De NAVO leert niets en vergeet niets

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg lijkt niet in staat zichzelf van zijn gevaarlijke waanvoorstellingen te bevrijden
NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg sprak vorig jaar in het zomerkamp van de Workers Youth League (AUF) in Utøya, Noorwegen. De AUF is de grootste politieke jongerenorganisatie van Noorwegen en is aangesloten bij de Noorse Arbeiderspartij. Het AUF-zomerkamp staat natuurlijk bekend als het toneel van de gruwelijke terroristische aanslag gepleegd door neonazi Anders Breivik in 2011.

Stoltenberg zei weinig noemenswaardigs. Niettemin was zijn toespraak een opmerkelijke demonstratie van hoe weinig de NAVO heeft geleerd van de dramatische recente gebeurtenissen. Er vindt een ernstig militair conflict plaats op het Europese continent, een conflict waar de NAVO een substantiële rol in heeft gespeeld door haar niet aflatende aandrang om zoveel mogelijk landen in Europa, Centraal-Azië en daarbuiten in haar militaire systeem op te nemen, zonder enige aandacht voor de veiligheidsproblemen van anderen.

De oorlog in Oekraïne is bovendien het tweede grote conflict dat in de afgelopen 25 jaar op het Europese continent uitbreekt. Beide conflicten zijn onlosmakelijk verbonden met twee "verplichtingen" van de NAVO (jegens de VS): ten eerste de grenzeloze expansie en ten tweede de eliminatie van de Russische aanwezigheid en invloed uit Europa voor eens en voor altijd. De oorlog in Oekraïne werd veroorzaakt door de eerste toezegging; het bombardement op Joegoslavië in 1999 met de tweede.


Het bombarderen van Joegoslavië in het vergeetboek

Stoltenberg is zich hier uiteraard vrolijk niet van bewust. Op een gegeven moment tijdens zijn toespraak had hij zelfs de brutaliteit om over de gevechten in Oekraïne het volgende te zeggen:

"We zien oorlogsdaden, aanvallen op burgers en verwoestingen die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn voorgekomen. Wij kunnen hier niet onverschillig tegenover staan."


Niet "gezien sinds de Tweede Wereldoorlog"? Ook de führerin van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft zich als zodanig uitgesproken maar dan in relatie tot het conflict in Oekraïne. Ze zei dat Europa “vernietiging en ontheemding zag die we sinds de donkerste dagen van de vorige eeuw niet meer hadden gezien”.

Stoltenberg is, net als de meeste officiële topmensen van de NAVO (en de westerse politiek) zijn klaarblijkelijk de elf weken durende bombardementencampagne vergeten die de NAVO tegen Joegoslavië voerde, de eerste bombardementen op grote Europese steden sinds Hitler. Enkele wreedheden van de NAVO omvatten onder meer:
- een aanval overdag op een passagierstrein die de spoorbrug over de rivier de Južna Morava bij de Grdelica-kloof overstak, waarbij veertien doden vielen;
- de aanval op de colonne ontheemde burgers over een traject van 20 kilometer tussen Djakovica en Decani in het westen van Kosovo, waarbij 73 mensen om het leven kwamen;
-  de aanval op het hoofdkantoor van Radio Televisie van Servië in Belgrado, waarbij zestien doden vielen;
- de aanval op een woonwijk in de zuidelijke stad Surdulica in het zuidoosten van Servië, waarbij zestien doden vielen;
- de vernieling van een passagiersbus op de Lužane-brug in Kosovo, waarbij minstens 23 doden vielen;
- de clusterbomaanslag overdag op de markt in Niš, waarbij 15 mensen om het leven kwamen;
- het bombardement op het Kosovo-Albanese dorp Koriša, waarbij 87 mensen omkwamen;
- de aanval op het Dragiša Mišović-ziekenhuis in Belgrado, waarbij drie doden vielen;
- de aanval op de brug in Varvarin in zuid-centraal Servië, waarbij ook drie doden vielen;
- het bombarderen van een sanatorium en een nabijgelegen bejaardentehuis in Surdilica, waarbij zeventien doden vielen;
- en bij de aanval op een flatgebouw in Novi Pazar in het zuidwesten van Servië vielen tien doden.

De lijst kan eenvoudig worden uitgebreid. Het punt is dat de NAVO in haar eigen waanwereld blijft leven, waarin een uit dertig landen bestaande militaire alliantie, bewapend met kernwapens, puur "defensief" is en er in geen miljoen jaar van zou dromen een vlieg pijn te doen.


Landen “kunnen hun eigen weg kiezen”

President Poetin, zo beweerde Stoltenberg,

"heeft een heel onschuldig land en volk met militair geweld aangevallen om zijn politieke doelen te bereiken. Wat hij werkelijk doet is het uitdagen van de wereldorde waarin wij geloven. Waar alle landen, groot en klein, hun eigen pad kunnen kiezen. Hij aanvaardt de soevereiniteit van andere landen niet."


