militaire operatie in Nagorno-Karabach hadden gelanceerd, werd het duidelijk dat de Armeense premier Yerevan niet van plan was in te grijpen en de lokale Armeniërs, die de meerderheid van de bevolking in de regio uitmaken, te beschermen. Als gevolg hiervan zijn duizenden Karabach-Armeniërs al hun huizen ontvlucht, zich er terdege van bewust dat het een kwestie van tijd is voordat het Azerbeidzjaanse leger delen van het bergachtige gebied herovert die nog steeds in Armeense handen zijn.

Ook al hebben Bakoe en de feitelijke autoriteiten van het zelfbenoemde Artsakh op 20 september een staakt-het-vuren ondertekend – een document dat in werkelijkheid de capitulatie van de Karabach-Armeniërs voor Azerbeidzjan weergeeft – betekent dit niet dat de spanningen in de regio voorbij zijn. Volgens de deal moeten de Armeense strijdkrachten in Karabach “hun wapens neerleggen, gevechtsposities en militaire posten verlaten en zich volledig ontwapenen”. Van Russische vredeshandhavers, die naar Nagorno-Karabach werden uitgezonden als gevolg van de 44 dagen durende oorlog die Armenië en Azerbeidzjan in 2020 vochten, wordt verwacht dat zij “de uitvoering van het staakt-het-vuren coördineren”.

Met andere woorden: de rol van Rusland is om Azerbeidzjan te helpen de Armeense strijdkrachten in Nagorno-Karabach te ontwapenen. Het is waarschijnlijk is dat veel Armeniërs door Russische vredeshandhavers geholpen zullen worden bij de evacuatie naar Armenië. Degenen die besluiten hun huizen niet te verlaten, zullen moeten worden geïntegreerd in de Azerbeidzjaanse samenleving. Er bestaat echter de vrees dat de Armeniërs te maken kunnen krijgen met etnische zuiveringen. Daarom wordt verwacht dat de overgrote meerderheid van hen de regio in de nabije toekomst zal verlaten.

Armenië betwist niet langer dat Nagorno-Karabach deel uitmaakt van Azerbeidzjan. Het vooruitzicht op een vreedzame oplossing van een regionaal conflict zou goed nieuws moeten zijn, maar dit is een ongelooflijk complexe situatie met een externe omgeving waarin een meedogenloze oorlog woedt zonder einde in zicht, en de protagonisten tegendraadse belangen nastreven.

Een regeling over het Nagorno-Karabach-conflict dat tot vrede en verzoening leidt, zou in de nabije toekomst de weg kunnen openen naar de toetreding van Armenië (en Azerbeidzjan) tot de EU en de NAVO. De Armeense lobby's in de Europese hoofdsteden en Washington oefenen veel politieke invloed uit. Het olierijke Azerbeidzjan kijkt naar de Europese markt.

Dat gezegd hebbende zal Rusland zich verzetten tegen de uitbreiding van de EU en de NAVO naar Transkaukasië, een zeer strategische geografische regio op de grens van Oost-Europa en West-Azië, die zich uitstrekt over het zuidelijke Kaukasusgebergte en een brug vormt over de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Armenië heeft een militair bondgenootschap met Rusland, maar premier Nikol Pashinyan heeft steeds meer een blik geworpen op het Westen, inclusief de EU.

Eerder dit jaar heeft de EU op verzoek van Yerevan een civiele missie in Armenië opgezet, waaronder operaties op verschillende punten langs de grens met Azerbeidzjan. Ondertussen tekende de EU vorig jaar ook een gasleveringsovereenkomst met Bakoe. De führerin van de Europese Commissie Ursula von der Leyen prees Azerbeidzjan als een “cruciale partner” bij het verzachten van de Europese energiecrisis.

Maar inmiddels is er dus wel het een en ander gebeurd. De Europese Commissie heeft Azerbeidzjan veroordeeld voor de aanval in Nagorno-Karabach. De kritiek was echter relatief mild - waarschijnlijk omdat europese politici Bakoe tot het allerlaatste moment het hof hebben gemaakt. In maart werd de Azerbeidzjaanse dictator Ilham Aliyev ontvangen op de Duitse kanselarij. Bondskanselier Scholz was werkelijk in vervoering: “Azerbeidzjan is een partner van steeds groter belang voor Duitsland en de Europese Unie.” Het land had volgens hem “het potentieel om een ​​belangrijke bijdrage te leveren aan de diversificatie van de Duitse en Europese energievoorziening als het gaat om olie en gas.”

