De schijnwerkelijkheid van de westerse politiek

De lang verwachte overwinning van Rusland in de slag om Avdiivka en de nederlaag van het Oekraïense leger vergroten de geloofwaardigheid van Rusland als leverancier van veiligheid voor de Centraal-Aziatische regio. Voor de erudiete Centraal-Aziatische geest gaat het punt niet verloren dat Rusland in zijn eentje de NAVO op een achterstand heeft gezet. Ondertussen werkt het Westen toe naar een Derde Wereldoorlog.Toen Rusland in het voorjaar van 2022 zijn eerste tegenslagen kreeg in de oorlog tegen Oekraïne, heerste hoogmoed in de salons van het westerse buitenlandse beleid. Regeringen beloofden onvoorwaardelijke steun aan Oekraïne, "hoe lang het ook zou duren om te winnen". Sommige heethoofden riepen het Westen zelfs op om regimeverandering in Rusland tot officieel doel te verklaren.

Twee jaar later is de hoogmoed omgeslagen in een depressie. Rusland heeft de overhand gekregen in de oorlog. Op 17 februari veroverden Russische troepen de stad Avdiivka, ten noorden van Donetsk. De westerse militaire voorraden voor Oekraïne zijn opgedroogd. Het militaire hulppakket van de regering-Biden blijft hangen in het Congres – hoewel de droogte in de Amerikaanse steun afgelopen herfst begon.

Ook de Europese munitievoorraden blijven onder de doelstelling. Voor het jaar tot en met maart had de EU een miljoen granaten beloofd, maar zal slechts de helft daarvan leveren. Rheinmetall, de Duitse defensieaannemer, zei dat het zijn productie dit jaar met 10 procent zal verhogen (wat erop wijst dat het Westen rekening houdt met een nog jaren durende strijd), maar de grote impuls zal pas in 2025 komen als een nieuwe fabriek in gebruik wordt genomen. Op de korte termijn zal de situatie van Oekraïne aan de frontlinie waarschijnlijk verslechteren.

De EU zou munitie op de wereldmarkt kunnen kopen, maar Emmanuel Macron blokkeert dit omdat dit de Europese defensiebedrijven zou schaden. Duitsland zou Taurus-kruisraketten kunnen sturen die tot diep in Rusland kunnen reiken, maar Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, vreest dat deze raketten een escalatie kunnen veroorzaken. Daarin heeft hij gelijk, en de opmerking van Stoltenberg dat de NAVO het prima vindt als Oekraïne westerse wapens mag gebruiken in Rusland kan gezien worden als een openlijke oorlogsverklaring.

We hebben het hier over de grootste provocatie van de NAVO aan Rusland nu het conflict in Oekraïne al twee jaar duurt. De NAVO heeft Oekraïne dus toegestaan "Rusland aan te vallen" met "dodelijke" F-16 straaljagers. NAVO-chef Jens Stoltenberg zei dat zodra Kiev F-16's ontvangt, het de vrijheid zal hebben om ze zelfs buiten zijn grenzen te gebruiken. Oekraïne eist al lang de F-16 als een manier om de Russische superioriteit in de lucht te bestrijden.
Experts zeggen dat het ontwerp van de F-16 zodanig is dat deze problemen zou kunnen ondervinden bij het opereren vanaf Oekraïense start- en landingsbanen. Dit heeft tot speculatie geleid dat ze in plaats daarvan vanuit Polen, Roemenië of de Baltische staten zouden kunnen vliegen. Rusland heeft gewaarschuwd dat een dergelijke inzet een escalatie van het conflict zou betekenen. Nederland als leverancier van F-16's zou dan voor de Russen een legitiem doelwit kunnen vormen.Een nieuwe regionale veiligheidsstructuur

De lang verwachte overwinning van Rusland in de slag om Avdiivka en de nederlaag van het Oekraïense leger vergroten de geloofwaardigheid van Rusland als leverancier van veiligheid voor de Centraal-Aziatische regio. Voor de erudiete Centraal-Aziatische geest gaat het punt niet verloren dat Rusland in zijn eentje de NAVO op een achterstand heeft gezet.