Het is gemakkelijk – en niet een beetje vervelend – om alles wat verwerpelijk is aan die verklaring op te sommen. Oekraïne is bepaald niet geheel "onschuldig": de huidige regering in Kiev kwam (na tussentijdse "verkiezingen") in 2014 aan de macht via een gewelddadige staatsgreep tegen een wettelijk democratisch gekozen regering; het land heeft acht jaar lang oorlog gevoerd tegen zijn eigen burgers, waarbij ongeveer 13.000 (misschien meer) mensen zijn omgekomen; het heeft een blokkade ingesteld tegen de burgerbevolking van zijn eigen land; het heeft geweigerd een vredesakkoord ten uitvoer te leggen dat het had ondertekend en dat vervolgens door de VN-Veiligheidsraad werd aangenomen in Resolutie 2202 (2015).

Wat het gebruik van militair geweld betreft om "politieke doelen te bereiken", welnu, de NAVO heeft daar ontzettend veel van gedaan. De NAVO bombardeerde de Serviërs van Bosnië in 1995 om de oprichting van een kunstmatige staat op de Balkan veilig te stellen, die feitelijk onder de controle van de NAVO zou komen te staan. Omdat de NAVO er niet in slaagde het gewenste doel te bereiken, namelijk de oprichting van een eenheidsstaat, probeert zij sindsdien de overeenkomst die een einde maakte aan de oorlog te ondermijnen.

De Dayton-akkoorden van 1995 creëerden een logge staat Bosnië en Herzegovina, bestaande uit twee losjes verbonden entiteiten: de moslim-Kroatische federatie en de Republika Srpska. In het Dayton-akkoord werd echter geen melding gemaakt van de oprichting van gezamenlijke Bosnische staatsinstellingen zoals een nationaal leger, en nog minder van een mogelijk NAVO-lidmaatschap. Toch zijn de NAVO-machten al meer dan 25 jaar blijven doen alsof elke onwil van de kant van de burgers van de staat (meestal de Serviërs) om door te gaan met de oprichting van een nationaal leger en natuurlijk met het aanvragen van het NAVO-lidmaatschap of het verwezenlijken van hun “Euro-lidmaatschap”.
"Atlantische ambities”, om het voorkeursjargon te gebruiken, is een schending van de Dayton-akkoorden. “We zullen het secessionistische beleid van de Republika Srpska niet tolereren, dat de toekomst van Bosnië en Herzegovina en de stabiliteit in de regio in gevaar brengt”, donderden de democratische ministers van Buitenlandse Zaken van de G-7 in een gezamenlijke verklaring van 14 mei vorig jaar.

De NAVO gebruikte ook militair geweld om politieke doelen veilig te stellen toen zij Joegoslavië in 1999 bombardeerde. De NAVO probeerde de regering van president Slobodan Milošević omver te werpen en de provincie Kosovo op Servië te veroveren. Deze provincie is, net als Bosnië en Herzegovina, onder effectieve NAVO-bezetting gebleven en dient als thuisbasis voor een gigantische, gloednieuwe Amerikaanse militaire basis in Europa, Camp Bondsteel.

De NAVO gebruikte in 2011 ook militair geweld toen zij een “niet-uitgelokt” bombardement op Libië lanceerde om zich te ontdoen van de onafhankelijk denkende Libische leider Muammar Kadhafi – lange tijd een doorn in het oog van het Westen. Er werd destijds door de NAVO en de NAVO-regeringen belachelijk gepraat dat alleen een langdurige bombardementscampagne de inwoners van Benghazi zou kunnen redden van "genocide". In een daaropvolgend rapport van de commissie Buitenlandse Zaken van het Britse Lagerhuis, ‘Libya: Examination of Intervention and Collapse and the UK’s Future Policy Options’, werden de beweringen die de NAVO deed om haar aanval te rechtvaardigen belachelijk gemaakt:

ondanks zijn retoriek werd de stelling dat Muammar Gaddafi opdracht zou hebben gegeven tot het afslachten van burgers in Benghazi niet ondersteund door het beschikbare bewijsmateriaal. Het Gaddafi-regime had begin februari 2011 steden heroverd op de rebellen zonder burgers aan te vallen.


Stoltenberg, beschermd door een onderdanig NAVO-perskorps en gedienstige westerse ainstream media, kan gerust zijn dat hij nooit met zulke onaangename feiten zal worden geconfronteerd. De rest van Stoltenbergs beweringen waren standaard westerse clichés. “Wereldorde waarin we geloven”? Wie zijn de ‘wij’? Tot de ‘wij’ behoren uiteraard niet de meeste landen van de wereld, degenen die nadrukkelijk hebben geweigerd mee te doen aan de westerse sanctiecampagne tegen Rusland.

