Biden bevriest LNG-exportvergunningen (II en slot)

Gisteren schreven we een artikel over het feit dat de Amerikaanse president Joe Biden “het vergunningsproces voor nieuwe exportfaciliteiten voor vloeibaar aardgas [LNG] heeft stopgezet”, zoals de New York Times en andere media meldden. Vandaag gaan we verder in op de berichtgeving in deze toonaangevende krant.Het besluit heeft het potentieel om impact te hebben op “een voorgesteld project van 10 miljard dollar in Louisiana dat onder de loep is genomen vanwege de potentiële impact ervan op het milieu”, een verwijzing naar de Calcasieu Pass 2, beter bekend als “CP2.” Biden legde de redenering achter het besluit uit in een verklaring: “In alle uithoeken van het land en de wereld lijden mensen onder de verwoestende tol van de klimaatverandering… Deze pauze op nieuwe LNG-goedkeuringen ziet de klimaatcrisis voor wat ze is: de existentiële dreiging van onze tijd.”

In de VS begon onmiddellijk het geruzie, waarbij politiek rechts zich bezighield met zijn gebruikelijke theater. Ondertussen waren klimaatactivisten opgetogen en prezen ze de stap als één van de belangrijkste maatregelen die ooit zijn genomen tegen de dreiging van een klimaatcatastrofe.
 
Dit is een uitstekende gelegenheid om te onderzoeken hoe verschillende groepen tot zulke zeer dissonante conclusies kunnen komen over precies dezelfde gebeurtenis. Het is ook een goede manier om te onderzoeken hoe de reguliere pers – vaak terecht bekritiseerd maar minder vaak daadwerkelijk gelezen – over dergelijke gebeurtenissen bericht. De New York Times was zo vriendelijk om alle drie de verhalen hierover op dezelfde pagina te zetten, waardoor we gemakkelijker kunnen opmerken hoe het verhaal door de krant werd ingekaderd, waarvan de berichtgeving in wezen de toon werd gezet voor de manier waarop de rest van dat land praat over dit soort kwesties.

Hieronder eerst een weergave van de gehele pagina, daarna de drie artikelen afzonderlijk. Aansluitend de rest van ons artikel.

Het eerste dat de moeite waard is om over na te denken, is wie de krant vraagt om commentaar te geven op de situatie. Uit alle drie de artikelen blijkt duidelijk dat de New York Times vooral sprak met individuen of organisaties die verbonden zijn met de fossiele brandstoffenindustrie. Dit is aanzienlijk. Vergeet niet dat kranten als de Times vaak worden bespot vanwege hun zogenaamd ‘liberale’ vooroordelen, maar zoals we zo meteen zullen zien, is wat ze hebben in werkelijkheid een ‘kapitalistische’ vooringenomenheid, wat logisch is gezien het feit dat de mainstream media in de Verenigde Staten
( a) kapitalistische ondernemingen met winstoogmerk,
(b) grotendeels gefinancierd door reclame van andere, kapitalistische ondernemingen met winstoogmerk, en
(c) ingebed zijn in een kapitalistische samenleving en wereld.
Laten we dus eens kijken van wie deze krant dacht dat zijn lezers over dit verhaal zouden moeten horen.

Ze spraken met senator Bill Cassidy, een uithanbgord voor olie- en gasbedrijven (hij is een Republikein uit Louisiana). Ze zochten het American Petroleum Institute (API) op, dat ze onschuldig ‘een handelsgroep’ noemen, maar die in feite een dekmantel is voor de fossiele brandstoffenindustrie die, volgens de Guardian, ‘miljoenen ontvangt van oliemaatschappijen – en achter de schermen werkt. om de wetgeving inzake klimaatverandering te vertragen of te verzwakken. De New York Times sprak ook met Europese fossielebrandstofbedrijven en hun lobbyisten, waaronder de Franse oliegigant TotalEnergies en zijn aanvalshonden BusinessEurope en Eurogas.