Dit wordt een beslissend moment, omdat het een aanvulling vormt op het comfortniveau dat voortkomt uit de nieuwe normaliteit in Afghanistan, dankzij de effectieve diplomatieke betrokkenheid van Rusland bij de Taliban. De diplomatieke erkenning van de Taliban-regering in Afghanistan op 31 januari 2024 door China moet worden gecombineerd met twee andere vèrreikende regionale beleidsstappen van Peking in het tijdperk na de Koude Oorlog – de Shanghai Five in 1996 – later omgedoopt tot Shanghai Cooperation Organization (SCO) in 2001 – en het Belt and Road Initiative (BRI) aangekondigd door president Xi Jinping in 2013.

Er ontstaat een regionale veiligheidsarchitectuur waarbij de bovengenoemde drie pijlers elkaar versterken, aanvullen en uitwisselen in een creatief antwoord op de snel veranderende internationale omgeving. Als de SCO de terugkeer van China naar Centraal-Azië na bijna een eeuw markeerde en de BRI een enorme strategische diepte creëert voor de mondiale opkomst van China, heeft de stap richting Afghanistan geopolitieke kenmerken in relatie tot de Aziatische Eeuw.

Op het meest voor de hand liggende niveau is Peking de Amerikaanse heimelijke pogingen van de afgelopen maanden - om terug te keren naar Afghanistan na de vernederende militaire nederlaag en het vertrek in 2021- te slim af. De regering-Biden heeft in het publieke domein een document met terugwerkende kracht geproduceerd met de titel Integrated Country Strategy voor Afghanistan (pdf hier) op dezelfde dag dat Xi Jinping op 30 januari de geloofsbrieven ontving van de Taliban-ambassadeur in de Grote Hal van het Volk in Peking.

Het document bevatte de volgende kernelementen:
- "Roofzuchtige machten als Iran, China en Rusland streven naar strategisch en economisch voordeel (in Afghanistan) of willen op zijn minst de VS in een nadelige positie brengen"
- "Zelfs als – en zolang – de Verenigde Staten de Taliban niet erkennen als de legitieme regering van Afghanistan, moeten we functionele relaties opbouwen die onze (Amerikaanse) doelstellingen vervullen”
- “Met Afghanen uit de diaspora ontmoedigen we steun voor een nieuw gewapend conflict via proxy’s van verzetsgroepen in Afghanistan – meer geweld of regimeverandering is niet de oplossing voor de Taliban”
- "We moeten tegelijkertijd ongekende hoeveelheden humanitaire hulp in het land pompen, de Taliban overtuigen om internationale economische normen over te nemen en onvermoeibaar pleiten voor onderwijs”
- “Met de Taliban pleiten wij voor consulaire toegang...”
Het document is een beschamende terugtrekking uit de donderende Amerikaanse retoriek dat Washington, tenzij de Taliban aan zijn voorwaarden zou voldoen, de regering in Kaboel zou verbannen en haar bankrekeningen zou bevriezen. Blijkbaar houdt de regering-Biden niet langer vast aan haar eisen en klopt ze op de poorten van Kaboel met het verzoek om binnen te mogen komen.

Interessant is dat het document, terwijl het nota neemt van de mensenrechtensituatie in Afghanistan en de afwezigheid van een brede regering in Kaboel, erkent dat regimeverandering niet langer een optie is. Het roept de Afghanen in de diaspora (die zich grotendeels in het Westen bevinden) op om zich te verzoenen met de regering in Kaboel, en streeft naar consulaire aanwezigheid voor de VS in Afghanistan.


Invloed van Rusland in Centraal-Azië

Nog een andere vicieuze cirkel van westerse propaganda is aan het verdwijnen – gebaseerd op de valse veronderstellingen dat de invloed van Rusland in Centraal-Azië aan het “afnemen” is (Wilson Center); dat de Centraal-Aziatische staten “uit de schaduw van Rusland tevoorschijn komen en hun onafhankelijkheid doen gelden op manieren die sinds de ineenstorting van het communisme in 1991 niet meer zijn voorgekomen” (Financial Times) of dat in de nasleep van de oorlog in Oekraïne de Centraal-Aziatische leiders “nu wel eens zouden kunnen overwegen hoe lang Poetin in Rusland aan de macht zal kunnen blijven” (Radio Free Europe / Radio Liberty).