Wat betreft het recht van landen om "‘hun eigen pad" te kiezen, dat geldt in NAVO-taalgebruik alleen voor landen die het door de NAVO uitgestippelde pad kiezen. Servië genoot dat recht in de jaren negentig zeker niet. De meest waarheidsgetrouwe verklaring voor de buitengewone vijandigheid van de NAVO jegens Joegoslavië gedurende dat decennium, een vijandigheid die culmineerde in een brute bombardementscampagne, kwam regelrecht uit de mond van het paard. John Norris, voormalig communicatiedirecteur van Strobe Talbott, plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken tijdens de regering-Clinton, schreef in zijn boek Collision Course: NATO, Russia, and Kosovo (2005):

"Het was het verzet van Joegoslavië tegen de bredere tendensen van politieke en economische hervormingen – en niet het lot van de Kosovaarse Albanezen – dat de oorlog van de NAVO het beste verklaart. Milošević was al zo lang een smet in de zijde van de transatlantische gemeenschap dat de Verenigde Staten het gevoel hadden dat hij alleen zou reageren op militaire druk. De herhaalde overtredingen van Slobodan Milošević druisten lijnrecht in tegen de visie van een Europa “heel en vrij”, en daagden de waarde van het voortbestaan van de NAVO uit. Escalerend gebruik van geweld als enige optie... de NAVO trok ten strijde in Kosovo omdat haar politieke en diplomatieke leiders genoeg hadden van Milošević en zagen dat zijn acties de plannen verstoorden om een bredere groep naties in de transatlantische gemeenschap te brengen."


Dat was het: niets te maken met Kosovo, en alles te maken met verzet tegen de NAVO/EU, overname van elk stukje onroerend goed in Europa. Het Servië van vandaag heeft overigens evenmin het recht om zijn eigen weg te kiezen als het Servië van de jaren negentig. Servische politieke leiders, waaronder de Servische president Alexander Vučić, hebben zich herhaaldelijk uitgesproken over de druk waaraan zij zijn blootgesteld door de NAVO-machten om hen zover te krijgen dat zij instemmen met het opleggen van sancties tegen hun oude vriend en bondgenoot Rusland. Als Kadhafi niet was vermoord tijdens de NAVO-bombardementencampagne van 2011, zou hij vandaag de dag ongetwijfeld ook wat gedetailleerder kunnen ingaan op de kwestie van het recht van Libië om zijn eigen weg te kiezen.

Hoe dan ook is een onvoorwaardelijk recht om lid te worden van de NAVO – het recht om je eigen pad te kiezen – nooit als de fundamentele bepalende factor voor de nationale soevereiniteit beschouwd. Er is geen artikel in het VN-Handvest dat zegt dat elke VN-lidstaat het recht heeft om zich aan te sluiten bij elke militaire alliantie die hij wil, zonder rekening te houden met de veiligheidsproblemen van andere VN-lidstaten. Het is zeker geen recht dat de Verenigde Staten erkennen, zoals blijkt uit hun woedende reactie in 2022 op het nieuws dat de Salomonseilanden (fysiek nergens dichtbij de Verenigde Staten) een veiligheidsovereenkomst met China hadden ondertekend, wat ertoe zou kunnen leiden dat China een militaire basis op de eilanden zouden kunnen vestigen.


De gevaarlijke waanvoorstellingen van de NAVO

Wat vooral vervelend is aan Stoltenberg zijn niet zijn clichés, maar zijn gevaarlijke waanvoorstellingen, om nog maar te zwijgen van zijn bedrog. Denk nog eens aan zijn uitspraak over “aanvallen op burgers en vernietiging die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is voorgekomen.”

Volgens Stoltenberg kwamen "op de NAVO-top in Madrid vorig jaar alle NAVO-landen overeen dat wij hen [Oekraïne] zo lang als nodig zullen steunen. Wij hebben een morele verantwoordelijkheid om hen te steunen. Het is een onafhankelijk land, met meer dan 40 miljoen inwoners, die ten onrechte het slachtoffer zijn van een meedogenloze agressieoorlog. We zien oorlogsdaden, aanvallen op burgers en verwoestingen die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer zijn voorgekomen. Wij kunnen hier niet onverschillig tegenover staan."


Door deze verklaring klinkt het alsof de NAVO betrokken raakte bij Oekraïne – haastig om Oekraïne te helpen – als reactie op de acties van Rusland. De NAVO, zo wil Stoltenberg ons doen geloven, bemoeide zich met haar eigen zaken toen Rusland zijn aanval lanceerde, en de NAVO had, in overeenstemming met haar "waarden" en humanitaire bedoelingen, geen andere keuze dan mee te doen en Oekraïne te helpen zichzelf te verdedigen tegen een "niet-uitgelokte"  – het favoriete woord van NAVO-propagandisten – aanval.
Dit is niet alleen niet waar, maar Stoltenberg zelf heeft ontelbare keren toegegeven dat dit niet waar is.

