FED meldt miljardenverliezen maar betaalt hoge rente-inkomsten aan de grootste banken van Wall Street

Goud heeft dit jaar historische hoogtepunten bereikt, nadat de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, historische verliezen heeft gerapporteerd.


Volgens gegevens van de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve (kortweg: Fed), heeft zij sinds 28 september 2022 voor het eerst in haar geschiedenis op consistente wijze geld verloren. Op de laatste rapportagedatum van 10 april bedroegen deze verliezen in totaal $162,9 miljard. De maandelijkse verliezen variëerden tot nu toe in 2024 van een hoogtepunt van $13,4 miljard in januari tot $5,5 miljard in maart.

We hebben het niet over niet-gerealiseerde verliezen op de schuldbewijzen die de Federal Reserve op haar balans heeft staan ​​en die ze heeft verworven in het kader van haar verschillende kwantitatieve versoepelingsprogramma's. (De Fed markeert de winsten of verliezen op deze effecten niet om ze op de markt te brengen op basis van het feit dat ze van plan is ze tot de vervaldatum aan te houden.)
We hebben het over reële operationele verliezen die de Fed ervaart door het verdienen van ongeveer 2 procent rente op haar $6,97 biljoen aan grotendeels laagrentende schuldbewijzen, terwijl ze 5,4% blijft uitbetalen aan de grootste banken op Wall Street (en andere banken die lid zijn van de Federal Reserve) voor de reserves die zij bij de Fed aanhouden; 5,3% rente die het land betaalt op reverse repo-transacties met de Fed; het oogverblindende dividend van 6% dat de Fed uitkeert aan aangesloten aandeelhoudersbanken met activa van $10 miljard of minder; en de 6% op het rendement op de 10-jarige staatsobligaties op de meest recente veiling voorafgaand aan de dividenduitkering aan banken met activa groter dan $10 miljard.

Er vindt een interessante marktactie plaats, parallel aan de groeiende operationele verliezen van de Federal Reserve. De goudprijs heeft dit jaar historische nieuwe hoogtepunten bereikt. Van een futureskoers van ongeveer $2.050 begin maart, heeft goud de afgelopen dagen de grens van $2.400 overschreden, wat dramatisch beter is dan de prestaties van de S&P 500 dit jaar. (Grafiek goudprijs op de termijnmarkt)

Goud beweegt doorgaans omhoog als er sprake is van inflatie, financiële instabiliteit of geopolitieke dreigingen. De Amerikaanse oorlog tegen Rusland die door de Oekraïners wordt uitgevochten en de crisis in het Midden-Oosten zorgen voor veel geopolitieke dreigingen. De inflatiedruk is nog niet volledig bedwongen. De Financial Stress Index van het Office of Financial Research laat echter een negatieve waarde van -1,6 zien, wat betekent dat er geen grote financiële dreiging aan de horizon ligt. Dat zegt eigenlijk niet zo gek veel, omdat opgemerkt moet worden dat genoemde Index de ergste financiële crash in 2008 sinds de Grote Depressie pas voorspelde toen deze zich al uitbreidde.

In een notitie van vorige week merkte de internationale investeringsbank UBS de volgende factoren op die van invloed zijn op de goudprijs:

De rally tot nu toe is gedreven door kopers die traditioneel geen materiële aankopen hebben gedaan, terwijl de gebruikelijke ETF-kopers (ETF = Exchange Traded Funds) nettoverkopers zijn gebleven. In feite staan ​​de ETF-posities op het laagste punt in vier jaar. Een combinatie van marktzorgen – waaronder het sanctioneren van op USD gebaseerde activa, de angst voor devaluatie van de CNY [Chinese munt] en hernieuwde inflatierisico’s – heeft de solide vraag van centrale banken en Aziatische investeerders ondersteund. Uit voorlopige gegevens blijkt dat de centrale banken in januari en februari ongeveer 64 ton goud hebben gekocht en dat China 132 ton goud heeft geïmporteerd uit Zwitserland, een belangrijke 'goudverwerker'. We verwachten dat deze kopers, die minder prijsgevoelig zijn, de komende maanden goud zullen blijven accumuleren.”


Is het mogelijk dat de ongekende verliezen bij de Fed – de centrale bank van de Verenigde Staten – ook een vlucht naar veiligheid (dus goud) creëren?

De doorgewinterde handelaren op Wall Street weten dat het sinds 2007 de Federal Reserve is die biljoenen (!) dollars aan leningen heeft verstrekt om de grootste banken van Wall Street te redden toen hun aandelenkoersen kelderden na hun laatste fiasco. Een Fed die kreupel is door zijn eigen aanhoudende verliezen en negatief kapitaal zelf (volgens de GAAP-boekhouding) zou het moeilijk kunnen krijgen om meer bailout-operaties voor Wall Street aan het Amerikaanse Congres te rechtvaardigen.

Bovendien, wanneer de Fed in het groen opereert, zoals zij dat gedurende 106 jaar op jaarbasis van 1916 tot en met 2022 heeft gedaan, draagt ​​de Fed, bij wet, haar overtollige inkomsten over aan het Amerikaanse ministerie van Financiën – waardoor het bedrag dat de Amerikaanse overheid moet uitgeven om te lenen, wordt verlaagd.. Volgens gegevens van de Fed bedroegen de overtollige inkomsten die de Fed aan het Amerikaanse ministerie van Financiën betaalde tussen 2011 en 2021 in totaal ruim 920 miljard dollar.

