Bilderberg: de geheime globalistische bijeenkomst

De Bilderberg Groep – een bijeenkomst van movers and shakers, kapiteins en koningen uit Noord-Amerika en Europa die jaarlijks in het geheim bijeenkomen voor verheven discussies over de beste manier om hun opvattingen hoe het buitenlands en economisch beleid in de toekomst vorm te geven, op elkaar af te stemmen.Afgelopen weekend vond de jaarlijkse Bilderberg Meeting plaats in Madrid, Spanje.

Mondiale elites die de hoogste regionen van de macht in de politiek, het bankwezen, de grote technologie, de media, de industrie en de academische wereld vertegenwoordigen, kwamen deze week samen in Madrid, Spanje om kunstmatige intelligentie, de ‘ toekomst van oorlogvoering ’ en meer te bespreken op de schimmige Bilderberg-bijeenkomst als de “off the record”-conferentie bestaat 70 jaar.

Opgericht in 1954 met een bijeenkomst georganiseerd door Prins Bernhard van Nederland in Hotel de Bilderberg in het Nederlandse dorp Oosterbeek, wordt aangenomen dat de jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberg Groep een drijvende kracht is achter talrijke globalistische projecten. Sindsdien kwam Bilderberg in het geheim bijeen met als specifiek doel om, naar beste vermogen van de deelnemers binnen hun verschillende invloedssferen, het buitenlands beleid en de economische platforms van West-Europese landen en de Verenigde Staten te manipuleren.

Bilderberg organiseert zijn driedaagse conferenties traditioneel in afwisselende vijfsterrenhotels in Europa en de VS. De bijeenkomst die ze in het voorjaar van 1976 in Williamsburg, Virginia hadden moeten beleggen, werd geannuleerd nadat onze nationale schuinsmarcheerder prins Bernhard der Nederlanden werd betrapt op het aannemen van steekpenningen van de Lockheed Corporation en werd gedwongen in schande af te treden als voorzitter van Bilderberg.

Dat brengt ons bij de oorsprong van de Bilderberg Groep.

Het begon met de rekrutering door de CIA van een enigmatische Poolse avonturier genaamd Joseph Retinger (foto), misschien wel de minst bekende belangrijke figuur van de 20e eeuw

Retinger was een vreemd mannetje dat op een knoestige wandelstok rondstrompelde en verwijfd rookte met een lange sigarettenpijpje. Hij was slim en brutaal en bewoog zich gemakkelijk in aristocratische en politieke kringen door heel Europa. Hij was geen zakenman, maar een buitengewone socializer, een mengelmoes van mensen.

Retinger kwam onder de aandacht van de CIA via de FBI, die in oorlogstijd belangstelling voor de Pool had getoond toen hij naar Washington reisde als onderdeel van de delegatie van de Poolse regering in ballingschap onder leiding van generaal Wladyslaw Sikorski. Het Bureau vermoedde dat Retinger niets goeds van plan was, waarschijnlijk in opdracht van de 'rooien'. Dus volgden FBI-agenten hem overal, en uiteindelijk kreeg de CIA er lucht van.

Retinger was goed bereisd, erudiet en vindingrijk. Wat nog belangrijker was, hij beschikte over geweldige contacten in heel Europa, die zich allemaal koesterden in zijn mystiek als een grijze eminentie. Maar het beste van alles was dat Retinger begin jaren dertig een bizar plan voor de Europese eenheid had bedacht: een verenigd Europa zonder grenzen en met één munt.

Niemand was geïnteresseerd. Niemand behalve de schoonvader van Retinger, een Britse politicus genaamd ED Morel, wiens plan om de kwestie in het parlement aan de orde te stellen vervaagde toen oorlogswolken zich boven Duitsland verzamelden. Na de oorlog verontrust door de westerse uitverkoop van zijn geboorteland Polen aan de Sovjetoverheersing achter het IJzeren Gordijn, vestigde Retinger zich in Londen.

De CIA stelde vast dat Retinger twee idealen voor ogen had:
1) een vrij Polen.
2) een verenigd Europa.
Dit waren de knoppen die de CIA indrukte toen ze hoge inlichtingenofficieren naar Londen stuurden om Retinger te ontmoeten.

Vrijwel onmiddellijk raakte Retinger aan de praat over zijn oude idee van Europese eenheid. Retinger wilde dit concept nieuw leven inblazen en hij geloofde dat het politieke klimaat beter dan ooit was nu Europa zich herstelde van de oorlog; sterker nog, hij had 18 maanden eerder een toespraak gehouden voor het Britse Koninklijk Instituut voor Internationale Zaken (RIIA) in een poging steun voor zijn concept te verwerven.Het RIIA - Royal Institute for Internal Affairs, ook bekend als Chatham House, is gevestigd in het mooie herenhuis op St. James's Square 10 in Londen. Het was en blijft gedeeltelijk een raamwerk voor de heersende elite, geleid door ambitieuze academici, meestal van All Souls College, Oxford.

De leden die de toespraak van Retinger in de privacy van Chatham House Rules hoorden (off-the-record, geen bronvermelding) waren bescheiden onder de indruk. Totdat de CIA Retinger een interessant voorstel deed. De Pool was opgetogen. Het maakte hem niet uit waar het geld vandaan kwam; het was zijn nobele idee dat er toe deed. De CIA bood Retinger namelijk de middelen aan waarmee hij zijn droom kon nastreven: een zwart salaris en financiering die alles zou dekken. Snel ging Retinger voortvarend aan het werk, wat voor hem gezellige lunches bij Claridges, cocktails in een rustig hoekje in het Savoy betekende – en verschillende heimelijke excursies naar het continent waar hij lobbyde voor de steun van zijn naaste elite-vrienden: de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Paul van Zeeland en Paul Rijkens, voorzitter van Unilever.

In staat om hun politieke en industriële invloed te benutten, organiseerde Retinger in 1948 het Eerste Congres van Europa, dat hij bijeenriep in Den Haag.

Organiseer een belangrijk klinkende conferentie met de juiste namen erbij en er zullen leiders komen, zowel nu als in de toekomst. Ze kwamen, ze overlegden – en uiteindelijk kwamen ze overeen: er zou een Raad van Europa worden opgericht, samen met nationale commissies in elk Europees land. Tegelijkertijd creëerde de CIA een frontorganisatie genaamd het American Committee for a Unified Europe (ACUE), met als doel te lobbyen voor de Amerikaanse steun voor Retingers geesteskind, een verenigd Europa. De voorzitter van ACUE was William "Wild Bill" Donovan, die leiding gaf aan het Office of Strategic Services (OSS) in oorlogstijd.


Van links naar rechts: de voorzitter van ACUE was William "Wild Bill" Donovan, die leiding gaf aan het Office of Strategic Services (OSS) in oorlogstijd. De vice-voorzitter van ACUE was Allen Dulles, een andere OSS-veteraan en toekomstige CIA-directeur. De uitvoerend directeur van ACUE was Thomas Braden, hoofd van de CIA-afdeling voor internationale organisaties.

ACUE werd het mechanisme dat de CIA gebruikte voor de financiering van de volgende stap van Retinger: het creëren van de in Brussel gevestigde Europese Beweging en het worden van secretaris-generaal ervan. Van 1949 tot 1953 kostte de operatie de CIA minder dan 1,5 miljoen dollar. De Sovjet-Unie, de belangrijkste tegenstander van de CIA, keek gealarmeerd toe hoe West-Europa zich begon te verenigen.
Belangrijker nog was dat de heersende elite zich aanmeldde en Retinger als hun eigendom adopteerde.

Nadat Retinger nu op een respectabele positie was gepositioneerd met een functie en een belangrijk klinkende titel, liet de CIA hem zijn heersende elite-vrienden voorstellen een nieuw internationaal forum op te richten dat zou voldoen aan de Chatham House Rules, waarvan het doel zou zijn om de Europese eenheid in achterkamertjes te bevorderen. en om een ​​onofficieel Atlantisch Bondgenootschap op te richten ter verbetering van de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten. Iets privés, gezelligs, met de verfijning en het decorum van een St. James's herenclub.