De NAVO, zo heeft Stoltenberg keer op keer benadrukt, bewapent en traint de strijdkrachten van Oekraïne al sinds 2014.


“De NAVO-bondgenoten en de NAVO zijn daar sinds 2014 geweest en hebben de Oekraïense strijdkrachten getraind, uitgerust en ondersteund”, vertelde Stoltenberg op 13 juli 2022 aan het Europees nepparlement.


Het NAVO-Oekraïne-plan

Met andere woorden: Stoltenberg heeft zonder aandringen bevestigd wat de Russen al jaren beweren. De NAVO maakte van Oekraïne een gewapende, vijandige militaire basis aan de Russische grens, in een tijd waarin niet alleen Oekraïne het akkoord van Minsk uit 2015 moest uitvoeren, maar de belangrijkste NAVO-machten Duitsland en Frankrijk ervoor moesten zorgen dat Oekraïne inderdaad ode overeenkomst zou nakomen. De akkoorden van Minsk, ondertekend door de regering van Kiev en de vertegenwoordigers van de bevolking van de Donbass, voorzagen in de geleidelijke re-integratie van de Donbass in Oekraïne. Als onderdeel van het stapsgewijze proces van re-integratie zou de grondwet van Oekraïne worden gewijzigd om bepaalde gebieden van Donetsk en Loehansk een "speciale status" te verlenen.

Niets daarvan heeft ooit plaatsgevonden, zoals de Russen herhaaldelijk hebben benadrukt. De voormalige Oekraïense chocolade-miljardair en president Petro Porosjenko, die de Minsk-overeenkomsten namens Oekraïne ondertekende, heeft toegegeven dat hij nooit de geringste intentie had om aan de voorwaarden van de Minsk-overeenkomsten te voldoen. Zijn doel bij de ondertekening van de overeenkomst was tijd te winnen om Oekraïne in staat te stellen een "machtig leger" op te bouwen. “Wat is het resultaat van het akkoord van Minsk?” vroeg hij. "We winnen acht jaar om een leger te creëren. We winnen acht jaar om de economie te herstellen.”

De NAVO speelde, zoals Stoltenberg toegeeft, vrolijk mee met het plan van de Oekraïense regering om te doen alsof ze geïnteresseerd was in de implementatie van Minsk, terwijl ze zich in werkelijkheid voorbereidde op een oorlog. Ook de NAVO-machten – Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten in het bijzonder – speelden met dit theater mee, en speelden het spel vroom mee alsof ze graag Minsk wilden implementeren, terwijl ze Rusland (dat geen partij was bij Minsk) streng veroordeelden – net als Frankrijk en Duitsland zogenaamd garant stonden voor het vermeende onvermogen om Minsk ten uitvoer te leggen.

Gedurende die acht jaar zijn dezelfde NAVO-machten Oekraïne blijven bewapenen, terwijl ze het land stilzwijgend en niet zo stilzwijgend aanmoedigden zich voor te bereiden om het probleem van de Donbass met geweld op te lossen (in een duidelijke schending van Minsk). En zoals de NAVO heel goed wist, bestond er geen enkele mogelijkheid dat Rusland passief zou toezien in het geval van een gewapende aanval door de regering in Kiev tegen de ethische Russen van de Donbass. Met andere woorden: acht jaar lang bereidde de NAVO Oekraïne voor op de oorlog tegen Rusland, waarvan zij wist dat die zou komen.

Niet alleen moedigde de NAVO Oekraïne aan om zijn Donbass-probleem met geweld op te lossen, de NAVO probeerde Oekraïne ook bij het bondgenootschap te krijgen. De NAVO streefde dit doel doelbewust na. De vraag of Oekraïne wel in staat zou zijn NAVO-lid te worden, was van ondergeschikt belang. Waar het om ging was de klap die de toetreding van Oekraïne tot de NAVO zou toebrengen aan de pretenties van de Russische Grote Macht. De NAVO had duidelijk de denkwijze overgenomen van de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Zbigniew Brzezinski, die in zijn klassieker The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives (1997) het belang van Oekraïne had uitgelegd voor de hoop dat Rusland een Grote Macht zou kunnen blijven:

