Biden bevriest (in ieder geval tot aan de verkiezingen) LNG-exportvergunningen (I)

De familie Rockefeller en miljardair Michael Bloomberg hebben via milieubewegingen de Amerikaanse president Joe Biden ertoe aangezet een verbod in te voeren op het afgeven van nieuwe vergunningen voor de export van vloeibaar aardgas, zo blijkt uit een onderzoek van The Wall Street Journal. Een artikel over de macht van gesponsorde actiegroepen. Morgen deel 2 (en slot) over de manier waarop de media hier mee omgaan.Vorige maand gaf de Amerikaanse president opdracht tot een bevriezing van de LNG-export van nieuwe projecten in het land, daarbij verwijzend naar hun potentiële bijdrage aan de klimaatverandering. De energiekosten in Europa zijn enorm gestegen nadat veel landen op aandringen van Washington vanwege de oorlog in Oekraïne zijn overgestapt van Russisch gas op vloeibaar aardgas uit de VS, maar Biden houdt vol dat het oude continent momenteel geen extra voorraden nodig heeft.

Liefdadigheidsinstellingen gecontroleerd door leden van de Rockefeller-familie en miljardairdonoren zijn de belangrijkste ondersteuners geweest van een succesvolle campagne om president Biden onder druk te zetten om nieuwe Amerikaanse LNG-exportvergunningen stop te zetten.

Volgens het onderzoek hebben Rockefeller en andere rijke donoren, waaronder Michael Bloomberg, de afgelopen jaren miljoenen dollars gedoneerd aan milieugroeperingen die campagne voerden tegen projecten op het gebied van fossiele brandstoffen, waaronder LNG-terminals. En ze hebben het doel bereikt om de publieke opinie daartegen in hun richting om te buigen. De regering-Biden heeft de goedkeuring van 17 LNG-exportterminals gepauzeerd.

Een paar dagen na de aankondiging van Biden schreef Sarah Brennan, adjunct-directeur bij het Rockefeller Family Fund, in een e-mail aan milieugroeperingen dat “de pauze… het resultaat is van een aanhoudende druk van vier jaar die voortbouwt op jaren van verzet tegen gasexporten door gemeenschapsgroepen en advocaten”. Brennan voegt eraan toe dat “het Witte Huis de kracht van deze campagne erkende.”

In 2018 lanceerde de Rockefeller Family Foundation, een liefdadigheidsinstelling opgericht door enkele erfgenamen van oliemagnaat John D. Rockefeller, een initiatief genaamd de Funder Collaborative on Oil and Gas om groene financiers aan te moedigen meer te doen. Sommige van de erfgenamen voeren naar verluidt al jaren campagne tegen de Amerikaanse energiegigant Exxon Mobil.

Het besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de afgifte van nieuwe vergunningen voor de export van vloeibaar aardgas tijdelijk op te schorten heeft voor opschudding gezorgd in binnen- en buitenland, vooral in Europa, en dan met name in Duitsland. Als gevolg van het opblazen van de Nord Stream pijpleidingen, dat gebeurde met actieve hulp van de Amerikanen, tekende Duitsland een meerjarig contract voor de import van Amerikaans gas. Die 20-jarige overeenkomst werd ondertekend tussen het Duitse Secure Energy for Europe (SEFE) en het Amerikaanse bedrijf Venture Global LNG, aldus het Duitse bedrijf in een verklaring

Gasimporteur SEFE was voor de oorlog een dochteronderneming van de Russische energiegigant Gazprom en stond bekend als Gazprom Duitsland, maar werd door sancties tegen Rusland door de Duitse regering genationaliseerd. De overeenkomst zal Berlijn 2,25 miljoen ton vloeibaar aardgas per jaar opleveren. Bovendien zal Venture Global de grootste leverancier van vloeibaar aardgas in Duitsland worden met een totaal van 4,25 miljoen ton per jaar. Additionele leveringen kan Scholz (die vóór het opblazen van Nord Stream bekend was van het feit dat de Amerikanen die leiding zouden stopzetten - hij stond naast Biden toen die dat voornemen aankondigde) dus wel vergeten.

De grootste klap van het verbod is gericht tegen het project voor vloeibaar aardgas, Calcasieu Pass 2 (CP2), dat aardgas naar Duitsland moet exporteren. De eigenaren hebben de macht van milieubewegingen aan de vooravond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen niet berekend, maar zij zijn erin geslaagd om vooraf langetermijncontracten te ondertekenen en zo de grootste energiereuzen ter wereld uit Duitsland en Japan te gijzelen.

Vóór het conflict in Oekraïne voorzag de grootste economie van de EU in maar liefst 40% van de vraag naar gas uit Rusland. Berlijn verminderde na het opblazen van Nord Stream de import van Russische brandstof en verving deze door de import van vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten en het Midden-Oosten. Duitsland ontvangt momenteel LNG via drijvende terminals in Wilhelmshaven, Lubmin en Brunsbüttel. Het land bouwt snel zijn eigen infrastructuur ter vervanging van de Russische aardgasvoorziening.

In maart waarschuwde Andrei Hunko, parlementslid van de Bondsdag, voor een overmatige afhankelijkheid van Amerikaans LNG, dat volgens hem "uit milieuoogpunt veel duurder en slechter" is. Hunko waarschuwde dat Duitsland duur heeft betaald voor de explosies van de Nord Stream-pijpleidingen die goedkoop aardgas uit Rusland leverden. De sabotage van de twee gaspijpleidingen heeft de Duitse afhankelijkheid van Russisch aardgas veranderd in een afhankelijkheid van vloeibaar aardgas uit de Verenigde Staten, aldus de wetgever.

De westerse mainstream media geven Poetin graag de schuld van de hoge energieprijzen, maar de hoofdoorzaak is de toenemende penetratie van zonne- en windenergie op het elektriciteitsnet. Het leidt direct tot hoge elektriciteitsprijzen, omdat het duur is om een betrouwbaar elektriciteitsnet te laten draaien op intermitterende bronnen van energieopwekking. Het leidt indirect tot hoge energieprijzen via onverwachte, maar volledig voorspelbare tweede-orde-effecten. Met een opgeblazen kijk op het potentieel van wind- en zonne-energie stapte Duitsland bijvoorbeeld rücksichtslos uit kernenergie, verbood het binnenlandse fracking en zette zich domweg in voor goedkoop Russisch gas. Zeker, Poetin heeft het probleem alleen maar groter gemaakt, maar hij maakte alleen maar misbruik van een zwakte die het Westen zichzelf had aangedaan. Geef niet de man de schuld die de lucifer heeft aangestoken, maar de mannen die kerosine over een veld met droog hooi goten voor de ogen van een pyromaan.

In de Verenigde Staten wordt het verbod inmiddels een geschenk aan Poetin genoemd, ook al zijn de reeds afgegeven vergunningen voldoende om de Amerikaanse LNG-export de komende tien jaar te verdrievoudigen. De overgrote meerderheid van de commentaren diet we over deze kwestie hebben gezien, gaat over de beslissing zelf. Zal het stoppen van nieuwe LNG-exportprojecten de uitstoot echt verminderen? Hoe verhouden de emissies tijdens de levenscyclus van LNG zich tot die van steenkool? Welke invloed zal dit hebben op de binnenlandse gasprijzen? Had Europa dit gas überhaupt nodig? Welke gevolgen heeft dit voor de ontwikkelingslanden? Zeker, dit zijn leuke en belangrijke vragen om over te debatteren… maar dat is niet het punt wat ons betreft.

Het gaat over de manier waarop het besluit is genomen.

Het normale goedkeuringsproces is dat vergunningen eerst naar de Federal Energy Regulatory Commission (FERC) gaan en vervolgens naar het Department of Energy (DOE) voor definitieve aftekening voor export naar landen waarmee de VS geen vrijhandelsovereenkomst heeft. Als onderdeel van hun goedkeuringsproces heeft de DOE de taak om te bepalen of het project in kwestie al dan niet in het ‘algemeen belang’ is. Sinds de start van de LNG-export in 2012 heeft de DOE echter haar goedkeuringen bekrachtigd. De DOE heeft nooit een vergunning op deze gronden afgewezen, vooral omdat drie onderzoeken in opdracht van de DOE consequent hebben aangetoond dat de LNG-export het publiek ten goede komt.

‘Publiek belang’ is duidelijk een vage term dat als wapen kan worden gebruikt om er de betekenis aan te hangen die je maar wilt. Milieuactivisten deden dus precies dàt en oefenden druk uit op de regering-Biden om expliciet na te denken over de impact van de LNG-export op de klimaatverandering. De activisten realiseerden zich scherpzinnig dat zij in een verkiezingsjaar over een enorme hoeveelheid politieke invloed beschikken. Biden nam het besluit dat hij het zich niet kon veroorloven de politieke steun van de klimaatmaffia te verliezen en capituleerde voor hun eisen (wetende dat zijn opdrachtgevers, de Rockefellers, en Bloomberg er achter zitten).

Dus in werkelijkheid heeft deze beslissing niets te maken met het publieke belang, en alles met Biden’s herverkiezingsbelang (en de belangen van de elite). Zijn regering probeert tijdelijk in de gunst te komen bij klimaatgekke kiezers.

We denken eerlijk gezegd niet dat de reactie op de aankondiging voor Biden beter had kunnen verlopen. Het antwoord was... chaos. Iedereen en hun moeder doken in de details. Op de één of andere manier wordt een duidelijk domme, politieke beslissing als genuanceerd en complex beschouwd.