Het verlies aan geldoverboekingen door de Fed nu betekent dat de Amerikaanse regering dieper in de schulden zal duiken, wat het risico vergroot van een nieuwe verlaging van de rating van de Amerikaanse staatsschulden door kredietbeoordelaars.

In een getuigenis voor de Senaatscommissie voor het Bankwezen in juni 2023 bagatelliseerde Fed-voorzitter Jerome Powell de operationele verliezen bij de Federal Reserve door te stellen dat “dit papieren verliezen zijn, ze hebben absoluut geen effect op ons vermogen om monetair beleid te voeren, of eigenlijk op de economie. Het is gewoon een boekhoudkundig effect.”

In januari plaatsten twee onderzoekers, Paul Kupiec en Alex Pollock, het negatieve kapitaalprobleem en de operationele verliezen bij de Fed in een scherper perspectief met een verhelderend rapport dat is gepubliceerd door de denktank American Enterprise Institute (AEI). De onderzoekers schreven ondermeer het volgende:

Ondanks de beweringen van huidige en voormalige functionarissen van de Federal Reserve, hebben de operationele verliezen van de Fed en de ongerealiseerde renteverliezen de manier waarop de Fed het monetaire beleid voert, al veranderd. Als de Fed in het verleden de rente wilde verhogen of de reserves van de aangesloten banken wilde verkleinen, verkocht ze SOMA-effecten (System Open Market Account). Maar vandaag de dag, nu de marktwaarde van de SOMA-effecten ongeveer 1 biljoen dollar lager is dan hun boekwaarde, zou de verkoop van deze effecten enorme ongerealiseerde mark-to-market-verliezen onmiddellijk omzetten in daadwerkelijke contante verliezen. Om te voorkómen dat dergelijke gênante verliezen gerapporteerd worden, heeft de Fed zich ertoe verbonden deze effecten aan te houden tot ze vervallen... om verliezen te 'vermijden', waardoor de monetaire beleidsopties worden beperkt.

Het officiële plan van de Fed is om de omvang van haar balans te verkleinen door haar SOMA-obligaties in de loop van de tijd te laten aflopen. Maar als de rentetarieven hoog blijven, zullen de ongerealiseerde marktwaardeverliezen van de Fed systematisch veranderen in operationele verliezen, omdat de Fed meer zal blijven betalen om haar effecten te financieren dan het rendement dat zij op SOMA-effecten krijgt. De operationele verliezen van de FRB’s [Federal Reserve Banken] zouden nog lange tijd kunnen aanhouden
.”


Kupiec en Pollock leggen verder uit hoe de Federal Reserve gokt op een gevaarlijk vertrouwensspel:

Zolang het publiek en de financiële marktdeelnemers vertrouwen blijven houden in de ongedekte deposito's van de FRB, kunnen FRB's [Federal Reserve Banken] miljarden aan rente- en dividendbetalingen blijven betalen terwijl ze met verlies opereren, technisch diep insolvent zijn en met tekorten aan activa. Geholpen door een impliciete garantie zullen de belastingbetalers de last dragen van het accumuleren van verliezen van de Federal Reserve die verborgen zijn door het boekhoudbeleid van de Federal Reserve en niet zijn opgenomen in de gerapporteerde overheidstekortstatistieken.”


Ook schreven zij het volgende:

In 2011 besloot de Fed eenzijdig om niet-standaard boekhoudpraktijken over te nemen die operationele verliezen boeken als een 'negatieve verplichting' in haar H.4.1-publicaties en als een 'uitgesteld actief' in haar gecontroleerde financiële overzichten.
[De Fed schreef destijds:]

‘In het onwaarschijnlijke scenario waarin de gerealiseerde verliezen groot genoeg waren om te resulteren in een algeheel netto-inkomensverlies voor de reservebanken, zou de Federal Reserve nog steeds aan haar financiële verplichtingen voldoen om de bedrijfskosten te dekken. In dat geval zouden de overmakingen aan de Schatkist worden opgeschort en zou een uitgestelde activa op de balans van de Federal Reserve worden opgenomen.


Helaas voor de Fed is het ‘onwaarschijnlijke scenario’ werkelijkheid geworden. Ongeacht de gebruikte naam dient de rekening voor uitgestelde activa om het fundamentele onveranderlijke feit te verbergen dat operationele verliezen het kapitaal van de Fed hebben opgeslokt.

Volgens het unieke boekhoudbeleid van de Fed verminderen operationele verliezen het gerapporteerde totale kapitaal van de Federal Reserve niet. De geaccumuleerde verliezen op de 'uitgestelde activa'-rekening stellen de Fed in staat hetzelfde saldo op de kapitaalrekening te rapporteren, ongeacht hoe groot de geaccumuleerde verliezen zijn. Zelfs als het 100 keer zijn kapitaal zou verliezen, oftewel 4,3 biljoen dollar, zou de Fed nog steeds melden dat het over een positief kapitaal van 43 miljard dollar beschikt. Soortgelijke creatieve ‘regulatory accounting’ is niet meer gebruikt door financiële instellingen sinds de jaren tachtig, toen het werd gebruikt om falende spaargelden en leningen te ondersteunen
.”

Noot van de redactie: zoals we ook in 'over ons' hebben geschreven mag niets in dit artikel worden opgevat als een aanbeveling van ons om goud te kopen. Ons advies is: raadpleeg altijd een professionele financieel adviseur voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][17 april 2024]

 

Afdrukken Doorsturen