Het falen van Israëlische inlichtingendiensten

Egypte zou Israël drie dagen vóór de Hamas-aanval hebben gewaarschuwd. Dat zou inhouden dat de Mossad de melding niet geloofwaardig vond of negeerde. Een voorbeeld van ouderwetse menselijke incompetentie? Deelnemers aan een bijeenkomst van Amerikaanse spionnen zeggen dat ze verbijsterd zijn over wat een historische aanval op Israël zou kunnen zijn.

Elke herfst reizen tientallen Amerikaanse veiligheids- en inlichtingenfunctionarissen naar een eiland voor de kust van Georgië en bespreken daar vier dagen lang de meest urgente bedreigingen waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd. De gebeurtenis van dit jaar, die alleen op uitnodiging plaatsvindt, begon slechts enkele uren nadat Hamas Israël had aangevallen, burgers had gedood, gijzelaars had genomen en als vergelding met een grondinval in Gaza had gedreigd. Het dodental in zowel Israël als Gaza loopt enorm op, wat de vrees doet rijzen dat de gebeurtenissen een groter regionaal conflict zouden kunnen veroorzaken.

Om het falen van (en het reageren op) de inlichtingendiensten te begrijpen, moeten we kijken naar hoe zowel Netanahyou als Biden vertrouwden op binnenlands toezicht op tegenstanders van binnenlandse hervormingen, klimaatverandering, Covid en de Grote Reset. Regeringen hoeven kennelijk geen valse vlagaanvallen meer uit te laten voeren - kijk gewoon de verkeerde kant op en verklaar het als het mis gaat als een falen van de inlichtingendiensten en verscherp het toezicht op de eigen bevolking nog meer.


De aanvallen die in Syrië begonnen vóór de aanval van Hamas hadden een waarschuwing moeten zijn voor het dreigende toekomstige conflict, maar niemand keek in de goede richting. Diverse overheden stelden een verbod in op “pro-Palestijnse demonstraties omdat deze waarschijnlijk verstoringen van de openbare orde zouden veroorzaken”.... en daardoor worden degenen die demonstreren van binnenuit gelijkgesteld met “terroristen”. Vrede heeft geen kant; het is de enige die aanspraak kan maken op mondiale instemming, in tegenstelling tot oorlog die alleen de belangen van de dollar en de heersende elite dient.

William Burns, directeur van de CIA, annuleerde zijn deelname aan bovengenoemde bijeenkomst vanwege de gebeurtenissen. De gesprekken op zaterdag werden gedomineerd door de schok van de aanval op Israël, waarom de regering niet voorbereid was op de aanval – en wat er daarna zou kunnen gebeuren.

Tijdens hun toespraak op de Cipher Brief Threat Conference hebben voormalige CIA-directeuren Michael Hayden en David Petraeus (via een videoverbinding) de aanval omschreven als een enorme mislukking van de inlichtingendiensten in een land dat algemeen wordt beschouwd als de ‘gouden standaard’ op het gebied van spionage.

Israël heeft tientallen jaren besteed aan de ontwikkeling van complexe spionageoperaties, die zich uitstrekken over enorme netwerken van informanten, vèrreikende surveillance en, meer recentelijk, spyware die mobiele telefoons in afluisterapparatuur kan veranderen. Het land richtte Unit 8200 van zijn strijdkrachten op – de Israëlische militaire cyberoperatoren – na het falen van de inlichtingendiensten die voorafgingen aan de Jom Kipoeroorlog, die bijna precies 50 jaar vóór de operatie van Hamas begon, door de Verenigde Staten als terroristische groepering bestempeld (hoewel het van diezelfde VS in het verleden financiële steun heeft ontvangen).

Tegenwoordig is Unit 8200 de grootste militaire inlichtingenafdeling binnen het Israëlische leger.

Petraeus richtte zich “in het bijzonder” op de Shin Bet (Sjien Beet, Hebreeuws voor Algemene Veiligheidsdienst), de binnenlandse veiligheidsdienst van Israël. Hij zei ook dat de Mossad, de buitenlandse inlichtingendienst van het land, de uitdagingen in de regio misschien ook niet heeft gezien, en vroeg zich af waarom het Israëlische leger er niet klaar voor was.