De New York Times vond het ook waardevol om commentaar te vragen van “het Centrum voor Strategische en Internationale Studies” (CSIS). We willen dit even benadrukken, want het besteden van een klein beetje tijd aan het doornemen van de inhoud van reguliere nieuwskanalen levert voortdurend goedaardig klinkende denktanks met dergelijke namen op. Ze worden eindeloos geciteerd. Maar reguliere publicaties erkennen zelden of nooit wat hun ideologie is, of wie deze financiert. Het is aan kritisch ingestelde lezers om dit te doen. Gelukkig kunnen we hun perspectief leren kennen door simpelweg te informeren naar hun donoren. Hoewel donoren vaak verborgen worden gehouden, is het relatief eenvoudig om veel van hen te ontdekken. Hier een zeer onvolledige lijst van enkele van de donoren achter CSIS, die de Times flauwtjes ‘een onderzoeksinstelling gevestigd in Washington’ noemt. We hebben enkele uitzonderlijk relevante donoren (met betrekking tot dit gesprek) vetgedrukt benadrukt:
Amazon, Aramco, Bank of America, Chevron, Exxon Mobil, General Atomics, Lockheed Martin, Microsoft, Northrop Grumman, Bechtel, Boeing, General Dynamics, Google, Meta, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, Raytheon Technologies Corporation, ConocoPhillips, General Electric, Gilead Sciences, Johnson & Johnson, PepsiCo, Pfizer, Shell, Apple, Booz Allen Hamilton, The Carlyle Group, IBM, JPMorgan Chase, Occidental Petroleum Corporation, Semiconductor Industry Association, TotalEnergies, United Airlines, Verizon, Walmart, The Walt Disney Company, and the American Gas Association.

Dus naast het vragen aan de fossiele brandstoffenindustrie en haar lobbygroepen, vroeg de Times ook een propagandakanaal (sorry, een ‘onderzoeksinstituut’), gefinancierd door dezelfde industrie, evenals de andere gebruikelijke verdachten, om hun deskundige mening. Onze persoonlijke aanbeveling is dat wanneer u iemand op tv ziet van een denktank die men om zijn/haar ‘expertise’ vraagt, u onmiddellijk naar de website van de organisatie zou moeten gaan en kijken wie hun sponsors zijn.

Nu sprak de New York Times ook met twee groepen die voorstander zijn van het terugdringen van de uitstoot van fossiele brandstoffen, Oil Change International en Friends of the Earth. Dat mogen we niet over het hoofd zien. Maar we moeten ook niet nalaten ons af te vragen waarom de “paper of record” dacht dat het publiek voor een verhaal over klimaatverandering het beste gediend zou zijn door in de eerste plaats te luisteren naar de fossiele brandstoffensector of hun (verkapte) propaganda-organen zoals API of CSIS.

We moeten niet alleen letten op met wie de krant sprak, maar ook op wat ze daadwerkelijk zeiden. Technisch gezien betekent het feit dat iets van een denktank afkomstig is, niet noodzakelijkerwijs niet waar is. Er is een soort mentale steno die mensen vaak maken, waarbij ze, als ze zien dat iets over klimaatverandering afkomstig is van bijvoorbeeld het American Petroleum Institute, automatisch aannemen dat het niet waar is. Gezien de geschiedenis van deze instellingen (met name API) is dat in vrijwel alle gevallen een zeer veilige gok, maar we moeten erkennen dat het nadenken over de inhoud uiteindelijk voorrang moet krijgen boven de bron. Zoals we hier eerder hebben uitgelegd: zelfs als Vladimir Poetin zegt dat 2 + 2 = 4 proberen zijn tegenstanders vol te houden dat hij ongelijk heeft.

Dus, met dat in gedachten, hoe hebben de bronnen van de New York Times de kwestie rond het uitstellen van de goedkeuring van CP2 door Biden geformuleerd? Interessant genoeg gaven velen van hen de schuld aan... Rusland.

De president van het American Petroleum Institute, Mike Sommers, “hekelde het besluit als een ‘overwinning voor Rusland en een verlies voor de Amerikaanse bondgenoten."  Sommers klaagde dat het onderbreken van de goedkeuring van CP2 “niets meer is dan een gebroken belofte aan de Amerikaanse bondgenoten, en dat het tijd is voor de regering om te stoppen met het spelen van politiek met de mondiale energiezekerheid.” Hij merkte op dat de LNG-export naar Europa in de nasleep van de Russische invasie van Oekraïne ‘steenkool heeft verdrongen’, een verwijzing naar het idee dat de consumptie van aardgas moet worden aangemoedigd omdat het beter is voor het klimaat dan steenkool, een standpunt dat eindeloos wordt gepromoot door de industrie, maar wat de klimaatactivisten al lang hebben uitgelegd als onzin. Ook de Amerikaanse Republikeinse senator Cassidy hanteerde de aanpak van de Nieuwe Koude Oorlog: ‘Poetin moet deze strategie hebben ontworpen’, zei hij over Biden’s besluit.