In werkelijkheid registreerden de economische prestaties van de regio in 2023 een indrukwekkende bnp-groei van 4,8%. En Rusland heeft bijgedragen aan dit succesverhaal. Eén bijna banale reden voor de collectieve verkeerde inschatting van het Westen is een veel vóórkomende statistische waanvoorstelling. Westerse politici hebben elkaar (en ons) verteld dat de Russische economie klein is, ongeveer zo groot als die van Spanje. Dit is waar in dollartermen - maar het is ook zinloos, omdat Rusland is afgesneden van de dollarmarkten. Als we de Russische economie meten in termen van koopkrachtpariteit (PPP), waarbij de prijzen van verschillende economieën worden vergeleken, zien we een heel ander beeld, waarin Rusland groter is dan Duitsland, en China groter dan de VS.


Centraal Azië

De oorlog in Oekraïne leidde tot het verbannen van westerse bedrijven van de Russische markt, wat nieuwe kansen creëerde voor regionale staten. Tegelijkertijd waren de omstandigheden onder de sancties aanleiding voor Russische bedrijven, kapitaal en Russische burgers om hun bedrijven naar de Centraal-Aziatische regio te verplaatsen.

Centraal-Aziatische ondernemers hebben de lucratieve mogelijkheden om westerse goederen en technologie voor de Russische markt te bemachtigen niet gemist. Ze dansen op een strak koord door de naleving van de westerse sancties te garanderen, terwijl ze tegelijkertijd hun onderlinge afhankelijkheid en integratie met de Russische markten koesteren. Het herstel van de Russische economie en de groei van 3,6% vorig jaar creëerden zakelijke kansen voor Centraal-Aziatische landen.

Het beleid van Moskou is gericht op een 'renaissance' in de betrekkingen van de regio met Rusland. Het nieuwe denken in Moskou betekende dat Poetin een praktische rol op zich nam om de contacten met de Centraal-Aziatische leiders op persoonlijk niveau hoog te houden, waarbij hij gebruik maakte van alle beschikbare vormen van interactie, zowel bilateraal als regionaal. De Russische aanpak gaf de regionale staten de ruimte om een ​​'neutrale' houding ten opzichte van de oorlog in te nemen.

Een begripsprobleem voor buitenstaanders is heel vaak dat de Centraal-Aziatische opvattingen zelden openlijk zijn, en dat ze onder specifieke omstandigheden (zoals de oorlog in Oekraïne) moeten worden onderscheiden in termen van voorkeuren. De politieke boodschap van de parade van 9 mei in Moskou vorig jaar, toen alle Centraal-Aziatische presidenten zich bij Poetin voegden tijdens de ceremonies op het Rode Plein, was dan ook een groot gebaar van steun voor Rusland – en voor Poetin persoonlijk.

Gedurende 2023 waren de Centraal-Aziatische staten het doelwit van een ongekende diplomatieke inspanning van het Westen om de sancties tegen Rusland te handhaven. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de Franse president Emmanuel Macron bezochten de regio. Twee historische topconferenties in het ‘C5+1’-formaat werden respectievelijk georganiseerd door president Joe Biden en de Duitse bondskanselier Olaf Scholz in Washington en Berlijn.

Maar de westerse gesprekspartners weigerden het teken aan de wand te zien. Blinkens Kazachse tegenhanger vertelde hem dat Astana 'geen bedreigingen of risico's voelt vanuit de Russische Federatie.' In de gezamenlijke verklaringen die na de twee 'C5+1'-toppen werden uitgegeven, werd Oekraïne niet eens genoemd!

Poetins nieuwe manier van denken zet het grote spel op een laag pitje en geeft in plaats daarvan prioriteit aan de aanwas van inhoud in de betrekkingen van Rusland met de Centraal-Aziatische staten, vooral op economisch en humanitair gebied. Deze aanpak heeft het 'Big Brother'-syndroom tastbaar doen verdwijnen. Poetins ontmoetingen met zijn collega's uit Tadzjikistan, Oezbekistan en Kazachstan in Kazan op woensdag vonden plaats in een voelbaar ontspannen sfeer ( hier, hier en hier) .

Interessant genoeg wenste Emomali Rahmon, de Tadzjiekse president, niet alleen Poetin succes “in alles wat je doet”, maar roemde hij ook zijn “stalen zenuwen”. Kassym-Jomart Tokajev, de Kazachse president, onderstreepte op betekenisvolle wijze dat “Rusland onder uw (Poetins) vooraanstaande leiderschap opmerkelijke, indrukwekkende successen heeft geboekt. In feite geven uw uitspraken en acties vorm aan de mondiale agenda.” De opmerking van Tokajev is bijzonder opmerkelijk, omdat westerse analisten hem hadden gezien als een potentiële muiter in de steppen tegen Poetin!

Maar uiteindelijk is de Russische veiligheidsrelatie met de Centraal-Aziatische regio de afgelopen jaren veranderd doordat de gecoördineerde pogingen van Moskou om banden met de Taliban te smeden, de laatste tijd steeds meer terrein winnen. Ze hielpen de perceptie van de dreiging met betrekking tot Afghanistan in de Centraal-Aziatische regio te verminderen.De Tailban

Terwijl het traditionele patroon bij het aanpakken van de dreigingspercepties bestond uit het gebruik maken van militaire middelen en het afzonderen van de regio van Afghanistan, schakelde de Russische diplomatie over op een radicaal andere aanpak door constructief samen te werken met de Taliban (hoewel de Taliban nog steeds een verboden organisatie is onder de Russische wet) en streefde men ernaar om laatstgenoemde een stakeholder te maken bij het opbouwen van samenwerkingsbanden binnen een matrix van wederzijdse belangen. Het heeft zijn vruchten afgeworpen.

Moskou schat dat het Taliban-bewind de Afghaanse situatie aanzienlijk heeft gestabiliseerd en dat het in Russisch belang is om de regering van Kaboel te helpen de extremistische elementen in het land effectief te bestrijden (met name Islamitische Staat, waarvan bekend is dat het een erfenis is van de Amerikaanse bezetting van Afghanistan). Rusland wendde zijn invloed aan bij de Centraal-Aziatische staten om ervoor te zorgen dat door het Westen gesteunde anti-Taliban-verzetstroepen geen toevluchtsoorden kregen.

Het strategische doel is uiteraard dat de westerse inlichtingendiensten niet in staat zullen zijn vrijlopende Afghaanse elementen te manipuleren om de Centraal-Aziatische regio of de Kaukasus opnieuw te destabiliseren.

De Taliban stonden zeer ontvankelijk voor de Russische toenaderingen gericht op het versterken van de Afghaanse staat. Onlangs gingen de Taliban zelfs zo ver dat ze een door de VN gesponsorde conferentie over Afghanistan op 18 en 19 februari in Qatar boycotten, wat in werkelijkheid een verraderlijke poging van de VS was om de Taliban opnieuw te betrekken onder het voorwendsel van het bevorderen van ‘intra- Afghaanse dialoog” (wat in wezen de terugkeer betekende van de Afghaanse bondgenoten van het Westen die in ballingschap leefden in Europa en Amerika.)

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de Taliban het westerse spelplan hebben doorstaan ​​om hun inlichtingennetwerk in Afghanistan weer op te bouwen en dit hebben tegengegaan door voorwaarden te stellen aan hun deelname aan de Doha-conferentie, waaronder de voorwaarde dat zij de enige vertegenwoordiger van Afghanistan op de bijeenkomst zouden zijn. De Taliban waren ook tegen de benoeming van een speciale VN-gezant voor Afghanistan, wiens voornaamste taak het zou zijn om de “intra-Afghaanse dialoog” te bevorderen. De ontwikelingen op dit vlak komen naast de Taliban, ook Iran, India en Rusland ten goede, waarvan de Noord-Zuid Transport Corridor (NSTC) door Iran nu de levensader zal worden voor het Afghaanse volk en hun door oorlog verscheurde economie.

De feitelijke sancties van het Nieuwe Koude Oorlog-blok tegen Rusland als reactie op zijn speciale operatie (die het begon om de integriteit van zijn rode lijnen voor de nationale veiligheid in Oekraïne te verdedigen nadat de NAVO die daar had overschreden) maakten de NSTC tot een levensvatbare internationale logistieke corridor van Moskou. Dit blies op zijn beurt leven in dat voorheen stervende project en versnelde vervolgens de grote strategische convergentie tussen de belangrijkste Russische, Iraanse en Indiase deelnemers.

De Verenigde Staten zullen onophoudelijk proberen spanningen tussen Pakistan en de Taliban op te porren, wat door de VS zouden kunnen worden uitgebuit voor verdeel-en-heersdoeleinden, net zoals die tussen Iran en de Taliban hadden kunnen worden uitgebuit als die twee hun onderlinge problemen niet hadden opgelost, maar er werd tenminste tastbare vooruitgang geboekt bij het beheersen van de spanningen tussen Pakistan en de Taliban, één van deze mogelijke Euraziatische breuklijnen. Het is nu minder waarschijnlijk dat de Taliban uit wanhoop onder de heerschappij van de VS zullen vallen, terwijl de door de VS aangewende invloed van Pakistan op die groep nu minder invloedrijk is dan voorheen als gevolg van de drukverlichting die door Iran wordt geboden.