Norman T. Roule, voormalig hoofd van de nationale inlichtingendienst voor Iran bij het bureau van de directeur van de nationale inlichtingendienst, gaf de schuld aan een ‘falen van de internationale inlichtingendienst’. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben allemaal de verantwoordelijkheid om te begrijpen wat er is gebeurd, zei hij.

Beth Sanner, een voormalige informante van de presidentiële inlichtingendienst, zei dat de Israëlische regering strategische waarschuwingssignalen van onrust in Gaza lijkt te hebben genegeerd en de dreigende en ernstige aard van de dreiging niet heeft begrepen. “Ze hebben de doelen, doelstellingen en capaciteiten van Hamas fundamenteel verkeerd begrepen”, zei ze.

Anderen zeiden dat de mislukkingen veel verder konden gaan dan alleen intelligentie.

Cyberspionage-expert Jeffrey Wells zei dat Israël misschien gewoon te veel op zijn bord heeft, gericht op de potentiële dreigingen van Hamas, Hezbollah, Libanon, Iran en Syrië, en op de groeiende vraag naar veiligheid op de Westelijke Jordaanoever in de context van landjepik de uitbreiding van nederzettingen.

Zoals bekend wordt Israël al geruime tijd geteisterd door interne onrust, waarbij honderdduizenden mensen protesteren tegen de plannen van de criminele premier Benjamin Netanyahu om voor eigen gewin de democratie de nek om te draaien het rechtssysteem te hervormen en de bevoegdheden van het parlement over het Hooggerechtshof te vergroten. Deze protesten breidden zich uit tot reserveofficieren in de elite-cybereenheid van Israël, van wie sommigen de reservedienst weigerden, aldus de Israëlische krant Haaretz.

Wells, die ook contact heeft met voormalige en huidige Israëlische cyberoperatoren, is van mening dat dit alles mogelijk de aandacht heeft afgeleid van Israël, wat doorgaans zeer scherp is, en de inlichtingendiensten heeft verzwakt. Volgens hem heeft Unit 8200 de afgelopen jaren ook talent verloren, al is de impact daarvan niet merkbaar. “Unit 8200 was het centrum van de technische elite van het land, van wie velen nu zijn overgestapt naar de snelgroeiende commerciële cyberbeveiligingssector, gelokt door ondernemersambities en hoge loonpakketten”, zei hij.

Eén van hen is bijvoorbeeld dr. Ori Cohen. Hij kwam rechtstreeks uit de Israëlische Militaire Unit 8200 en richtte samen met Stas Khirman Narus op, een onderneming gespecialiseerd in het aftappen van surferverkeer. Het werd in 1997 opgericht samen met vier andere jongens in Israël, die allemaal uit Unit 8200 kwamen en als zodanig een verlengstuk zijn van het Israëlische leger.
Jarenlang zeilde Narus onbezorgd verder, maar tegenwoordig wordt het geassocieerd met bijvoorbeeld Carnivore of Echelon, de beruchte softwareprogramma's die in verband zijn gebracht met het bespioneren van e-mail en het leveren van gegevens over surfers aan overheidsinstanties. En als u ooit hebt gehoord van ‘Pegasus’, de malware waar iedereen die tegen de nieuwe nazi’s van Israël vecht, de laatste jaren last van heeft, zult u ontdekken dat ‘Pegasus’ ook afkomstig is van Unit 8200 en het resultaat is van dr. Ori. Cohen (en gebaseerd is op Narus en "KeystrokeX", een softwareprogramma dat wordt gebruikt om burgers te bespioneren.
In dit verband willen we ook nog T-Mobile, ook bekend als Deutsche Telekom, noemen, waar Stas Khirman en Ori Cohen jaren in leidinggevende posities hebben gediend. Maar het feit dat een cyberspion als Ori Cohen leidinggevende bij een telefoonbedrijf wordt zou alarmbellen moeten laten afgaan, sterker: twee van die fuguren maken de zaken alleen maar erger.

Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Hebben we bijvoorbeeld ook nog Isabel Maxwell, zus van de bekende Ghislane Maxwell, tovenares van het pedofiele spionage- en chantagenetwerk en de trouwe hoer van de naar verluidt overleden Jeffry Eppstein. Isabel Maxwell werd een cruciale contactpersoon voor de toetreding van Israëlische, met inlichtingen verbonden technologiebedrijven tot Silicon Valley, met de hulp van de twee medeoprichters van Microsoft, Paul Allen en Bill Gates.
In 1992 creëerde de Israëlische regering het Yozma-programma op aandringen van hoofdwetenschapper van het Israëlische ministerie van Industrie en Handel – Yigal Erlich – toen Erlich besloot die positie te verlaten.
Het Yozma-programma had tot doel ‘durfinvesteringen te stimuleren’ door staatsgebonden durfkapitaalfondsen te creëren, waaruit later een groot aantal Israëlische hi-tech startups voortkwamen en deze werden samengevoegd met grote, buitenlandse technologiebedrijven.

Op 11 september 2013 publiceerde The Guardian een uitgelekt document van Edward Snowden, waarin wordt onthuld hoe Unit 8200, ook wel ISNU genoemd, ruwe, ongefilterde gegevens van Amerikaanse burgers ontvangt, als onderdeel van een geheime overeenkomst met de Amerikaanse National Security Agency.
Inderdaad: Big Brother let overal op u.

Alon Arvatz, een voormalig lid van Unit 8200 die nog steeds in contact staat met leden van de eenheid, behoorde tot degenen die het idee verwierpen dat er enige concrete impact zou zijn op de capaciteit van de eenheid. Hij zei dat hij op de hoogte is van reservisten van Unit 8200 die momenteel in het buitenland zijn en naar Israël terugkeren om te helpen.

Afgelopen weekend zei de Amerikaanse president Biden dat hij zijn inlichtingenteam de opdracht had gegeven ‘ervoor te zorgen dat Israël krijgt wat het nodig heeft’. Matthew Olsen, assistent-procureur-generaal bij de nationale veiligheidsafdeling van het ministerie van Justitie, bevestigde tijdens de briefing dat de Verenigde Staten bezig waren om te begrijpen of Iran een rol speelde bij de aanval en of Israëlische inlichtingendiensten en anderen vooraf op de hoogte waren van de plannen.

Sommigen vermoeden dat het belangrijkste doel van deze aanvallen was om de poging van Saoedi-Arabië om dichter bij Israël te komen en uiteindelijk de diplomatieke betrekkingen te normaliseren, te laten ontsporen.

Volgens Rob Joyce, directeur cybersecurity bij de National Security Agency, hebben cyberoperaties tot nu toe slechts een beperkte rol gespeeld bij deze aanval. Op de conferentie noemde hij slechts kleine denial-of-service-aanvallen en website-defacements, maar hij merkte op dat dit zou kunnen veranderen. “Anderen zullen zich bij deze strijd aansluiten. Het zal niet Hamas zijn”, zei hij, zonder specifieke groepen of landen te noemen. Hij zei verder dat hij ook verwachtte dat niet-gelieerde hacktivisten actie zouden ondernemen. Hoewel ze technisch minder geavanceerd zijn, hebben ze niettemin blijk gegeven van een “zeer aanzienlijk vermogen” om informatiestromen, bedrijfsfinanciën en zelfs kritieke infrastructuur te bedreigen, zei hij.

Yossi Appleboum, CEO van cyberbeveiligingsbedrijf Sepio Inc. en voormalig cyberoperator van Unit 8200, zei dat hackers profiteren van de Israëlische overgang naar werken op afstand sinds de Hamas-aanvallen begonnen. Phishing- en social engineering-aanvallen tegen zijn bedrijf, dat meer dan een dozijn Israëlische netwerken op het gebied van financiën, overheid, kritieke infrastructuur en productie beschermt, zijn sinds de inval van zaterdag verdubbeld. John Hultquist, hoofd van cyberdreigingsinformatie bij Mandiant (Google) en een team in Israël heeft, is het daarmee eens: zowel Iran als Hamas hebben programma's die gebruikt kunnen worden voor terroristische doeleinden, spionage, informatieoperaties en ontwrichtende kortetermijnaanvallen.