Deze retoriek is waarschijnlijk bedoeld om de kiezers van Biden aan te spreken, die over het algemeen een hekel hebben aan de fossielebrandstoffensector, maar die ook keer op keer blijk geven van de bereidheid om kritisch denkvermogen overboord te gooien zodra Rusland of Poetin worden ingeroepen. Als alternatief zouden we het kunnen interpreteren als indicatief voor enkele van de echte motieven die ten grondslag liggen aan ‘de Nieuwe Koude Oorlog’ tussen Rusland en de VS – waarbij de olie- en gassector van elk land zijn regering in zijn eigen voordeel gebruikt. Deze interpretatie is logischer gezien het feit dat de Europese entiteiten op het gebied van fossiele brandstoffen waarmee de Times sprak dezelfde thema's weerspiegelden. De president van BussinessEurope, Fredrik Persson, vertelde de Times dat de Amerikaanse LNG-export naar Europa in de nasleep van de oorlog in Oekraïne “van cruciaal belang is geweest om te voorkómen dat Rusland Europa op de knieën dwingt door energie als geopolitiek wapen te gebruiken.”

Op een meer gematigde toon – maar in feite hetzelfde punt naar voren brengend – zei Ben Cahill, de ‘senior fellow in het energieveiligheids- en klimaatveranderingsprogramma’ van het Centrum voor Strategische en Internationale Studies: ‘Ik denk dat Amerikaanse bondgenoten en handelspartners zich hierover zorgen zullen maken omdat de export van Amerikaans LNG de afgelopen twee jaar een echte zegen is geweest voor de mondiale energiezekerheid.”

Dit is echter waar de berichtgeving van de New York Times nuttig wordt. Omdat de krant ook, zij het kort, keek naar wat die ‘bondgenoten en handelspartners’ eigenlijk denken over het besluit van de regering-Biden, en de olie- en gasindustrie voor hen aan het woord liet. Het blijkt dat ze zich totaal geen zorgen maken. In dezelfde week dat het besluit werd aangekondigd, schreven 60 leden van het Europees nepparlement aan de heer Biden "dat ze een pauze [in de LNG-export] zouden verwelkomen.”  Zij legden uit: “Wij zijn bezorgd dat een valse weergave van de Europese energiebehoeften nu door de fossiele brandstoffenindustrie en hun bondgenoten als excuus wordt gebruikt om de Amerikaanse LNG-productie dramatisch uit te breiden, evenals de export naar de wereldmarkt.”
Merk op dat dit min of meer gekozen functionarissen zijn, in tegenstelling tot de niet-gekozen zakenbelangengroepen van Europese landen.

We hebben al gezien dat de fossiele brandstoffenindustrie – die dankzij de New York Times voldoende ruimte heeft gekregen om haar standpunten te verdedigen – zich inderdaad zorgen maakt over dit besluit. Maar de krant merkt verder op dat wat de Europeanen opmerkten, namelijk de klachten van de industrie, onzin is. In de eerste plaats halen de Europese landen grote hoeveelheden energie uit niet-fossiele brandstoffen. Bovendien betekent het feit dat de Verenigde Staten de grootste leverancier van LNG ter wereld zijn, niet dat zij de enige zijn. Duitsland “ontvangt het grootste deel van zijn aardgas uit Noorwegen”, aldus de Times. Maar het allerbelangrijkste is echter dat het onwaarschijnlijk lijkt dat de regering-Biden met deze stap de leveringen aan klanten buiten de Verenigde Staten dit jaar of binnenkort in gevaar zal brengen. Het besluit is niet van toepassing op de huidige export, en analisten zeggen dat het een groep nieuwe LNG-bedrijven niet zal tegenhouden wat betreft projecten die al zijn goedgekeurd en in aanbouw zijn. Deze zullen waarschijnlijk de komende jaren de capaciteit van de Verenigde Staten om gas te exporteren aanzienlijk vergroten.” [nadruk van ons]

We hebben delen van dat citaten cursief gemaakt om de realiteit van de situatie te benadrukken: dat dit besluit een uitzondering is, en niet de regel, op de manier waarop de regering de sector heeft behandeld. Eén van de drie Times-stukken die iwe lazen benadrukt dat de Amerikaanse Export-Import Bank olie- en gasprojecten over de hele wereld blijft financieren, namelijk in Papoea-Nieuw-Guinea. In het verleden heeft de Ex-Im Bank Exxon-projecten in het land gesteund die ‘verwikkeld waren in beschuldigingen van vernietiging van het milieu en schendingen van de mensenrechten’. Het is nu vastbesloten een nieuwe te financieren, dit keer onder leiding van zowel Exxon als TotalEnergies – beide donoren van CSIS, zoals we hierboven zagen.

De New York Times citeert een vertegenwoordiger van Friends of the Earth die de tegenstrijdigheid opmerkt tussen het CP2-besluit en al het andere dat de regering-Biden tolereert: “Hij kan niet beweren een klimaatkampioen te zijn als de VS deze infrastructuur voor fossiele brandstoffen over de hele wereld ondersteunen.” De regering van de Verenigde Staten heeft lange tijd een ongelofelijke hoeveelheid geld uitgegeven aan het direct en indirect subsidiëren van de fossielebrandstoffensector, iets wat de industrie in dat land actief bagatelliseert. Je kunt je alleen maar voorstellen dat dit geld elders wordt uitgegeven – zoals het subsidiëren van niet-gesubsidieerde energiebronnen zoals bijvoorbeeld op fossiele brandstoffen gebaseerde vormen van energieverbruik. Biden’s verklaring waarin hij zijn besluit aankondigde, beweerde dat “Deze pauze op nieuwe LNG-goedkeuringen ziet de klimaatcrisis voor wat ze is: de existentiële dreiging van onze tijd.” Maar dit is moeilijk serieus te nemen gezien als we al het andere dat zich onder Amerikaanse auspiciën in de LNG-wereld afspeelt in aanmerking nemen.

Eerlijk gezegd is het stopzetten van CP2 voor de Amerikaanse regering in wezen een risicoloze beslissing. “Binnen het Witte Huis was er weinig discussie over het besluit om CP2 uit te stellen, omdat de Verenigde Staten al zoveel gas naar het buitenland transporteren”, aldus de New York Times, die ook opmerkt dat “de capaciteit de komende vier jaar bijna zal verdubbelen , waardoor de behoefte aan CP2 minder urgent wordt.” Hierdoor lijkt het optimisme van de klimaatactivistengroepen ook enigszins misplaatst.

De New York Times citeert Colin Rees van Oil Change International die toejuicht dat het besluit “één van de belangrijkste acties was die ooit door een Amerikaanse president zijn ondernomen om de gevaarlijke uitbreiding van fossiele brandstoffen te stoppen en de ecologische rechtvaardigheid te beschermen.” Gezien de beruchte onwil van welke Amerikaanse president dan ook om significante actie te ondernemen op het gebied van de klimaatverandering, zegt dit natuurlijk heel weinig - waarbij we willen opmerken dat de New York Times geen enkele klimaatwetenschapper vraagt wat de impact hiervan daadwerkelijk zal zijn op de emissies. De regering heeft immers niet toegezegd CP2 permanent te zullen sluiten. Dit is slechts een pauze, om een evaluatie uit te voeren en een periode van publiek commentaar mogelijk te maken, die beide “naar verwachting maanden zullen duren, vrijwel zeker tot na de presidentsverkiezingen van november.” Dit is duidelijk een “verkiezingsjaarbesluit”, zoals de krant terecht opmerkt. Niets houdt Biden tegen om het project na de verkiezingen stilletjes door te laten gaan. En dan veronderstellen we dat hij erin slaagt nog een ambtstermijn binnen te halen – wat verre van gegarandeerd is, gezien zijn opmerkelijke talent om zijn eigen aanhangers tegen zich in het harnas te jagen.