Scholz volgde daarmee toen de lijn van zijn voormalige ministeriële collega Von der Leyen. Een jaar geleden vloog de huidige EU-leidster naar Bakoe en prees zij Aliyev (bijnaam: Saddam Hoessein van de Kaukasus) tot in de puntjes. Op de website van de autocraat staat nog steeds haar foto. Voor Von der Leyen is Aliyev een “betrouwbare partner”. Het gaat dan vooral - zoals we al schreven - om de gas- en olieleveringen uit Rusland, die sinds de oorlog in Oekraïne zijn onderbroken, te vervangen. Daarom wordt hij het hof gemaakt.

De voorzitter van de Europese Raad Michel was bijzonder actief. Hij probeerde te bemiddelen in het conflict om Nagorno-Karabach, maar had geen geluk. Ondanks verschillende ritten in de privéjet, waar Von der Leyen ook vaak gebruik van maakt, kwam hij met lege handen terug.  Maar in plaats van de druk op Azerbeidzjan te vergroten, keken Michel en Von der Leyen toe hoe de strop rond Nagorno-Karabach werd aangetrokken. Een maandlange blokkade waarmee Aliyev de betwiste regio wilde uithongeren, bleef zonder commentaar van EU-zijde.

Brussel hield zich ook stil bij verschillende grensincidenten, hoewel EU-waarnemers er zelfs bij betrokken waren. De vrijage van Azerbeidzjan ging door – tot het einde. Ook de verzoening met Turkije, dat Azerbeidzjan steunt, werd voortgezet. Dit wreekt zich nu. De “geopolitieke commissie” gokte op het verkeerde paard, De Europese Commissie en de EU hebben een fout gemaakt. Mogelijk waren ze zelfs medeplichtig. Het zal interessant zijn om te zien of de Europeanen nu conclusies zullen trekken. De voorkeursmethode zou waarschijnlijk bestaan ​​uit sancties tegen de Azerbeidzjaanse gas- en olie-industrie. Dit is ook in Rusland succesvol gebleken, toch?  Het Europees nepparlement heeft al opgeroepen tot sancties. De EU moet de gasovereenkomst waarover Von der Leyen een jaar geleden onderhandelde, heroverwegen. Sancties tegen de verantwoordelijken in Azerbeidzjan worden ook in het spel gebracht...

Het strategische belang van de EU is dat Armenië en Azerbeidzjan de Russische invloed in Transkaukasië tot een minimum beperken. Met zoveel machtige geopolitieke spelers in de Kaukasus-regio is de situatie kwetsbaar. De Spaanse stad Granada is de plek om naar te kijken, waar over twee weken bijna vijftig Europese landen worden verwacht voor gesprekken in het format van de Europese Politieke Gemeenschap – inclusief Armenië en Azerbeidzjan.

Rusland vreest voor de veiligheid en stabiliteit van zijn moslimrepublieken in de Kaukasus als de westerse inlichtingendiensten zich vestigen in deze onstabiele regio met een gewelddadige geschiedenis. Het is geen geheim dat de VS de twee Tsjetsjeense oorlogen van Moskou (1994-2000) hebben aangewakkerd.

Volgens de door Moskou bemiddelde wapenstilstandsovereenkomst uit 2020 moesten Russische troepen de Lachin-corridor beschermen – de enige landroute die Nagorno-Karabach en Armenië met elkaar verbond. Maar nadat ze er niet in waren geslaagd te voorkómen dat Azerbeidzjan een wegblokkade oplegde en later een controlepost op de corridor instelde, begonnen de betrekkingen tussen Yerevan en de Karabach-Armeniërs aan de ene kant, en de Russische vredeshandhavers aan de andere kant, te verslechteren.

Als gevolg daarvan begon Armenië Moskou de rug toe te keren. Het feit dat het land onlangs een gezamenlijke militaire oefening heeft gehouden met de Verenigde Staten, en naar verluidt zes 155 millimeter (een NAVO-standaard artilleriegranaat) Advanced Towed Artillery Gun Systems (ATAGS) uit India heeft gekocht, doet vermoeden dat Moskou's nominale bondgenoot in de Collective Security Treaty Organization (CSTO) binnenkort zou kunnen proberen het door Rusland geleide militaire blok te verlaten.

De laatste uitbraak van vijandelijkheden laat zien hoe onopgeloste historische geschillen snel kunnen worden aangewakkerd door nationalistische hartstochten. Hoewel Azerbeidzjan de regio onder controle heeft gekregen, blijft het vertrouwen in de lokale Armeense bevolking broos.

Door gebruik te maken van de zorgen van Rusland in Oekraïne hebben de VS en de EU zich op agressieve wijze in het Zwarte Zeegebied en de Kaukasus gevestigd. Armenië is een laaghangend fruit. De kleurenrevolutie van 2018 (“Fluwelen Revolutie”) presenteerde zichzelf als een kans voor Armenië om zijn buitenlands beleid in de Europese richting te heroriënteren, zonder enige openlijke oorlogszuchtige anti-Russische of uitgesproken pro-westerse geopolitieke oriëntatie. Europa begreep de geopolitieke mogelijkheden met een veel grotere vooruitziendheid dan Rusland. Moskou betaalt vandaag de dag een hoge prijs voor zijn zelfgenoegzaamheid. In Pashinyan heeft Moskou een "vrijand" die zich voordeed als zijn vriend en schijnbaar responsief was, terwijl hij de tijd afwachtte om zijn land uit de Russische invloedssfeer te halen. Die kans deed zich voor toen de speciale militaire operatie van Rusland vorig jaar in Oekraïne begon.

De Armeense diaspora in Frankrijk was afgestemd op het vaardige manoeuvreren van de Armeense premier Pashinyan en president Emmanuel Macron was bereid een handje te helpen. De regering-Biden en de EU bleven niet ver achter. Het besluit van Pashinyan om Armenië los te koppelen van Nagorno-Karabach heeft de stilzwijgende goedkeuring van het Westen en is de eerste noodzakelijke stap op weg naar het Atlantische systeem. Niettemin zal het een kronkelige weg zijn en Rusland kan er een moeilijke reis van maken. Pashinyan is een stoere, sluwe klant. Het lastigste deel zal zijn manoeuvre zijn om Armenië uit de CSTO te halen en de Russische basis in Gyumri te sluiten.

Moskou is het niet eens met de opmerkingen van Nikol Pashinyan, die Rusland ervan beschuldigde zich te distantiëren van de zuidelijke Kaukasus, zei Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov tegen verslaggevers. “We kunnen het niet eens zijn met deze uitspraken van de heer Pashinyan. Rusland is een onlosmakelijk onderdeel van deze regio, dus het kan eenvoudigweg niet de rug toekeren en weglopen van waar dan ook in de regio. Rusland kan eenvoudigweg niet weglopen van Armenië ”, benadrukte hij.

“Er zijn meer [etnische] Armeniërs in Rusland dan in Armenië zelf, en de meerderheid van hen zijn absoluut modelburgers en patriotten van ons land”, voegde Peskov eraan toe. Hij merkte met vertrouwen op dat Rusland zou blijven optreden als waarborg voor de veiligheid en stabiliteit in de regio, met name in Nagorno-Karabach, en dat Moskou zou blijven werken aan het helpen bij het oplossen van de gespannen situatie daar. Eerder zei Pashinyan in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica dat Rusland vervreemd was geraakt van de zuidelijke Kaukasus. Volgens de Armeense premier zijn Russische vredeshandhavers terughoudend of niet in staat de omstreden Lachin Corridor te controleren.

Moskou is zich bewust van het grote plaatje: het NAVO-plan om zijn aanwezigheid in de Kaukasus uit te breiden en van daaruit via de Kaspische Zee een sprong te maken naar de Centraal-Aziatische steppen.

Rusland en Frankrijk strijden nu al hevig om invloed in Afrika, waar het "Democratische Veiligheid"-beleid van eerstgenoemde zijn partners helpt hun dekolonisatieprocessen volledig te voltooien, terwijl het neokolonialisme van laatstgenoemde hen als vazallen onder controle probeert te houden. De rivaliteit van de twee grootmachten breidt zich nu snel uit naar de zuidelijke Kaukasus, nu Parijs een sterkere positie inneemt ter ondersteuning van de onbepaalde bevriezing van het Karabach-conflict, terwijl Moskou zijn inspanningen heeft opgevoerd om zo snel mogelijk een politieke oplossing aan te moedigen.

Deze geostrategische regio dreigt te worden gedestabiliseerd door de poging van Frankrijk om daar zijn neokoloniale verdeel-en-heerspolitiek te herhalen. Het worstcasescenario is dat de "slijmen en slaan"-campagne tegen Pashinyan leidt tot het uitbreken van opnieuw een nieuwe hete oorlog, terwijl het relatief betere maar nog steeds negatieve scenario is dat Parijs Armenië uit de "invloedssfeer" van Moskou "rooft". De eerste kan het gevolg zijn van een misrekening, terwijl de tweede kan worden gebruikt als “compensatie voor de uitverkoop van Karabach onder druk van het Kremlin”.

Eerder deze week boekten de VS een diplomatieke doorbraak met de inaugurele presidentiële bijeenkomst van het zogenaamde C5+1 Leidersforum – Kazachstan, Kirgizië, Tadzjikistan, Turkmenistan, Oezbekistan en de VS – voorgezeten door president Joe Biden in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, afgelopen dinsdag in New York. Biden noemde het “een historisch moment” voor hun samenwerking “die geworteld is in onze gedeelde toewijding aan soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit” – een zijdelingse verwijzing naar de Amerikaanse agenda om de Russische dominantie in de regio de nek om te draaien. Volgens de Amerikaanse inschatting voelen de voormalige regionale hoofdsteden van de Sovjet-Unie zich ongemakkelijk omdat de Russische militaire interventie in Oekraïne een slecht precedent schept, aangezien alle Centraal-Aziatische landen een etnisch Russische bevolking hebben.