Rusland en China zijn zich bewust van de Amerikaanse pogingen om terug te keren naar Centraal-Azië en het grote spel opnieuw op te starten en de twee grootmachten zijn vastbesloten om twee stappen voorop te blijven in hun samenwerking met de Taliban-regering. Het is zeker zo dat de diplomatieke erkenning door China van de Taliban-regering in coördinatie met Rusland verloopt. Op dezelfde dag dat Xi Jinping de brief met de geloofsbrieven van de Taliban-ambassadeur ontving, bezochten de speciale gezanten van Rusland en China Kaboel en namen deel aan een bijeenkomst onder de noemer Regionaal Samenwerkingsinitiatief, bijeengeroepen door de Taliban-regering en bijgewoond door diplomaten uit Rusland, China, Iran, Pakistan, India, Oezbekistan, Turkmenistan, Kazachstan, Turkije en Indonesië. Waarnemend minister van Buitenlandse Zaken van de Taliban, Amir Khan Muttaqi, sprak de bijeenkomst toe.

Toch kan het Chinese besluit om de Taliban-regering te erkennen niet door het prisma van het grote spel worden gezien. Op economisch gebied is China al een grote belanghebbende in Afghanistan en zijn eigen vermogen groeit. Op dezelfde manier is Kaboel een enthousiaste voorstander van de Belt and Road en mogelijk is Afghanistan voor China een nieuwe toegangspoort tot de Golfregio en daarbuiten. China plant een directe wegverbinding die Xinjiang via de Wakhan Corridor met Afghanistan verbindt.

Eindelijk beginnen ook de bouwwerkzaamheden aan de ontbrekende schakel in de spoorlijn China-Kirgizië-Oezbekistan: een nieuw strategisch logistiek netwerk in Eurazië langs de Belt and Road-route dat Afghanistan kan verbinden met zowel China als de Europese markt. De geopolitieke betekenis van de normalisatie tussen China en Afghanistan moet in mondiale termen worden gemeten in de hedendaagse wereldsituatie. Een vriendelijke regering in Kaboel geeft China enorme strategische diepgang om de vijandige acties van de VS in Azië-Pacific terug te dringen.

Het komt erop neer dat China formele banden aan het aangaan is met een militante islamistische beweging die ooit Osama bin Laden onderdak bood en dat gebeurt in een tijd waarin de VS de verzetsbewegingen in het islamitische Midden-Oosten demoniseert en een venijnig saaie campagne tegen hen heeft ontketend in Syrië, Irak en Jemen. Uiteraard zullen de verzetsbewegingen in het islamitische Midden-Oosten inspiratie putten uit het voorbeeld van China.

Zonder twijfel hebben China en Rusland nu getoond dat het tijdperk van het imperialisme voor altijd begraven is en de voormalige koloniale machten zouden moeten beseffen dat hun twijfelachtige methoden van “verdeel en heers” niet langer werken.


Tenslotte

De eerste en belangrijkste stap die het Westen nu moet zetten, is het idee van een totale Oekraïense overwinning achter zich te laten en gaan nadenken over hoe nu verder. Poetin had al toenadering gezocht tot het Westen, maar de drijvende krachten achter de proxy-oorlog in Oekraïne hebben dat compleet genegeerd: het gaat immers juist goed met de (Amerikaanse) wapenindustrie, wat maken die paar honderdduizend doden in het ver van de VS verwijderde slagveld slachtveld als gevolg van de oorlog nu uit?
Westerse leiders kunnen geen onvoorwaardelijke verplichtingen nakomen die verder gaan dan hun ambtsperiode. We zien dit in de VS, waar Joe Biden zijn beloften niet kan waarmaken. In ons land zien we minister Bruins-Slot verklaren dat op het punt van Oekraïne de demissionaire regering zich niet demissionair acht - een kwestie van selectief shoppen in de Nederlandse wetwinkel. Het afsluiten van een "contract" voor tien jaar laat zien dat ook hier het - demissionare - kabinet Rutte (IV) zich weinig gelegen laat aan het opvolgen van (rechts)regels, waarbij men van de burgers verwacht dat die zich netjes aan die regels houdt.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][25 februuari 2024]

 

Afdrukken Doorsturen