Republikeinen portretteren Biden als een voorstander van een Green New Deal die zij als radicaal en zelfs on-Amerikaans beschouwen. Voormalig president Donald Trump, de koploper van de Republikeinse Partij in 2024, heeft gezegd dat hij zal proberen de ‘dominantie’ op energiegebied van de VS te herstellen en zegt dat een van zijn eerste acties, als hij weer aan de macht komt, is: "boren, boren, boren."

Een woordvoerster van de campagne van Trump zei dat Biden “opnieuw had toegegeven aan de radicale eisen van de milieu-extremisten in zijn regering.” Het besluit om de goedkeuring van nieuwe LNG-exportfaciliteiten te blokkeren “is nog een rampzalige, zelf toegebrachte wond die de economische en nationale veiligheid van Amerika verder zal ondermijnen”, aldus woordvoerster Karoline Leavitt.

Als we een stapje terug doen, moeten we toegeven dat dit een indrukwekkende overwinning is voor de klimaatmaffia. Klimaatactivisten zijn niet dom. In plaats daarvan houden ze ongelooflijk domme ideeën vast in ongelooflijk slimme hersenen. Wie milieugekkies niet serieus neemt, onderschat hun vermogen om mensen te beïnvloeden ernstig. Uiteindelijk pleiten ze voor wat zij geloven dat ‘goed’ is. We spelen hetzelfde spel. Verliezen is het ergste, maar je moet respecteren wat er nodig is om te winnen.

De overwinning is des te indrukwekkender gezien de ommekeer van een jaar geleden. Vorig jaar waren klimaatactivisten woedend over Biden’s goedkeuring van het Willow-olieproject in Alaska. Nadat ze die nederlaag hadden geleden, herstelden ze zich snel en concentreerden ze hun collectieve aandacht op het tegenhouden van de Calcasieu Pass 2 (CP2) LNG-exportterminal van Venture Global. Lees de volgende X-thread om een idee te krijgen van de belangenbehartiging die daarop volgde.
Dit waren niet een stel kinderen die zeurden en klaagden totdat Biden luisterde. Dit was intelligent en gecoördineerd activisme. Als je je vijand niet respecteert, zul je hem nooit verslaan. Door te zeggen dat dit alleen over Biden’s interesse in de verkiezing ging en niet over het publieke belang, proberen we niet naïef te zijn. Natuurlijk was dat zo – wij zijn realisten, maar in de VS is dit een verkiezingsjaar. Politiek is een vies spel. Met een steeds groter wordend mijnenveld van regelgevende instanties en administratieve rompslomp wordt het politieke slagveld alleen maar groter.

In zekere zin is dit het punt van de politiek. Onze democratisch gekozen leiders moeten naar hun kiezers luisteren, uit angst om uit hun ambt te worden weggestemd. Onze vraag is echter: waarom voelen politici de behoefte om naar klimaatextremisten te luisteren? Klimaatactivisten hebben consequent de meerderheid van het publiek en de politici gewonnen, omdat zij degenen zijn die de debatten vormgeven. Ze concentreren zich op een enkelvoudig probleem met een duidelijke morele richtinggevende poolster (figuurlijk gesproken). In dit geval spraken ze niet in algemene termen over fossiele brandstoffen of het milieu. Ze concentreerden zich op de kwestie van de CP2 LNG-exportvergunning met de poolster van nul-koolstofuitstoot. Wanneer de kwestie op deze manier wordt geformuleerd, is het bijna onmogelijk om tegen de 'bvriezing' in te gaan. Het zet LNG op zijn best weg als een tijdelijk noodzakelijk kwaad en dwingt je tot een niet te winnen discussie over de emissies, over de levenscyclus, de mondiale vraag naar aardgas en willekeurige weersomstandigheden. Het is een gekte van het debat.

Wanneer we intern over deze kwestie debatteren, concentreren we ons op het herformuleren van het debat rond de toegang tot energie. Het uitbreiden van de toegang tot betaalbare en betrouwbare energie is het meest cruciale ingrediënt voor het vergroten van de menselijke welvaart en de kwaliteit van het milieu over de hele wereld. Dit kader zorgt ervoor dat elke beslissing die de toegang tot energie beperkt onmiddellijk met scepsis wordt beantwoord – een draai van 180 graden ten opzichte van het huidige kader waarin elke uitbreiding van de energie onmiddellijk met scepticisme wordt beantwoord. Als je de framing bezit, vooral de morele framing, is het zoveel gemakkelijker om debatten te winnen.

De milieuactivisten/politici trekken het raamwerk van hun redenering net breed genoeg zodat het aansluit bij hun agenda. Je zou net zo goed kunnen zeggen: Europa zal het gas toch nodig hebben, maar als het niet uit Freeport, Texas komt, zal het uit Qatar moeten komen – om om heel Afrika heen te worden verscheept, een veel langere passage, waardoor alle levenscyclusproblemen waarover milieuactivisten klagen erger worden.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][10 februuari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen