Verliezen stapelen zich op bij de Federal Reserve

De 'zwarte zwaan' steekt de kop op: de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft negatief kapitaal met behulp van GAAP-boekhouding.


[GAAP staat voor een reeks algemeen aanvaarde boekhoudprincipes - Generally Accepted Accounting Principles - en wordt in de VS veel gebruikt voor financiële rapportage door bedrijven en overheidsinstanties.]


De ongekende experimenten van de Federal Reserve - met jaren van ZIRP (Zero Interest Rate Policy) en QE (Quantitative Easing) - waarbij zij voor duizenden miljarden dollars aan laagrentende Amerikaanse staatsobligaties en door hypotheek gedekte effecten (MBS) van overheidsinstellingen opkocht en deze stilletjes op haar balans parkeerde, vormen nu een bedreiging voor de flexibiliteit van de Federal Reserve bij het voeren van monetair beleid. (Sinds 2008 is het concept van het voeren van monetair beleid door de Federal Reserve de serie bailout-operaties voor de grootste banken van Wall Street gaan verankeren als een vast onderdeel van haar monetaire beleid. Grote en groeiende kasverliezen bij de Federal Reserve kunnen dergelijke toekomstige reddingsoperaties ernstig belemmeren.)

Volgens gegevens van deze centrale bank beschikte de Federal Reserve sinds afgelopen woensdag over 6,97 biljoen dollar aan schuldinstrumenten die zij voornamelijk tegen zeer lage vaste rentetarieven had gekocht. Omdat de rente (coupon) voor deze aankopen uit het verleden vaststaat, worden nieuwe obligaties (die tegen hogere rentetarieven op de markt worden uitgegeven) aantrekkelijker en daalt de huidige marktwaarde van de laagrentende (vastrentende) obligaties. Amerikaanse staatsobligaties en MBS garanderen de hoofdsom op de vervaldag, maar als de effecten vóór de vervaldatum moeten worden verkocht, worden ze tegen hun huidige marktwaarde verkocht. Dit veroorzaakte in maart vorig jaar de doodsspiraal bij Silicon Valley Bank.

Silicon Valley Bank maakte toen bekend dat het een obligatieportefeuille van $21 miljard had verkocht (die minder dan 2 procent opbracht terwijl de huidige rentetarieven op obligaties twee keer zo hoog waren). Het rapporteerde een verlies na belastingen van $ 1,8 miljard op de verkoop van obligaties. Verliezen hebben een negatieve invloed op het kapitaal. De klap op het kapitaal veroorzaakte paniek onder het zeer grote aantal onverzekerde spaarders bij de bank (degenen die meer dan de $250.000 aanhouden die de FDIC verzekert per deposant, per bank) en dat veroorzaakte een ongekende bankrun in termen van snelheid en reikwijdte. Volgens een rapport van de Federal Reserve had Silicon Valley Bank op 9 maart een uitstroom van deposito's van $40 miljard, en stond er nog eens $100 miljard aan deposito's in de rij om op 10 maart uit te stromen – wat samen 85 procent van de depositobasis van de bank zou zijn geweest. De FDIC moest als curator optreden en de failliete bank overnemen.

Vergeleken met de Federal Reserve was Silicon Valley Bank een peuter. Ten tijde van het faillissement in maart 2023 beschikte Silicon Valley Bank over 212 miljard dollar aan activa. Afgelopen woensdag beschikte de Federal Reserve over 7,4 biljoen (!) dollar aan activa. Slechts één van de twaalf regionale Fed-banken van de Federal Reserve, de New York Fed, is achttien keer zo groot als de Silicon Valley Bank.

Volgens de laatste uitsplitsing van de activa van de Federal Reserve beschikt de New York Fed, die verreweg de grootste van de regionale banken van de Federal Reserve is, per 3 april over $3,88 biljoen aan activa en $2,77 biljoen aan deposito's.

Helaas hebben zowel de Federal Reserve zelf als de New York Fed, als ze de GAAP-boekhouding gebruiken, een negatief kapitaal. En als de rentetarieven blijven stijgen als reactie op de inflatiedruk, zou die situatie nog veel erger kunnen worden. Zoals de onderstaande afbeelding aangeeft, had de Federal Reserve op 27 december 2023, op basis van GAAP-boekhouding, een negatief kapitaal van $82 miljard, terwijl de New York Fed $69,6 miljard van dat negatieve kapitaal vertegenwoordigde, oftewel 85%. Dat is voordat rekening wordt gehouden met de ongeveer $1 biljoen aan ongerealiseerde verliezen op de portefeuille van obligaties van de Federal Reserve die 'onder water staan'. De laatste kolom in het onderstaande diagram weerspiegelt die berekening. (De Federal Reserve waardeert haar effecten niet versus de marktwaarde, omdat zij van plan is ze tot de vervaldatum aan te houden.)

