Top-ontmoeting Biden-Xi goed voor de Bühne

Op 15 november hield de Chinese president Xi Jinping een topontmoeting met de Amerikaanse president Biden in het Phyllis Witherell House in San Francisco. Dit was Xi's eerste bezoek aan de VS in zes jaar, op uitnodiging van Biden.

Het signaal van de topontmoeting tussen presidenten Joe Biden en Xi Jinping afgelopen woensdag in San Francisco is dat een rotsachtig jaar in de relatie tussen de VS en China een make-over heeft gehad qua atmosfeer. Er blijven ernstige meningsverschillen bestaan, en er is ook de uitdaging om de twee presidentsverkiezingen van 2024 met hoge inzet te doorstaan ​​– in Taiwan in januari en in de VS in november.

Voorafgaand aan de formele bijeenkomst was er op de Chinese sociale media een levendige discussie over de ‘pogingen’ van San Francisco om de stad op te fleuren en de dakloze bevolking van duizenden aan te spreken voordat president Xi arriveerde. De Amerikaanse kant omschreef dit als een "topbijeenkomst". Of het nu beoordeeld werd op basis van de unieke arrangementen, de aandacht van beide landen en de internationale gemeenschap, of de betekenis van de bijeenkomst...dit was een top van strategisch belang met vèrstrekkende gevolgen. Het was de eerste persoonlijke ontmoeting van de twee leiders in een jaar.

Zowel Washington als Peking gaven een positief verslag van de top en wilden graag succesvolle diplomatie tonen. Voor Biden is er grote urgentie om succes op het gebied van het buitenlands beleid te claimen nu de proxy-oorlog in Oekraïne praktisch verloren is en er net een nieuwe oorlog is begonnen in het Midden-Oosten. Oorlog is tenslotte een mislukking van de diplomatie (maar een lucratief verdienmodel voor de Amerikaanse wapenindustrie en dito politiek).

Na de top was Biden opgewonden en zei dat zijn gesprekken met Xi "enkele van de meest constructieve en productieve discussies waren die we hebben gehad… we hebben belangrijke vooruitgang geboekt, geloof ik… En in de komende maanden zullen we doorgaan om diplomatie op hoog niveau met de Volksrepubliek China in beide richtingen te behouden en na te streven om de communicatielijnen open te houden, ook tussen president Xi en mij. Hij en ik spraken af ​​dat één van ons de telefoon zou kunnen opnemen, rechtstreeks zou bellen, en dat we onmiddellijk gehoord zullen worden." Biden beëindigde zijn persconferentie en noemde Xi (tot afgrijzen van Blinken) een dictator, maar voegde de laatste opmerking toe: “Hoe dan ook, we hebben vooruitgang geboekt.”


President Xi stelde dat een fundamentele vraag was of China en de VS elkaar als partners of rivalen zagen en of zij een voor beide partijen voordelige samenwerking of een nul-som-confrontatie nastreefden. Hij zei dat de juiste keuzes in de geschiedenis gemaakt moeten worden. Xi ging dieper in op de Chinese principes met betrekking tot Taiwan en stelde dat dit de belangrijkste en meest gevoelige kwestie is in de relatie tussen China en de VS. China waardeerde het dat de VS hun één-China-beleid op Bali herbevestigden. De VS moeten dit tot uitdrukking brengen in concrete acties door de wapenverkoop en de militaire steun aan Taiwan stop te zetten en de vreedzame hereniging te steunen. China zal en moet hereniging bewerkstelligen, aldus Xi.

Het Chinese kommentaar eindigde met een buitengewone samenvatting: “De bijeenkomst was positief, alomvattend en constructief. Het heeft de koers uitgestippeld voor het verbeteren en ontwikkelen van de betrekkingen tussen China en de VS. En San Francisco zou een nieuw startpunt moeten zijn voor het stabiliseren van de betrekkingen tussen China en de VS. Zij [Xi en Biden] droegen hun teams op om voort te bouwen op de afspraken die op Bali waren bereikt en om de nieuwe visie die in San Francisco was overeengekomen tijdig op te volgen en te implementeren. De twee staatshoofden kwamen overeen hun reguliere contact voort te zetten.”

Uit het Amerikaanse kommentaar bleek dat Biden Xi ‘hartelijk ontving’, een lunch ter ere van hem organiseerde en ‘hem naar zijn limousine begeleidde om afscheid te nemen.’ Het zei dat de twee presidenten “een openhartige en diepgaande gedachtewisseling hadden over strategische en overkoepelende kwesties die cruciaal zijn voor de richting van de betrekkingen tussen China en de VS en over belangrijke kwesties die van invloed zijn op de wereldvrede en ontwikkeling.”

In een hand-out van het Witte Huis stond: “De twee leiders hielden een openhartige en constructieve discussie over een reeks bilaterale en mondiale kwesties, waaronder gebieden van mogelijke samenwerking, en wisselden van gedachten over gebieden van meningsverschillen.”

De twee leiders kwamen overeen de dialoog en samenwerking op verschillende gebieden te bevorderen en te versterken, waaronder het opzetten van een dialoog over kunstmatige intelligentie, samenwerking tegen drugs, het hervatten van militair gesprekken, het vergroten van het aantal vluchten en het uitbreiden van de uitwisselingen op het gebied van onderwijs, cultuur en zaken. Zij benadrukten ook het belang van dringende klimaatactie in dit decennium en verwelkomden recente discussies tussen klimaatgezanten.

Dan is er nog de lastige vraag, die geen van beide partijen publiekelijk durft te bespreken: China is begonnen zijn enorme bezit aan Amerikaanse staatsobligaties te verkopen. De schade die een Chinese uitverkoop zou kunnen toebrengen aan de financiële markten, aan de financiën van Washington en aan de economie behoeft in het algemeen geen uitleg. Decennia lang waren de VS een grote consument, maar omdat de Amerikanen een handelstekort hadden, moesten ze lenen om de aankoop van Chinese importproducten te ondersteunen, en Peking verstrekte die leningen indirect via de aankoop van Amerikaanse staatsobligaties. Maar de matrix is ​​veranderd.

De vraag naar Amerikaanse obligaties is op geen enkele manier groot. Sterker nog, één van de meest enthousiaste kopers van Amerikaanse obligaties is de Amerikaanse Federal Reserve. Dit wordt wel eens vergeleken met zoiets als het hebben van een eigen bakkerij en het opkopen van het grootste deel van het onverkochte brood aan het eind van de dag, zodat er geen negatief resultaat over de verkopen ontstaat. Het feit dat minister van Financiën Janet Yellen voorafgaand aan de betrekkingen tussen de VS en China verscheen, is een wegwijzer.

Wat het terugdringen van de risico's op technologie betreft: op de top noemde Biden dit een veiligheidsprioriteit en hij was duidelijk dat dit zo zal blijven. Xi was daarentegen duidelijk dat China het niet als een nationale veiligheidskwestie voor de VS ziet. Hij zei: “Het onderdrukken van de Chinese wetenschap en technologie is het beteugelen van de hoogwaardige ontwikkeling van China en het beroven van het Chinese volk van zijn recht op ontwikkeling.”

Op de top van San Francisco gaf geen van beide partijen iets weg. Xi beweerde dat, wat de VS ook doen, de hereniging van Taiwan ‘onvermijdelijk’ is. Xi stelde ‘vreedzaam samenleven’ voor, de gekozen manier van leven tussen de Sovjet-Unie en Amerika, maar Biden benadrukte dat "de Verenigde Staten en China met elkaar concurreren en dat de VS ‘altijd zal opkomen voor zijn belangen, zijn waarden, en zijn bondgenoten en partners.”

Terwijl Biden sprak over Amerika’s ‘ijzersterke inzet om onze bondgenoten in de Indo-Pacifische regio te verdedigen’ en dat de VS ‘zal investeren in de bronnen van Amerikaanse kracht thuis en zich zal aansluiten bij bondgenoten en partners over de hele wereld’, beschouwt Xi dit als een inperking. Hij waarschuwde heel duidelijk dat de VS geen plannen moeten maken om China te onderdrukken en in bedwang te houden.