We moeten dit besluit zien als een relatief kosteloos gebaar (voor Biden), gericht op het behouden van een deel van zijn coalitie, die de president massaal in de steek laat vanwege zijn ogenschijnlijk onwankelbare steun voor een openlijk genocidale Israëlische regering, om nog maar te zwijgen van zijn schijnbare voornemen om de VS in een oorlog te rommelen met elk land in het Midden-Oosten, en waarschijnlijk zelfs daarbuiten (“een nieuwe verdomde oorlog beginnen!”, zoals Joy Reid van MSNBC onlangs uitriep in een hilarisch incident voor een openstaande microfoon).

Terugkerend naar het hoofdthema van dit bericht, berichtgeving in een gerenommeerde Amerikaanse krant, is de les hier dat er veel kan worden geleerd uit de omgang met de rmainstream media, op voorwaarde dat je de tijd neemt om na te denken over wat er wordt geschreven. Het besef van het feit dat de New York Times, net als vrijwel alle Amerikaanse media, een op winst gericht bedrijf is, dat zich aan dezelfde bedrijfsprioriteiten moet houden als alle andere bedrijven, zou richting moeten geven aan de manier waarop mensen omgaan met de inhoud ervan. Erkenning dat de krant voor haar berichtgeving grotendeels afhankelijk is van bedrijfsbronnen, in dit geval olie- en gasbedrijven, is van cruciaal belang, evenals de erkenning dat de krant niet geheel eenzijdig is, omdat deze op zijn minst enige ruimte geeft aan andere stemmen. Een besef van dit alles, gekoppeld aan een geïnformeerd scepticisme, zal lezers in staat stellen weg te lopen met een begrip dat op zijn minst de waarheid benadert.

Over geïnformeerd scepticisme gesproken, we sluiten af door er gebruik van te maken. Eén gespreksonderwerp dat Biden in zijn aankondiging naar voren bracht, kreeg geen commentaar van de New York Times, ondanks de betekenis ervan: “Mijn regering zal niet zelfgenoegzaam zijn… We zullen niet toegeven aan speciale belangen. We zullen gehoor geven aan de oproepen van jonge mensen en gemeenschappen in de frontlinie die hun stem gebruiken om actie te eisen van degenen die de macht hebben om te handelen.”

In geen van de drie hier onderzochte artikelen wordt melding gemaakt van de brutaliteit van Bidens schaamteloze bewering dat hij ‘niet zal toegeven aan speciale belangen’. Dit soort retoriek komt steeds vaker voor onder politici, en in bijna alle gevallen is het op het eerste gezicht absurd. Als je in de VS een gekozen ambt bekleedt, kun je dat alleen bereiken door middel van enorme geldinjecties van bedrijven en rijke personen. Het presidentschap is uiteraard de plek waar deze voor de VS vanzelfsprekende realiteit het meest zichtbaar is. Afgezien van het CP2-besluit is Biden zeer ontvankelijk geweest voor de fossiele-/olie- en gassector, ondanks de conservatieve retoriek (hij schuwde doorgaans een aanval op de fossiele-brandstofindustrie’, merkt de Times terecht op). Hij heeft een beruchte geschiedenis waarin hij gewone mensen de bescherming tegen faillissementen heeft ontzegd, hun onderdanigheid aan creditcardmaatschappijen heeft vergroot en een voorliefde voor segregationisten heeft gehad die nooit mag worden vergeten. En zijn vurige omhelzing van Israël en zijn goedbedeelde lobby is ook een constante geweest – en is de laatste tijd op afschuwelijke wijze tentoongespreid.

Het is dan ook geen verrassing dat hij tijdens de democratische voorverkiezingen op beruchte wijze tegen een groep potentiële rijke deelnemers zei dat onder zijn bewind “niemands levensstandaard zal veranderen, niets fundamenteel zal veranderen… Ik heb jullie heel hard nodig. Ik hoop dat als ik deze nominatie win, ik jullie niet in de steek zal laten.”  We stippen dit even aan als een voorbeeld van hoe hardnekkig scepticisme mensen immuun kan maken voor het kritiekloos accepteren van de dingen die de Times signaleert, maar waar geen commentaar op wordt gegeven. We staan ervan versteld dat de krant bericht dat Biden dit heeft gezegd, want anders hadden wij het niet geweten. In het algemeen letten we op dat soort zaken, zodat we kunnen begrijpen waarom het een belachelijke uitspraak is, en waarom de New York Times het waarschijnlijk niet uit de doeken zal doen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][11 februuari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen