Landen halen hun goudreserves terug uit de VS

Terwijl centrale banken over de hele wereld tegen recordtarieven ongemunt goud blijven opscheppen op hun reserves, stelt het Amerikaanse congreslid Alex Mooney aan de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, enkele prangende vragen over het kostbare edelmetaal. deze weigert te antwoorden. Wat weet de Federal Reserve over de internationale goudstromen waarvan zij niet wil dat het Amerikaanse volk het weet?


Goud wordt momenteel in de meeste valuta's op recordhoogtes verhandeld. Marktinsiders beweren dat de Duitse Bundesbank opnieuw probeert een deel van haar goud dat bij de Federal Reserve Bank of New York is opgeslagen, te repatriëren.

De Amerikaanse Federal Reserve weigerde informatie te verstrekken over de buitenlandse goudreserves van het land, zo meldde Headline USA. Kort nadat voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve vragen van een Amerikaans congreslid over de buitenlandse goudreserves van de Centrale Bank ontweek, weigerde hij ook gehoor te geven aan een verzoek van Headline USA om die gegevens te verkrijgen op grond van de Access to Information Act.

De Federal Reserve doet altijd schimmig over het goud van andere centrale banken dat bij haar in bewaring is gegeven, wat sommigen doet twijfelen of wat er geacht wordt te liggen er daadwerkelijk nog ligt. Zo vroeg in 2013 de Duitse Bundesbank de New York Fed om 300 ton goud terug te geven, maar het duurde op onverklaarbare wijze meer dan drie jaar voordat de bank aan het verzoek voldeed.

Dit incident deed destijds twijfels rijzen over de status en veiligheid van het buitenlandse goud dat in de kluis van de New York Fed was opgeslagen, aangezien werd aangenomen dat het Duitse goud onbezwaard werd bewaard en zich in een gescheiden ruimte binnen de kluis van de Federal Reserve bevond.

Het gebrek aan transparantie van de Federal Reserve komt te midden van berichten dat landen hun goud en andere activa uit de VS verplaatsen als gevolg van ongekende westerse sancties die aan Rusland zijn opgelegd vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens een onderzoek van Invesco uit 2023 uitte een “aanzienlijk percentage” van de wereldwijde centrale banken hun bezorgdheid over de manier waarop de VS en hun bondgenoten bijna de helft van Ruslands $ 650 miljard aan goud en deviezenreserves bevroor.

Congreslid Alex Mooney stelde Powell deze vraag in een brief in december, maar de Fed-voorzitter gaf hem vorige maand nog een ontwijkend antwoord: de Federal Reserve bezit geen goud, maar heeft het in bewaring voor andere entiteiten – een feit dat het congreslid waarschijnlijk al wist. Mooney's vraag over de interventies van de Federal Reserve op de goudmarkt weerspiegelt de bezorgdheid van sommige handelaren en beleidsmakers dat de Federal Reserve mogelijk heimelijk de goudprijs beheert. Deze centrale bank heeft haar interventies op veel andere markten bekendgemaakt, maar heeft geen goudinterventies toegegeven.

Na de ontwijkende reactie van Powell heeft Headline USA bij de Federal Reserve een verzoek tot de Freedom of Information Act ingediend over de hoeveelheid goud die de Federal Reserve Bank of New York momenteel in haar kluis bewaart, evenals gegevens over de eigendomsaandelen van centrale banken/overheidscliënten van de bank in dat goud. Het verzoek betreft ook informatie over de goudvoorraden van de Federal Reserve voorafgaand aan het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in februari 2022. De laatste herziening van de Amerikaanse goudvoorraden vond plaats in 1974. Er is sindsdien geen melding gemaakt van een herziening, dus al een halve eeuw geleden.

De Federal Reserve heeft het verzoek uit de Freedom of Information Act inmiddels afgewezen.

“Federal Reserve Board-functionarissen overlegden met functionarissen van de Federal Reserve Bank of New York en kregen te horen dat dergelijke documenten, als ze bestonden, van de bank zouden zijn en daarom niet onderworpen zouden zijn aan een verzoek op grond van de Federal Reserve Act.” aldus de verklaring.

De Federal Reserve stelt dat een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de Federal Reserve Bank of New York. Deze instelling valt echter niet onder de genoemde wet over toegang tot informatie.

Het Amerikaanse mediakanaal Headline USA, dat het verzoek deed, kondigde aan in beroep te gaan tegen de weigering van toegang tot informatie. Analisten wezen erop dat het gebrek aan transparantie van de Federal Reserve vragen oproept. 'Ze verschuiven gewoon de verantwoordelijkheid naar de New York Federal Reserve. De Federal Reserve kan de gegevens van de New York Federal Reserve opvragen als zij dat wil, en deze vervolgens met u delen als zij dat wil. De voorzitter van de Federal Reserve heeft congreslid Mooney al verteld dat de Federal Reserve deze informatie niet wil vrijgeven”, aldus Chris Powell van de Gold Antitrust Committee.

Volgens Stefan Gleason, CEO van Money Metals Exchange, een grote online dealer en bewaarder van edele metalen gevestigd in Idaho, “wil de Federal Reserve niet dat iemand weet dat buitenlandse regeringen en andere centrale banken hun goud uit Amerika repatriëren omdat dat de dwaasheid van het Amerikaanse monetaire en buitenlandse beleid zou blootleggen.”

Bekend is dat van landen waar de Verenigde Staten goedschikds of kwaadschiks haar 'democratie' brengt, goud is weggesluisd naar de VS. In 2014 werd bekend dat de goudreserves van Oekraïne “haastig per luchtbrug” naar de Verenigde Staten werden vervoerd vanaf de luchthaven Borispol, net ten oosten van Kiev. Destijds weigerde de New York Fed ook al vragen te beantwoorden over de vraag of zij bezit had genomen van het goud van Oekraïne. Maar Oekraïne maakte in juli 2022 bekend dat het sinds de Russische invasie 12 miljard dollar van zijn goudreserves had verkocht. De Verenigde Staten en hun bondgenoten hadden toen tientallen miljarden dollars aan militaire en humanitaire hulp aan Oekraïne toegeëigend. Dus waarom zou Oekraïne zijn goudreserves moeten verkopen, tenzij dit een voorwaarde was voor al die Amerikaanse en Europese hulp, en waarom hebben de Verenigde Staten zelf het Oekraïense goud in hun bezit hadden genomen (en de 'bondgenoten' niet)?

Schrijnend is het (velal onbekende) voorbeeld hoe de Amerikaanse overheid haar oren laat hangen naar Wall Street. In december 1914 voer een Amerikaanse kanonneerboot de haven van Port-au-Prince binnen. De Amerikaanse mariniers aan boord waren op een missie.
Jarenlang hadden Amerikaanse zakenbelangen onder leiding van de National City Bank of New York – de voorganger van Citigroup – aangedrongen op Amerikaanse controle over Haïti. Ze overtuigden het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken om goud uit de kluizen van de Nationale Bank van Haïti te verwijderen.
Mariniers liepen toen de nationale bank van Haïti binnen en liepen naar buiten met 500.000 dollar aan goud. Hun buit was binnen enkele dagen in New York.
De marineoperatie was een voorloper van een grootschalige invasie van Haïti de daaropvolgende zomer. Amerikanen namen de controle over de regering van Haïti over en herschreven de grondwet van het land. De militaire bezetting duurde 19 jaar en was één van de langste in de Amerikaanse geschiedenis. De Amerikanen dwongen toen Haïtianen gratis wegen aan te leggen, en soldaten schoten degenen neer die probeerden te ontsnappen. Veel Haïtianen zagen dit als een terugkeer naar de slavernij. Kennelijk is er in meer dan een eeuw weinig veranderd......

De reden dat veel landen al eerder hun goud uit de VS hebben gehaald en bijvoorbeeld hebben opgeslagen bij de Bank of England is dat het op de lokale markt wordt gekocht en dat het gemakkelijker is om het naar de Bank of England te vervoeren dan naar een kluis in de VS. Naast de extra kosten die daarmee gemoeid zijn, is het niet bekend wanneer het goud uit de verworven hoeveelheden verkocht zal moeten worden. Maar nu verandert deze nieuwe 'traditie' nadat Groot-Brittannië de tegoeden van Rusland en Venezuela heeft bevroren. Tijdens de staatsgreeppoging in Venezuela door de door het Westen gesteunde Juan Guaido in 2019 weigerde de Bank of England Nicolás Maduro de 1,2 miljard dollar te geven die zij aan Venezolaanse goudreserves had, zo meldde Bloomberg.

De VS hebben bewezen een oneerlijke broker te zijn door de bewapening van de Amerikaanse dollar, de manipulatie van het mondiale financiële systeem en het onophoudelijke pesten en sanctioneren van andere landen. Kortom: veel landen zijn het beu. Ze verwijderen activa en investeringen uit de VS. Ze repatriëren hun goud uit de VS. Ze omzeilen het door de VS gecontroleerde mondiale financiële systeem. Omdat ze weten dat als ze de meester niet behagen, hij de voerbak zal wegnemen.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][6 april 2024]

 

Afdrukken Doorsturen