Zonder Oekraïne is Rusland niet langer een Euraziatisch imperium. Rusland zonder Oekraïne kan nog steeds streven naar een imperiale status, maar het zou dan een overwegend Aziatische imperiale staat worden, die waarschijnlijk verwikkeld raakt in slopende conflicten met de opgewonden Centraal-Aziaten, die dan verontwaardigd zouden zijn over het verlies van hun recente onafhankelijkheid en gesteund zouden worden door hun mede-islamitische staten in het zuiden. China zou zich waarschijnlijk ook tegen elk herstel van de Russische overheersing over Centraal-Azië verzetten, gezien zijn toenemende belangstelling voor de nieuwe onafhankelijke staten daar. Als Moskou echter de controle over Oekraïne terug zou krijgen, met zijn 52 miljoen inwoners en belangrijke hulpbronnen, evenals zijn toegang tot de Zwarte Zee, zou Rusland automatisch opnieuw de middelen terugkrijgen om een machtige imperiale staat te worden, die Europa en Azië omvat.


Dat is precies de reden waarom Oekraïne zo belangrijk was voor de NAVO, en waarom de NAVO op de top van Boekarest in 2008 beloofde dat Oekraïne (en Georgië) lid zouden worden, en waarom de NAVO deze belofte sindsdien heeft herhaald, zelfs op de top van Madrid in juni vorig jaar. Het probleem was dat noch Oekraïne, noch Georgië zich ook maar enigszins kwalificeerden voor het NAVO-lidmaatschap – en de NAVO wist dat maar al te goed. Het probleem was niet de corruptie of het gebrek aan democratie; de NAVO heeft door de jaren heen veel ervaring opgedaan met het over het hoofd zien van dergelijke "nezwarem". Het probleem was dat een aspirant-land, om in aanmerking te komen voor het NAVO-lidmaatschap, alle openstaande conflicten op zijn grondgebied moet hebben opgelost – en uitsluitend met vreedzame middelen. Volgens het eigen onderzoek van de NAVO over de uitbreiding, gepubliceerd in 1995, moeten

Staten die etnische of externe territoriale geschillen hebben, met inbegrip van irredentistische aanspraken, of interne jurisdictiegeschillen, deze geschillen op vreedzame wijze beslechten, in overeenstemming met de OVSE-beginselen. De oplossing van dergelijke geschillen zou een factor zijn bij de beslissing of een staat moet worden uitgenodigd om zich bij het Bondgenootschap aan te sluiten.


Volgens het Lidmaatschapsactieplan van de NAVO moesten alle NAVO-aspiranten zich verplichten

hun internationale geschillen op vreedzame wijze te beslechten [en] etnische geschillen of externe territoriale geschillen, met inbegrip van irredentistische aanspraken of geschillen over interne jurisdicties, op vreedzame wijze te beslechten, in overeenstemming met de beginselen van de OVSE, en goede nabuurschapsbetrekkingen na te streven.


Dit waren de eigen regels van de NAVO, en deze sloten Georgië uiteraard uit van lidmaatschap op het moment dat de NAVO in Boekarest de noodlottige verklaring aflegde dat Oekraïne en Georgië “leden van de NAVO zullen worden”. Georgië was op zijn grondgebied betrokken bij twee ernstige conflicten: in Abchazië en Zuid-Ossetië. Binnen vier maanden na de verklaring van de NAVO in Boekarest brak er oorlog uit in Georgië, toen president Michail Saakasjvili, gesteund door de belofte van de NAVO, probeerde zijn separatistische problemen met de twee afgescheiden regio’s voor eens en voor altijd op te lossen.

Oekraïne had en heeft hetzelfde probleem. Vanaf 2014, en het begin van de oorlog in Kiev tegen de afgescheiden republieken Donetsk en Loehansk, kan onmogelijk worden gezegd dat Oekraïne heeft voldaan aan de NAVO-vereiste dat aspirant-lidstaten alle territoriale en etnische geschillen op vreedzame wijze moeten beslechten voordat hun lidmaatschap kan worden overwogen. Niettemin bleef de NAVO jaar in, jaar uit herhalen dat Oekraïne en Georgië lid zullen zijn van de NAVO, ook al was geen van beide staten ook maar in de buurt van het voldoen aan de door de NAVO zelf uitgeroepen eisen.


De spelregels van de NAVO

Stoltenberg is ervan overtuigd, net als waarschijnlijk de meeste leiders van de NAVO-landen, dat de spelregels die de NAVO stelt, regels zijn die alle anderen verplicht zijn te accepteren en te volgen. Volgens de westerse leiders kan de NAVO elke hoeveelheid dodelijke militaire hardware aan Oekraïne leveren, militaire training aan Oekraïne geven, inlichtingen aan Oekraïne verstrekken met als doel Russen en hun bondgenoten aan te vallen, actief betrokken te zijn bij alle aspecten van de militaire doelwitbeslissingen van Oekraïne, en toch op de een of andere manier geen partij zijn in het conflict. De casuïstiek van de NAVO is even lachwekkend als dwaas.

Stoltenberg verklaarde: “In dit conflict heeft de NAVO twee taken. Steun Oekraïne. En voorkòm dat het conflict zich uitbreidt tot een grootschalige oorlog tussen de NAVO en Rusland.” Een eenvoudige waarnemer zou kunnen concluderen dat de twee taken onderling onverenigbaar zijn. Hoe meer het Oekraïne helpt, hoe waarschijnlijker het wordt dat er “een grootschalige oorlog tussen de NAVO en Rusland” ontstaat. Hoe meer de NAVO de zaak van Oekraïne als de zijne identificeert, hoe waarschijnlijker het is dat Rusland de NAVO als strijder zal aanvallen. Niet in de bizarre wereld waarin Stoltenberg leeft:

De tweede taak van de NAVO is het voorkómen dat de oorlog zich verspreidt. Dat doen ze door geen partij te zijn in de oorlog – ze komen Oekraïne (officieel) niet binnen met troepen. Ze doen dit ook door duidelijk te laten zien dat een aanval op een NAVO-land een reactie van de hele NAVO zal uitlokken.


Hier zien we dus de verwaandheid van de NAVO: de NAVO is geen “partij in de oorlog” omdat de NAVO geen “troepen” heeft in Oekraïne. Ja, het is waar dat de NAVO-landen Oekraïne hebben voorzien van buitengewone hoeveelheden wapentuig ter waarde van miljarden dollars: MANPAD-systemen die vanaf de schouder worden afgevuurd, Harpoon-antischipraketten, luchtafweerraketten, Stinger-raketten, tanks, gepantserde personeelsvoertuigen, aanvalshelikopters, houwitsers, raketsystemen met meerdere lanceringen, High Mobility Artillery Rocket Systems, drones en antitankraketten, om er maar een paar te noemen. Ja, het is ook waar dat de NAVO-landen, met name de Verenigde Staten, Oekraïne tactische inlichtingen hebben verstrekt, waardoor het land Russen kan aanvallen en doden. Maar maak u geen zorgen, stelt Stoltenberg ons gerust, want er zijn geen NAVO-‘troepen ter plaatse in Oekraïne. De NAVO is dus in wezen een omstander, en helemaal geen strijder.


Stoltenbergs spitsvondigheid

Stoltenberg houdt zich nu al meer dan een jaar bezig met deze bedrieglijke drogredenen en misleidt daarmee het publiek ernstig over het ernstige risico dat de NAVO loopt om een gewapende confrontatie met een nucleaire supermacht uit te lokken. De redenering van Stoltenberg is op veel niveaus misleidend. In de eerste plaats moeten we zijn woord geloven dat er geen NAVO-"troepen" in Oekraïne zijn. We weten dat er militaire adviseurs en trainers van de NAVO in Oekraïne zijn. We weten niet hoeveel, maar het aantal zal waarschijnlijk behoorlijk substantieel zijn. De betrokkenheid van de Verenigde Staten bij Vietnam begon ook met adviseurs en trainers – met andere woorden: Amerikaans militair personeel. Het idee dat de VS geen partij waren bij het conflict in Vietnam totdat toenmalig president Lyndon B. Johnson opdracht gaf tot volledige militaire inzet, zou begin jaren zestig als te absurd zijn beschouwd om met een strak gezicht te zeggen.

Stoltenberg verwacht kennelijk dat iedereen in de wereld – en vooral de Russen – de spelregels accepteert zoals hij die heeft gedefinieerd: Omdat er zogenaamd geen NAVO-"troepen"’ ter plaatse zijn in Oekraïne, is de NAVO geen strijder in Oekraïne. Deze regel leidt volgens Stoltenberg tot een tweede regel: aangezien de NAVO geen strijder is in Oekraïne, zal elke aanval van Rusland op een NAVO-macht die – vreedzaam en defensief natuurlijk – betrokken is bij de levering van militair materieel aan Oekraïne, door de NAVO worden beschouwd als een daad van niet-uitgelokte agressie tegen een lidstaat. En volgens de zelfbenoemde regels van de NAVO is een daad van niet-uitgelokte agressie tegen één persoon uiteraard een daad van niet-uitgelokte agressie tegen allen. Een voor allen en allen voor een!

Dit is de beangstigende en misleidende logica die de NAVO naar de rand van de afgrond drijft. Door Oekraïne te helpen in de strijd tegen Rusland, zo betoogt de NAVO, helpt zij Oekraïne alleen maar zichzelf te verdedigen. Dit is uiteraard volkomen onwaar. Zoals we hebben gezien heeft Stoltenberg herhaaldelijk toegegeven dat de NAVO actief betrokken is geweest bij de financiering, bewapening en training van de Oekraïense strijdkrachten. Op de NAVO-top in Madrid prees hij de levering door de NAVO van buitengewone hoeveelheden wapens aan Oekraïne als een demonstratie van de al lang bestaande toewijding van het bondgenootschap aan het land:

Dit alles maakt elke dag een verschil op het slagveld. En sinds de invasie in februari 2022 hebben de Bondgenoten nog meer actie ondernomen. Met miljarden euro’s aan militaire, financiële en humanitaire hulp.

Met andere woorden: wat de NAVO de anderhalf jaar heeft gedaan, is een voortzetting van wat zij sinds 2014 heeft gedaan. De NAVO mengde zich in februari vorig jaar niet in de strijd; De NAVO is daar al minstens acht jaar bezig, heeft wapens aangevoerd, herhaalde Russische waarschuwingen over "rode lijnen" genegeerd en de onvermijdelijke Russische vergeldingsmaatregelen tegen het steeds groter wordende vijandige gewapende kamp aan de grens uitgelokt.

De NAVO was allesbehalve een belangeloze waarnemer die geschokt reageerde met een wanhopig verlangen om iets te doen om een moedig klein land te helpen. Toch moet de NAVO deze absurde fictie in stand houden om publiekelijk de stelling te kunnen handhaven dat de Russische aanval "niet uitgelokt" was. Zoals de NAVO wil, was de lancering door Rusland van wat zij "speciale militaire operaties" in Oekraïne noemde een daad van niet-uitgelokte agressie – waarbij uiteraard de niet-implementatie van Minsk door Oekraïne en de NAVO-machten Frankrijk en Duitsland werden genegeerd; net als de herhaalde beloften van het lidmaatschap van de NAVO aan Oekraïne; de wrede acht jaar durende oorlog van Oekraïne tegen zijn eigen burgers in de Donbass; en de transformatie van Oekraïne door de NAVO in feitelijk een bewapend vliegdekschip gericht op Rusland. Op vrijwel dezelfde manier zal de NAVO volhouden dat een Russische aanval op een NAVO-lidstaat die actief betrokken is bij de bewapening van Oekraïne ook een daad van niet-uitgelokte agressie is.

Zoals we weten, komt volgens het Noord-Atlantisch Verdrag van 1949, zodra een NAVO-lidstaat het slachtoffer is van een daad van niet-uitgelokte agressie, de hele NAVO in actie: “Eén voor allen, en allen voor één!” luidt de strijdkreet. Dus Rusland, zo waarschuwt Stoltenberg dreigend, kan maar beter oppassen en niemand in de NAVO aanvallen. Anders zal Rusland een grootschalige oorlog met alle dertig NAVO-lidstaten te verduren krijgen.


Verkeerd interpreteren van het NAVO-handvest

De leiders van de NAVO en de NAVO-landen zouden zich tevreden kunnen stellen met de gedachte dat zij Oekraïne naar hartenlust kunnen bewapenen en financieren en dat Rusland te bang zou zijn om welk stukje NAVO-eigendom dan ook aan te vallen, uit vrees dat een dergelijke roekeloze daad de volledige toorn van de NAVO zou aanwakkeren. Er is echter geen reden om te denken dat Rusland of China of wie dan ook ter wereld de regels die de NAVO voor zichzelf heeft uitgevonden, accepteert en bereid zou zijn deze te volgen. Voor iedereen met het minste gezond verstand is het duidelijk dat de NAVO partij is bij het conflict, en dat al heel lang is, en als zodanig een legitiem doelwit is voor aanvallen als de militaire omstandigheden dit rechtvaardigen.

Bovenal is het geroemde Artikel 5 van de NAVO niet de ijzersterke garantie die ervoor zorgt dat alle NAVO-lidstaten namens één van haar leden ten strijde zullen trekken tegen een potentiële aanvaller waarvan de NAVO-propagandisten denken dat hij dat is. Dit is wat artikel 5 zegt:

De Partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen één of meer van hen in Europa of Noord-Amerika zal worden beschouwd als een aanval tegen hen allen, en bijgevolg komen zij overeen dat, indien een dergelijke gewapende aanval plaatsvindt, ieder van hen, in uitoefening van het recht van individuele of collectieve zelfverdediging erkend door artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties, de aldus aangevallen partij of partijen helpen door onmiddellijk actie te ondernemen.


Met andere woorden, de NAVO-lidstaten die het erover eens zijn dat er een aanval op een lidstaat heeft plaatsgevonden, zullen het er dan ongetwijfeld over eens zijn dat deze aanval een aanval tegen iedereen inhoudt, en zullen dan beslissen… ja, wat precies? Welnu, zij zullen beslissen wat ze eraan kunnen of willen doen. Niemand is verplicht meer te doen dan hij wil of kan. Omdat de NAVO grotendeels bestaat uit nietsnutten en militair onbelangrijke machten, is de enige kwestie die er toe doet wat de enige militair niet-onbelangrijke macht – de Verenigde Staten – zal besluiten te doen.