De CIA was van mening dat iemand met een koninklijke titel in naam de groep moest leiden en de groep dat speciale cachet moest geven dat nodig was om machtsmakelaars aan te trekken. Retinger analyseerde de mogelijkheden. Het moest een regerend koningshuis zijn, geen ballingschap. Retingers eerste keuze was onze eigen Prins Bernhard der Nederlanden, mede omdat hij wist dat een snelle introductie geregeld kon worden via Paul Rijkens van Unilever. Bovendien was Bernhard in de Nederlandse koninklijke familie getrouwd en werd hij dus niet vervloekt door de waanzin die de verwante (sommigen zeggen inteelt) koninklijke families van Europa in de problemen bracht.

Bernhard, die nieuwe kansen voor zichzelf zag in zulke netwerken op hoog niveau, aanvaardde graag de rol van erevoorzitter. Waarvan hadden ze nog niet besloten.

Retinger reisde door Europa en Groot-Brittannië en vormde een kring van ingewijden, vooraf goedgekeurd door de CIA.
Deze omvatten:
Hugh Gaitskell (Labour-parlementslid) en Sir Colin Gubbins (Britse inlichtingendienst) uit Groot-Brittannië.
Alcide de Gasperi, premier van Italië.
Antoine Pinay, premier van Frankrijk.
De eerste bijeenkomst van de ingewijden vond plaats op 25 september 1953 in het Parijse appartement van Jan Pomian, de persoonlijke assistent van Retinger. Rond een oude pingpongtafel hebben diverse machtsmakelaars uitgewerkt wat hun nieuwe forum zou moeten zijn, en wie zou moeten worden uitgenodigd om lid te worden.

Kort gezegd: ze kwamen overeen om door te gaan.

Volgens de instructies van de CIA stuurde Retinger de procedure vervolgens in de richting van het betrekken van de Verenigde Staten bij de constructie. Retinger begeleidde prins Bernhard op een reis naar Washington, DC, waar de CIA ervoor zorgde dat beide mannen hun directeur, Walter Bedell "Beetle" Smith, en Charles "CD" Jackson, de nationale veiligheidsadviseur van president Eisenhower, zouden ontmoeten. Het resultaat: er ontstond een Amerikaanse kring van ingewijden. Tot de leden behoorden David Rockefeller van Chase Manhattan Bank, Dean Rusk van de Rockefeller Foundation (later minister van Buitenlandse Zaken) en ketchupkoning Henry Heinz II.

Beide kringen werkten aan het organiseren van een conferentie. Het werd gehouden in het weekend van 29-31 mei 1954 in Oosterbeek, Nederland, in Hotel de Bilderberg. De Nederlandse overheid kwam in actie, maar de CIA betaalde voor de apparatuur die alles registreerde wat de deelnemers zeiden. Er waren ongeveer 80 deelnemers in Hotel de Bilderberg, de eerste en laatste keer dat hun jaarlijkse conferentie zou worden gehouden op de locatie die hun naam vermeldde.

Oorspronkelijke ingewijden waren aanwezig, plus andere politici, bankiers en industriëlen – zorgvuldig uitgekozen op basis van hun goede reputatie bij Chatham House en het Amerikaanse equivalent daarvan, de in New York gevestigde Council on Foreign Relations. De procedure was strikt vertrouwelijk; De conferentie werd niet in de media genoemd, ondanks de aanwezigheid van zoveel zwaargewichten op één plek. Bilderberg bleef bijeenkomen – soms twee keer per jaar – gedurende de jaren vijftig, zestig, zeventig, tachtig, negentig en tot in deze eeuw. Het komt vandaag de dag nog steeds bijeen, meestal in juni en altijd vóór een G-7-top. Een afgelegen luxe resorthotel is volgeboekt voor het weekend people-management. Bilderbergleden en gasten komen rustig aan – meestal per privéjet – en vertrekken net zo stil. Geen persconferenties. Chatham-huisregels.