Als Peking hoopte op een terugkeer naar de 'Bali-geest' (en zij lieten dat wel doorschemeren) dan zal het een flinke tegenvaller zijn dat Washington zoiets niet zal erkennen. De VS kunnen zich blijkbaar niet herinneren dat Biden dergelijke ‘vijf nee’-garanties heeft gegeven. Ook in de hand-out van het Witte Huis tijdens de bijeenkomst in San Francisco worden deze garanties niet vermeld. Het is duidelijk dat er aanzienlijke hiaten bestaan ​​in de strategische perceptie en het wederzijds begrip. En er is reden om te betwijfelen of er überhaupt echte onderhandelingen hebben plaatsgevonden tijdens de vier uur durende gesprek.

Een nauwkeurige studie van de twee lezingen – en de mediaberichten later – wekt de indruk dat Biden in de eerste plaats een show opvoerde voor zijn binnenlandse politieke publiek, terwijl Xi sprak met het oog op het mondiale publiek.

Biden demonstreerde zijn bereidheid om hard te blijven optreden tegen China en substantiële of unilaterale concessies te vermijden, terwijl hij aantoonde dat zijn enorme ervaring in de internationale diplomatie de Amerikaanse belangen vandaag de dag optimaal dient en dat zijn behendigheid en aandachtsspanne van 80 jaar om de ontberingen van de persoonlijke diplomatie te weerstaan ​​niet voldoende zijn.

Voor Xi bestond een dergelijke subjectieve overweging niet. Hij zweefde hoog, net als Shelley's veldleeuwerik, en sprong uit de aarde "als een wolk van vuur... als een lichaamloze vreugde wiens race net is begonnen." Xi was de stem van de rede en samenwerking die in schril contrast stond met de confronterende aanpak van Biden. Xi spoorde Washington en Peking aan om “de handen ineen te slaan om mondiale uitdagingen het hoofd te bieden”

Het westerse verhaal ligt in puin. Xi leek niet in een politiek en diplomatiek zwakke positie te verkeren, nu China met economische problemen worstelt. Het is blijkbaar ook niet zo dat hij een “succesvolle” top meer nodig had dan Biden. Integendeel, de top in San Francisco bracht de klinkende boodschap over dat China als wereldmacht haar plaats in de wereld heeft veroverd.

Hoewel de top geen serieuze poging leek te hebben gedaan om de relatie te resetten door elkaars vitale belangen en kernproblemen aan te pakken, is het een goede zaak dat de communicatieverbindingen zijn heropend, wat nuttig zal zijn voor het onderhouden van de relatie en het opbouwen van “leuningen” eromheen en een “vloer” eronder.  Een grappig detail dat online viraal ging, was een video waarin de leiders na de bijeenkomst commentaar gaven op elkaars limousines, waarbij Biden naar Xi’s Hongqi-auto wees en zei: "Prachtig."

Ondertussen bestaat er een sprankje hoop dat bij de meest explosieve kwestie – Taiwan – toevallige omstandigheden het woelige water kunnen kalmeren. Ongetwijfeld zullen de verkiezingen in Taiwan van cruciaal belang zijn voor de betrekkingen tussen de VS en China, want de twee belangrijkste oppositiepartijen, de Kuomintang (KMT) en de Taiwanese Volkspartij (TPP) hebben uiteindelijk besloten de handen ineen te slaan. Als gezamenlijke kandidaat bij de verkiezingen van 13 januari zal het een formidabel ticket zijn, verzekerd van een gemakkelijke overwinning.

Dat zal uiteraard van invloed zijn op de delicate dynamiek van de Taiwanese kwestie, gezien de duidelijke bereidheid van de KMT en TPP om gezamenlijk de dialoog tussen de beide zijden van de Straat te verbeteren nà de verkiezingen, die het vooruitzicht bieden op een welkome afwisseling voor politieke de Washington-Beijing-Taipei-driehoek.

De grote vraag blijft: is Biden erin geslaagd te bevestigen dat de VS, ondanks de nederlaag in de oorlog in Oekraïne en de eeuwige oorlog die net is begonnen in het Midden-Oosten, zich in een “sterke positie” bevinden in de relatie met China? Anders geformuleerd: geeft China gehoor aan Amerikaanse verzoeken om de betrekkingen met Rusland en Iran terug te draaien? De aanwijzingen wijzen op het tegendeel.
[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][19 november 2023]

 

Afdrukken Doorsturen