Het ongekende offensief van Hamas werd mogelijk gemaakt door de ‘wanorde’ van de Israëlische strijdkrachten en inlichtingendiensten, zei Chuck Freilich, voormalig plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van het land. "Dit is een catastrofale mislukking voor zover het Gaza betreft”, zei hij tegen Politico. “Op operationeel vlak is het een mislukking op het vlak van de inlichtingendiensten,” zei Freilich. "Het is duidelijk dat we totaal overrompeld zijn. Het hoofdkwartier van de divisie die verantwoordelijk was voor Gaza was bezet en in wanorde, en een reactie bleef maar uit".
Freilich voorspelt dat het falen van de inlichtingendiensten aanzienlijke politieke gevolgen zal hebben voor de Israëlische regering. “Er is altijd een korte termijn "rally rond de vlag". Maar zodra het stof is neergedaald, zullen er grote politieke gevolgen komen”, zei Freilich. “Na de Jom Kipoeroorlog duurde het drie en een half jaar voordat de regering van Golda Meir (destijds de Israëlische premier) werd omvergeworpen."

Premier Benjamin Netanyahu kreeg al kritiek te verduren dat zijn wetshervormingsplannen de militaire paraatheid van Israël schaadde. De pogingen van Netanyahu om de macht van het Israëlische Hooggerechtshof in te perken om wetten van de Knesset te blokkeren stuitten op sterke tegenstand, waaronder massaprotesten en de weigering van sommige legerreservisten om hun dienst voort te zetten.

Amos Yadlin, voormalig hoofd van de IDF-inlichtingendienst, vergeleek de gebeurtenissen van zaterdag ook met het ‘mislukken van de inlichtingendiensten’ tijdens de Jom Kipoeroorlog, waarin Syrië en Egypte het conflict begonnen en het Israëlische leger verrasten. Op dezelfde manier verklaarde Eli Marom, voormalig hoofd van de Israëlische marine, live op televisie: “Heel Israël vraagt: waar is de IDF, waar is de politie, waar is de beveiliging? ...Het is een kolossale mislukking; hiërarchieën hebben eenvoudigweg gefaald, met vèrstrekkende gevolgen.”

Peter Beaumont van The Guardian merkte op dat het offensief van Hamas mogelijk werd gemaakt door een ‘monumentaal falen van de inlichtingendiensten’, ondanks Israëls geavanceerde technologische surveillancesystemen en zijn netwerk van menselijke informanten onder de Palestijnen. Hij merkte op dat volgens leden van de Israëlische inlichtingeneenheid Unit 8200 "het bronontwikkelingsnetwerk bijna alomtegenwoordig is" in de bezette Palestijnse gebieden. Leden van Unit 8200 “kregen de opdracht te zoeken naar mensen met financiële en gezondheidsproblemen, mensen die kwetsbaar waren vanwege seksuele onregelmatigheden, inspanningen die werden herhaald in in- en uitreisgesprekken voor Palestijnen die toestemming hadden om de kuststrook te verlaten.

Israël maakt ook gebruik van geavanceerde surveillancetechnologieën, zoals de Pegasus-spyware, om de communicatie van Hamas te monitoren.
Verder houdt het land (geloof het of niet) toezicht op het grenshek van Gaza met behulp van een netwerk van reguliere patrouilles, camera's en grondbewegingssensoren, terwijl het op afstand bestuurbare minikanonnen gebruikt om Palestijnse strijders en demonstranten ervan te weerhouden het hek neer te halen. Desondanks was de Israëlische inlichtingendienst niet op de hoogte van de voorbereidingen van Hamas voor het grote offensief en observeerde ze niet dat Hamas-strijders zich verzamelden om daadwerkelijk het grenshek te vernielen.[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][19 oktober 2023]

 

Afdrukken Doorsturen