In januari brachten twee onderzoekers, Paul Kupiec en Alex Pollock, het kapitaalprobleem en de operationele verliezen bij de Federal Reserve scherp in beeld met een rapport gepubliceerd door de denktank American Enterprise Institute (AEI).

Kupiec is een uitzonderlijk goed opgeleide senior fellow bij AEI. Voordat hij bij de denktank kwam, was Kupiec Associate Director van de afdeling Verzekeringen en Onderzoek binnen het Centrum voor Financieel Onderzoek van de FDIC, waar hij toezicht hield op onderzoek naar het meten van bankrisico's en de ontwikkeling van regelgevingsbeleid zoals Bazel III. Kupiec was óók directeur van het Centrum voor Financieel Onderzoek bij de FDIC en voorzitter van de Research Task Force van het Bazels Comité voor bankentoezicht. Andere eerdere functies waren onder meer werk bij het IMF, Freddie Mac, JPMorgan en bij de afdeling Onderzoek en Statistiek bij de Raad van Bestuur van het Federal Reserve System. Kupiec heeft een doctoraat in de economie – met een specialisatie in financiën, theorie en econometrie – van de Universiteit van Pennsylvania. Geen kleine jongen, dus.

Pollock is een Senior Fellow bij het Mises Institute en beschikt ook over een goede opleiding. Voorheen was hij adjunct-directeur van het Office of Financial Research (OFR), de federale organisatie die in het kader van de Dodd-Frank-wetgeving inzake financiële hervormingen van 2010 werd opgericht om federale toezichthouders op de hoogte te houden van potentiële risico's voor de financiële stabiliteit. Pollack was van 1991 tot 2004 ook de voormalige president en CEO van de Federal Home Loan Bank of Chicago. Pollock is afgestudeerd aan Williams College, de University of Chicago en Princeton University. Zijn nieuwste boek, dat hij samen met Howard B. Adler schreef, is Surprised Again! – met de ondertitel: 'De Covid-crisis en de nieuwe marktzeepbel' (2022).

De onderzoekers schrijven het volgende:

“Ondanks de beweringen van huidige en voormalige functionarissen van de Federal Reserve, hebben de operationele verliezen van de Federal Reserve en de ongerealiseerde renteverliezen de manier waarop de centrale bank het monetaire beleid voert al veranderd. Als de Federal Reserve in het verleden de rente wilde verhogen of de reserves van de aangesloten banken wilde verkleinen, verkocht ze SOMA-effecten (System Open Market Account). Maar vandaag de dag, nu de marktwaarde van de SOMA-effecten ongeveer 1 biljoen dollar lager is dan hun boekwaarde, zou de verkoop van deze effecten enorme ongerealiseerde mark-to-market-verliezen onmiddellijk omzetten in daadwerkelijke contante verliezen. Om te voorkómen dat dergelijke gênante verliezen gerapporteerd worden, heeft de Federal Reserve zich ertoe verbonden deze effecten aan te houden totdat ze vervallen, om zo een verlies te 'vermijden', waardoor de monetaire beleidsopties worden beperkt.

“Het officiële plan van de Federal Reserve is om de omvang van haar balans te verkleinen door haar SOMA-obligaties in de loop van de tijd te laten aflopen. Maar als de rente hoog blijft, zullen de ongerealiseerde verliezen op de marktwaarde van de Federal Reserve systematisch veranderen in operationele verliezen, omdat de Federal Reserve meer zal blijven betalen om haar effecten te financieren dan het rendement dat zij op SOMA-effecten verdient. De operationele verliezen van FRB’s kunnen nog lang aanhouden.”

Het komt erop neer dat de Federal Reserve, als keizer van het monetaire beleid, versleten kledingstukken heeft. Er blijft alleen een vertrouwensspel over. Kupiec en Pollock leggen dat als volgt uit:

“Zolang het publiek en de financiële marktdeelnemers vertrouwen blijven houden in de ongedekte deposito's van de FRB, kunnen FRB's [Federal Reserve Banks] banken miljarden aan rente- en dividendbetalingen blijven betalen terwijl ze met verlies opereren, technisch diep insolvent zijn en met tekorten aan activa. Geholpen door een impliciete garantie zullen de belastingbetalers de last dragen van het accumuleren van verliezen van de Federal Reserve die verborgen zijn door het boekhoudbeleid van de Federal Reserve en niet zijn opgenomen in de gerapporteerde overheidstekortstatistieken.”

Het behouden van vertrouwen in de Federal Reserve heeft al een serieuze prijs gekost, inclusief gecensureerde berichtgeving door de mainstream media. Dat is iets waar het Amerikaanse volk heel goed over moet nadenken. (Zie ons artikel van 3 januari 2022: 'Federal Reserve geeft (zoals gebruikelijk) geen openheid van zaken'.)


Kapitaal van de Federal Reserve Bank, aangepast voor GAAP-boekhouding en ongerealiseerde verliezen op effecten:[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][11 april 2024]

 

Afdrukken Doorsturen