Het enige probleem deed zich voor in 1976 toen Prins Bernhard werd ontmaskerd wegens het aannemen van steekpenningen van de Lockheed Corporation. Ondanks de publiciteit die uit dit schandaal voortvloeide, werd Bilderberg niet door de gevestigde media genoemd.
Toch werden er geen risico's genomen: de voor dat jaar geplande conferentie werd geannuleerd; Bernhard trad af als voorzitter en werd tijdelijk vervangen door de voormalige Britse premier Alec-Douglas (Lord) Home. In 1979 nam de voormalige Duitse president Walter Scheel de voorzittershamer over. Tien jaar later nam voormalig NAVO-secretaris-generaal Lord Carrington zijn plaats in.

Bilderberg werd het beste instrument van de heersende elite toen de Europese eenheid werkelijkheid werd, gevoed door zijn echte vader, Joseph Retinger, die niet lang genoeg leefde om zijn geesteskind gerealiseerd te zien worden. Als u enige twijfel heeft over de belangrijke rol van Bilderberg bij het bewerkstelligen van de Europese eenheid, hoeft u alleen maar de vertrouwelijke notulen van hun conferentie van september 1955 in Garmisch, West-Duitsland, te raadplegen:
"Algemeen werd erkend dat het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is om in de kortst mogelijke tijd tot de hoogste graad van integratie te komen, te beginnen met een gemeenschappelijke Europese markt."

Op een uitgebreid front werden de betrekkingen tussen Europa en de Verenigde Staten aanzienlijk versterkt. Toen in Europese landen af ​​en toe socialistische regeringen aan de macht kwamen, verzekerde de CIA er via Bilderberg van dat zij getemde socialisten waren, gekweekt op Bilderbergconferenties. Via Bilderberg bouwde de CIA een ijzersterk front tegen het Sovjetblok.

Uit de notulen van Bilderbergs conferentie van 1956 in Fredensborg, Denemarken:
"De deelnemers werden gewaarschuwd om “in gedachten te houden” dat het noodzakelijk is om onze veiligheidsregelingen te handhaven. Lenin is altijd een dominante kracht in de USSR geweest en hij leerde de communisten dat de grote historische vragen alleen door middel van geweld kunnen worden opgelost."

Bilderberg profiteerde ook van het favoriete tijdverdrijf van de heersende elite: het in kaart brengen en filteren van potentiële politieke leiders. Voorbeeld: Henry Kissinger was ruim twaalf jaar een vaste bezoeker van Bilderberg voordat hij bekendheid verwierf als Nixons nationale veiligheidsadviseur en kort daarna als minister van Buitenlandse Zaken.
Nog een voorbeeld: Bill Clinton bezocht Bilderberg in 1991 (op uitnodiging van stuurgroeplid Vernon Jordan) voordat hij zijn kandidatuur voor het Witte Huis bekendmaakte. Sommigen geloven dat Clinton een laatste knikje nodig had.

Nu de Europese eenheid een schot in de roos was, gingen Bilderberg en de heersende elite in overdrive naar verhevener doelstellingen.  Eén herkenbaar, nu erg actueel doel: een Nieuwe Wereldorde, waarin een zwaar gesteunde VN-troepenmacht (in opdracht van de VS) de wereld controleert.

Hun belangrijkste concept in de begin tijd was dus een verenigd Europa. En door achter de schermen te handelen, zijn ze in het geheim daarin geslaagd.
Wijlen George McGhee, voormalig Amerikaans ambassadeur in Duitsland, verklaarde ooit: “Het Verdrag van Rome, dat de gemeenschappelijke markt tot stand bracht, werd gevoed tijdens Bilderberg-bijeenkomsten.”
Ambassadeur McGhee kon het weten. Hij woonde een Bilderberg-bijeenkomst bij – in Garmisch, Duitsland, september 1955 – waar, volgens het vertrouwelijke verslag van die bijeenkomst, ‘algemeen werd erkend dat het onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is om in de kortst mogelijke tijd tot de hoogste graad van integratie te komen - te beginnen met een gemeenschappelijke Europese markt.”

De Europese beweging veranderde in de gemeenschappelijke markt; de EEG veranderde in een Europese Unie; en tegelijkertijd bloeide een Atlantisch Bondgenootschap. Maar hoewel ze erin slaagden een nieuwe wereldoorlog in Europa te voorkómen – hun hoofddoel – maakten ze een puinhoop van de rest van de wereld, van de oorlog in Vietnam tot het beleid in het Midden-Oosten, van het verkopen van de westerse productie aan China tot het niet nakomen van zijn beloften aan de republieken. ooit onderdeel van de USSR – helemaal tot aan Afghanistan.