Biden besprak de samenwerking op het gebied van terrorismebestrijding, regionale economische connectiviteit, een nieuw zakenplatform "om onze diplomatieke betrokkenheid aan te vullen en onze particuliere sectoren beter met elkaar te verbinden", en belangrijker nog: "het potentieel voor een nieuwe dialoog over kritische mineralen om onze energiezekerheid en toeleveringsketens jarenlang te versterken."

In een document van het Witte Huis stond dat de zes "een reeks kwesties bespraken, waaronder veiligheid, handel en investeringen, regionale connectiviteit, de noodzaak om de soevereiniteit en territoriale integriteit van alle naties te respecteren, en voortdurende hervormingen om het bestuur en de rechtsstaat te verbeteren."  Het onderstreepte dat Biden “de opvattingen van zijn tegenhangers verwelkomde over hoe onze naties kunnen samenwerken om de soevereiniteit, veerkracht en welvaart van de Centraal-Aziatische landen verder te versterken en tegelijkertijd de mensenrechten te bevorderen.”

In het document werden drie initiatieven aangehaald: USAID zal in oktober een C5+1 Regionale Connectiviteitsministeriële bijeenkomst in Centraal-Azië bijeenroepen “om concrete acties te bespreken”; lancering van een C5+1 Critical Minerals Dialogue “om de enorme minerale rijkdom van Centraal-Azië te ontwikkelen en de veiligheid van kritieke mineralen te bevorderen”; en Amerikaanse steun voor investeringen om een Trans-Kaspische handelsroute (de zogenaamde “Middle Corridor”) te ontwikkelen via het Partnership for Global Infrastructure and Investment (een gezamenlijke inspanning van Groep van Zeven om infrastructuurprojecten in ontwikkelingslanden te financieren).

Op parallelle wijze werd de Azerbeidzjaanse president Ilham Aliyev, merkwaardig genoeg, uitgenodigd als “geëerde gast” op de recente Centraal-Aziatische top in Dushanbe op 14 en 15 september. Dit is de eerste keer dat het forum dat bekend staat als de Consultatieve Vergadering van de Staatshoofden van Centraal-Azië een leider van buiten Centraal-Azië uitnodigde voor hun jaarlijkse conclaaf. Het regionalisme is inderdaad in opmars in de steppen tegen de achtergrond van de geopolitieke schok van de Russische invasie in Oekraïne, die nu een uitputtingsdimensie bereikt. De Middle Corridor is bedoeld als verbinding tussen de gecontaineriseerde spoorwegvrachtvervoernetwerken van China en de EU via de economieën van Centraal-Azië, de Kaukasus, Turkije en Oost-Europa via de veerbootterminals aan de Kaspische Zee en de Zwarte Zee, die Russisch grondgebied omzeilen.

De tektonische verschuiving in de geopolitiek van de Kaukasus kwam naar voren tijdens de ontmoeting van president Poetin woensdag met de bezoekende Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi in Sint-Petersburg, evenals tijdens de gesprekken in Teheran tussen de bezoekende Russische minister van Defensie Sergei Shoigu en de Iraanse militaire functionarissen. Dit onderwerp zal zeker besproken worden tussen Poetin en Xi Jinping, tijdens zijn komende bezoek aan China volgende maand.

Er is een convergentie van belangen tussen Rusland en Iran over gebiedsontkenning aan de VS in het strategische knooppunt dat de Kaspische Zee is. Maar het olierijke Azerbeidzjan is een ambivalente partner voor Moskou, terwijl Teheran een moeizame relatie heeft met Bakoe. Het is heel goed denkbaar dat de EU en de VS de toenadering tussen Armenië en Azerbeidzjan zullen bevorderen (wat Turkije ook om eigen redenen promoot).

Het vooruitzicht van een westerse aanwezigheid op lange termijn in de Kaspische en Centraal-Aziatische regio's via de Zwarte Zee en de Kaukasus vormt een grote uitdaging voor de Russische diplomatie. De paradox is dat, hoewel het Westen er niet in is geslaagd Rusland te verslaan in de oorlog in Oekraïne, het in een boog van omsingeling de overhand probeert te krijgen op het Russische "nabije buitenland". In hoeverre China bereid is de handen ineen te slaan met Rusland in deze geopolitieke strijd is nog de vraag. De VS en de EU kiezen er tactvol voor om de Chinese belangen niet rechtstreeks ter discussie te stellen. China zou zelfs gebruik kunnen maken van de voorgestelde door de VS gesteunde Trans-Kaspische Transportcorridor – de Zijderoute van Kazachstan.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][24 september 2023]

 

Afdrukken Doorsturen