Belangrijker nog is dat de naleving van Artikel 5, de leidraad van Stoltenberg, veronderstelt dat de NAVO en alle NAVO-lidstaten Artikel 1 van het Noord-Atlantisch Verdrag hebben nageleefd:

De partijen verbinden zich ertoe, zoals uiteengezet in het Handvest van de Verenigde Naties, elk internationaal geschil waarbij zij betrokken kunnen zijn met vreedzame middelen te beslechten, op zodanige wijze dat de internationale vrede, veiligheid en rechtvaardigheid niet in gevaar worden gebracht, en zich in hun internationale geschillen te onthouden van betrekkingen te beschermen tegen de dreiging met of het gebruik van geweld op enige wijze die onverenigbaar is met de doelstellingen van de Verenigde Naties.


Dit is volgens Stoltenbergs ontelbare bekentenissen de NAVO-landen niet gelukt. Ze hebben hun uiterste best gedaan om te voorkómen dat hun "internationale geschil" met Rusland "op vreedzame wijze" wordt beslecht. Ze hebben hun uiterste best gedaan om een “internationaal geschil” te verergeren dat nooit had mogen gebeuren. Dit ‘internationale dispuut’ speelde zich bovendien af op grondgebied dat geen deel uitmaakte van het NAVO-vastgoed.

De flagrante schending van Artikel 1 door de NAVO staat het inroepen van Artikel 5 in de weg. Een Russische aanval op NAVO-grondgebied zou, hoewel vrijwel zeker onverstandig, geen daad van niet-uitgelokte agressie zijn. Het zou niets zijn als het niet werd geprovoceerd. De spelregels van Stoltenberg zijn een verzinsel van zijn verbeelding. Hoewel hij ongetwijfeld onvermoeibaar zou uitroepen: "Eén voor allen, en allen voor één", zou er van zijn kant geen wettelijke basis zijn om te eisen dat de NAVO-landen zichzelf in de vuurlinie plaatsen alleen maar omdat sommige lidstaten roekeloos hebben geprobeerd om Russen ertoe aan te zetten een aanval op hen te lanceren.

Afgezien van artikel 5 en het denkbeeldige vangnet dat het zou moeten bieden, is het bijzonder zielig – hoewel geheel in overeenstemming met de NAVO-praktijk uit het verleden – dat noch Stoltenberg, noch de leider van welke belangrijke NAVO-macht dan ook, zich veel lijkt te bekommeren om het doel van hun bezorgdheid, namelijk Oekraïne zelf. Het is al een tijdje duidelijk dat hoe meer de NAVO Oekraïne “helpt”, hoe minder Oekraïne er zal zijn aan het einde van de gevechten. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov legde onlangs uit dat Rusland, in het licht van de Amerikaanse levering aan Kiev van langeafstandswapens zoals de HIMARS, zijn doelstellingen zal moeten uitbreiden en verder de Oekraïne in zal moeten gaan om de veiligheid van de inwoners van de Donbass, en niet te vergeten die van Rusland, te verzekeren:

Dit proces gaat consequent en volhardend door. Dit zal doorgaan zolang het Westen, wanhopig om de situatie zoveel mogelijk te verergeren, Oekraïne blijft overspoelen met steeds meer langeafstandswapens. Neem de HIMARS. Oekraïne beweert dat ze al 300 kilometer munitie hebben ontvangen. Dit betekent dat de westerse geografische doelstellingen nog verder van de huidige lijn zullen afwijken. Ze kunnen niet toestaan dat het deel van Oekraïne dat Volodomyr Zelensky, of wie hem ook vervangt, zal beschikken over wapens die een directe bedreiging vormen voor westers grondgebied of voor de republieken die zich onafhankelijk hebben verklaard en hun eigen toekomst willen bepalen.


Sinds de ondergang van de Sovjet-Unie en de ontbinding van het Warschaupact heeft de NAVO minstens drie, misschien vier, oorlogen gelanceerd. Zonder voortdurende expansie en zonder de creatie van nieuwe vijanden onderweg door deze voortdurende expansie zou de NAVO geen rechtvaardiging hebben voor haar voortbestaan. Het lijkt erop dat de NAVO niet in staat is om van dit pad af te wijken, hoe gevaarlijk zij ook is – zoals de oorlogen in Joegoslavië en Oekraïne hebben aangetoond. Zoals de misleidende opmerkingen van Stoltenberg illustreren zouden de zaken nog veel alarmerender kunnen worden – wat binnenkort misschien ook staat te gebeuren.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][29 september 2023]

 

Afdrukken Doorsturen