In tegenstelling tot vergelijkbare instellingen zoals het World Economic Forum (WEF), wordt de Bilderbergbijeenkomst strikt achter gesloten deuren gehouden, waarbij de deelnemers gebonden zijn aan de Chatham House Rule , die de openbaarmaking verbiedt van de identiteit van degenen achter elk idee dat tijdens de bijeenkomst wordt genoemd.

Officieel bedoeld om de vrije stroom van het discours mogelijk te maken, heeft het achterkamerige karakter van de bijeenkomst van mondiale elites veel theorieën gekoesterd over de invloed die de conferentie kan uitoefenen op het internationale beleid.

Deze overtuiging is misschien niet zonder verdienste.

Uit een onderzoek uit 2023 van Lukas Kantor van de Praagse Charles Universiteit bleek dat minstens 133 politici tot machtsposities werden verheven na het bijwonen van een Bilderbergbijeenkomst, waaronder voormalig president Bill Clinton, de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel en de huidige Franse president Emmanuel Macron.

Volgens Kantor werden minstens 42 deelnemers premier, president of topfunctionaris van internationale organisaties zoals de Europese Unie, de NAVO of het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hoewel hij erkende dat de meeste deelnemers nooit tot een politieke toppositie zijn verheven, zei Kantor dat het waarschijnlijk is dat “politici die voor de exclusieve bijeenkomsten worden uitgenodigd waardevolle contacten, voorkennis en waarschijnlijk enige steun krijgen”.

“Van 2019 tot 2023 werden alle belangrijke internationale organisaties – de EU, de NAVO, het IMF en de VN – voorgezeten door Bilderbergers (Ursula von der Leyen, Jens Stoltenberg, Kristalina Georgieva en Antonio Guterres). Het lijkt onwaarschijnlijk dat dit louter toeval is”, schreef Kantor.

Tijdens de bijeenkomst van dit jaar in Madrid, georganiseerd in het Eurostars Suites Mirasierra hotel van 30 mei tot 2 juni door Ana Botín, de uitvoerend voorzitter van Banco Santander – de grootste bank in Spanje – waren meer dan 130 zogenaamde beroemdheden uit de hele wereld aanwezig. Opmerkelijke politieke deelnemers waren onder meer NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel, de Nederlandse premier Mark Rutte, de Estse premier Kaja Kallas, de Finse president Alexander Stubb, de voormalige Ierse premier Leo Varadkar en ex-CIA-chef David Petraeus. Henry Kissinger was voor het eerst in zeventig jaar niet aanwezig.

Op de bijeenkomst waren ook topleden uit de financiële sector aanwezig, zoals de president van de Europese Investeringsbank Nadia Calviño, voormalig gouverneur van de Bank of England Mark Carney, CEO van Citigroup Jane Fraser en CEO van Deutsche Bank AG Christian Sewing. Verschillende leden van de mainstream media waren ook aanwezig, waaronder Fareed Zakaria van CNN. Het is journalisten echter verboden verslag uit te brengen over het reilen en zeilen tijdens de bijeenkomst. Andere opmerkelijke deelnemers zijn onder meer voormalig Google-CEO Eric Schmidt, Pfizer-CEO Albert Bourla , Google DeepMind CEO Hassabis Demis, Microsoft AI-CEO Mustafa Suleyman en de mislukte gouverneurskandidaat van Georgië, Stacey Abrams.

Het is de 70e jaarlijkse Bilderbergbijeenkomst, en – zoals al zeventig jaar het geval is en dat nu nog steeds gebeurt – weigeren de massamedia er grotendeels verslag van te doen , waardoor het grootste deel van hun lezers onwetend blijft van het feit dat deze überhaupt plaatsvindt. The Guardian meldde evenwel dat de beveiliging voor de conferentie van dit jaar “intens… zelfs naar Bilderberg-normen” was, en merkte op dat de bescherming bestond uit “politiedrones die boven het hotel zweefden”.

In een simpel persbericht van de groep stond dat de Bilderbergbijeenkomst van dit jaar zich zal concentreren op onderwerpen als de toestand en veiligheid van kunstmatige intelligentie, de “veranderende gezichten van de biologie”, het klimaat, de “toekomst van oorlogvoering”, de economische uitdagingen in de Verenigde Staten en Europa, Oekraïne, het Midden-Oosten, China en Rusland.

De agenda voor de conferentie wordt bepaald door een gekozen ‘stuurgroep’, waartoe ook het Wereld Economisch Forum Børge Brende behoort, die naar verluidt op het punt staat volgend jaar het Davos-forum over te nemen van elitemarionet Klaus Schwab. Die stuurgroep is te vinden in New York City middels een 'liefdadigheidsinstelling' genaamd American Friends of Bilderberg. dat zich in een onopvallend maar elegant ingericht kantoor bevindt van het mondaine klinkende Murden & Company (een cover), in het centrum van Manhattan. Hier zit dus  de Stuurgroep van Bilderberg die, in coördinatie met een Europese Stuurgroep, gevestigd in Den Haag, de agenda's en uitnodigingslijsten van deelnemers voor de Bilderberg-bijeenkomsten vaststelt.

In tegenstelling tot het World Economic Forum (WEF) – niets dat ‘duizenden mensen’ naar Davos brengt en je ‘je kunt inkopen met een bedrijfssponsoring van een paar miljoen dollar’ – is Bilderberg veel exclusiever, met de officiële deelnemerslijst die alleen op uitnodiging toegankelijk is en die elk jaar uit slechts ongeveer “ongeveer 130 mensen” bestaat.


Als er een moraal in dit verhaal schuilt, dan is het deze: wanneer een machthebber de term ‘samenzweringstheorie’ gebruikt om een ​​onderwerp in diskrediet te brengen met als doel iedereen die er meer over probeert te leren óók in diskrediet te brengen, is het de hoogste tijd voor èchte journalisten om hun inspanningen te verdrievoudigen om onderzoek te doen en de schijnwerpers te intensiveren op degenen die ons liever in het ongewisse laten.

Het idee dat COVID-19 is ontwikkeld in het Wuhan Lab, gedeeltelijk gefinancierd door het National Institute of Health met de zegen van Anthony Fauci, is bijvoorbeeld geen complottheorie. Het is eigenlijk een no-brainer (hoewel jammer dat we omringd zijn door mensen zonder hersens). Na verloop van tijd, wanneer al het stof eindelijk is neergedaald en de polemieken uit het proces zijn verwijderd, zullen post-mortems dit waarschijnlijk als een feit erkennen.

Zorgen dat het experimentele COVID-19-vaccin op de lange termijn voor sommige mensen onveilig kan zijn, zijn legitieme kwesties (toegegeven door de Amerikaanse Federal Drug Administration) en niet alleen het domein van ‘anti-vax-samenzweringstheoretici’, zoals antisociale media zouden kunnen doen. Overheden denken, door mensen als de Amerikaanse senator Rand Paul te censureren omdat ze niet in hun favoriete verhaal geloven, en door elk nieuws over therapeutische middelen die worden gebruikt om het nieuwe virus met succes terug te dringen, in een kwaad daglicht te stellen, de publieke opinie naar hun hand te kunnen zetten.

De term ‘samenzweringstheorie’ is enorm overmatig gebruikt en misbruikt, waardoor een schaduw wordt geworpen over een grondwettelijk recht dat wij heilig achten: de vrijheid van meningsuiting. “Het was de CIA die in 1967 voor het eerst de term complottheorie in het publieke lexicon injecteerde”, schreef Peter Janney in zijn opmerkelijke boek Mary's Mozaïek. “Een term die vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt om iedereen te besmeuren, aan de kaak te stellen, belachelijk te maken en in diskrediet te brengen die het heersende mainstream-verhaal over een controversiële, spraakmakende misdaad of gebeurtenis durft uit te dagen.”

Vuistregel: geloof nooit meteen wat een overheid u vertelt; ze hebben de neiging over alles te liegen.
De officiële deelnemerslijst

Dit zijn de mensen die elkaar achter gesloten deuren ontmoeten in Bilderberg – plus wie ze ons nog meer niet willen bekendmaken. Overigens zult u op hun X-accounts zelden lezen dat zij aanwezig waren:

Abrams, Stacey (USA), CEO, Sage Works Production
Adeyemo, Adewale (USA), Deputy Secretary, Department of the Treasury
Adlercreutz, Anders (FIN), Minister for European Affairs and Ownership Steering
Albares, José Manuel (ESP), Minister of Foreign Affairs
Altman, Roger C. (USA), Founder and Senior Chair, Evercore Inc.
Alverà, Marco (ITA), Co-Founder, zhero.net; CEO, TES
Amodei, Dario (USA), Co-Founder and CEO, Anthropic PBC
Anderlini, Jamil (DEU/USA), Editor-in-Chief, POLITICO Europe
Appathurai, James (INT), Deputy Assistant Secretary General for Innovation, Hybrid and Cyber, NATO
Applebaum, Anne(USA) , Staff Writer, The Atlantic
Auchincloss, Murray (GBR), CEO, BP plc
Aydin, Mustafa (TUR), Professor of International Relations, Kadir Has University
Barbizet, Patricia (FRA), Chair and CEO, Temaris & Associés SAS
Barroso, José Manuel (PRT), Chair International Advisors, Goldman Sachs International
Baudson, Valérie (FRA), CEO, Amundi SA
Bengio, Yoshua (CAN), Professor in Computer Science and Operations Research, University of Montreal
Bini Smaghi, Lorenzo (ITA), Chair, Societé Générale SA
Botín, Ana P. (ESP), Group Executive Chair, Banco Santander SA
Bourla, Albert (USA), Chair and CEO, Pfizer Inc.
Braathen (NOR), Kjerstin, CEO, DNB ASA
Buschmann, Marco (DEU), Minister of Justice
Calviño, Nadia (INT), President, European Investment Bank
Carney, Mark J. (CAN), Chair, Brookfield Asset Management
Carvalho, Charlene de (NLD), Executive Director, Heineken Holding NV
Castries, Henri de (FRA), President, Institut Montaigne
Castro, Ildefonso (ESP), Secretary International Affairs, Partido Popular
Cavoli, Christopher (INT), Supreme Allied Commander Europe
Champagne, François-Philippe (CAN), Minister of Innovation, Science and Industry
Chhabra, Tarun (USA), Senior Director for Technology and National Security, NSC
Chubays, Anatoly B. (RUS/ISR), Visiting Professor, London School of Economics
Corydon, Bjarne (DNK), CEO and Editor-in-Chief, Dagbladet Børsen
Coveney, Simon (IRL), Former Minister for Enterprise, Trade and Employment
Creuheras, José (ESP), Chair, Grupo Planeta and Atresmedia
Cuerpo, Carlos (ESP), Minister of Economy, Commerce and Business
Daurella Comadrán, Sol (ESP), Chair, Coca-Cola Europacific Partners plc
Della Vigna, Michele (ITA), Head, Natural Resources Research EMEA, Goldman Sachs
Domański, Andrzej, (POL) Minister of Finance
Donohoe, Paschal (INT), President, Eurogroup
Döpfner, Mathias (DEU), Chair and CEO, Axel Springer SE
Easterly, Jen (USA), Director, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
Ek, Daniel (SWE), CEO, Spotify SA
Empoli, Giuliano da (ITA), Political Scientist and Writer, Sciences Po
Entrecanales, José M. (ESP), Chair and CEO, Acciona SA
Eriksen, Øyvind (NOR), President and CEO, Aker ASA
Ferguson, Niall (USA), Milbank Family Senior Fellow, Stanford University
Finer, Jonathan (USA), Deputy National Security Advisor
Fontcuberta i Morral (CHE), Anna, Professor of Materials Science and Engineering, EPFL
Fraser, Jane (USA), CEO, Citigroup
Gabuev, Alexander, Director (INT), Carnegie Russia Eurasia Center
Gentiloni, Paolo (INT), European Commissioner for Economy
Gil, Isabel, Rector (PRT), Catholic University of Portugal
Gruber, Lilli (ITA), Editor-in-Chief and Anchor, La7 TV
Gruyter, Caroline de (NLD), European Affairs Correspondent, NRC
Gürsel, Kadri (TUR), Journalist, Medyascope
Halberstadt, Victor (NLD), Professor Em. of Economics, Leiden University
Harrington, Kevin (USA), Managing Director, Thiel Capital LLC
Hassabis, Demis (GBR), CEO, Google DeepMind
Hedegaard, Connie (DNK), Chair, KR Foundation
Hernández de Cos, Pablo (ESP), Governor, Banco de España
Hobson, Mellody (USA), Co-CEO and President, Ariel Investments LLC
Hoekstra, Wopke (INT), European Commissioner for Climate Action
]Johansson, Ylva (INT), European Commissioner for Home Affairs
Kaag, Sigrid (INT), Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza, UN
Kadri, Ilham (BEL), CEO, Syensqo
Kalemli-Özcan, Sebnem (TUR), Schreiber Family Professior of Economics Brown University
Kallas, Kaja (EST), Prime Minister
Karp, Alex (USA), CEO, Palantir Technologies Inc.
Kerameus, Niki (GRC), Minister for the Interior
Kieli, Kasia (POL), President and Managing Director, Warner Bros. Discovery EMEA
Koç, Ömer (TUR), Chair, Koç Holding AS
Kotkin, Stephen (USA), Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University
Kravis, Henry R. (USA), Co-Founder and Co-Executive Chair, Kohlberg Kravis Roberts & Co.
Kravis, Marie-Josée (USA), Chair, The Museum of Modern Art
Kudelski, André (CHE), Chair and CEO, Kudelski Group SA
Kuleba, Dmytro (UKR), Minister of Foreign Affairs
Lander, Eric S. (USA), Founding Director, Broad Institute
Lee, Peter (USA), President, Microsoft Research
Leysen, Thomas (BEL), Chair, dsm-firmenich AG
Lighthizer, Robert (USA), Chair, Center for American Trade
Liikanen, Erkki (FIN), Chair, IFRS Foundation Trustees
Linde, Ann (SWE), Former Minister for Foreign Affairs
Luckey, Palmer (USA), Founder, Anduril Industries
Meeus, Tom-Jan (NLD), Journalist, NRC (!)
Mensch, Arthur (FRA), Co-Founder and CEO, Mistral AI
Merz, Friedrich (DEU), Leader, CDU
Michel, Charles (INT), President, European Council
Micklethwait, John (USA), Editor-in-Chief, Bloomberg LP
Minton Beddoes, Zanny (GBR), Editor-in-Chief, The Economist
Monti, Mario (ITA), Senator for life
Moreira, Duarte (PRT), Co-Founder and CEO, Zeno Partners
Netherlands, H.M. the King of the (NLD)
O’Leary, Michael (IRL), Group CEO, Ryanair Group
Pannier-Runacher (FRA), Agnès, State Secretary at Ministry of Agriculture
Papahelas, Alexis (GRC), Executive Editor, Kathimerini Newspaper
Papalexopoulos, Dimitri (GRC), Chair, TITAN Cement Group
Petraeus, David H. (USA), Chair, KKR Global Institute
Philippe, Édouard (FRA), Mayor, Le Havre
Phillips, Richard H. (USA), Office of the Director of National Intelligence
Pind, Søren (DNK), Founder and CEO, Danish Cyber Defence
Pouyanné, Patrick (FRA), Chair and CEO, TotalEnergies SE
Rachman, Gideon (GBR), Chief Foreign Affairs Commentator, Financial Times
Ramírez, Pedro J. (ESP), Director, El Español
Rendi-Wagner, Pamela (AUT), Director, European Centre for Disease Prevention and Control
Ruiz, José Juan (ESP), Chair, Elcano Royal Institute
Rutte, Mark (NLD), Prime Minister
Sawan, Wael (GBR), CEO, Shell plc
Sawers, John (GBR), Executive Chair, Newbridge Advisory Ltd.
Schadlow, Nadia (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
Schmidt, Eric E. (USA), Former CEO and Chair, Google
Schmidt, Wolfgang (DEU), Head of the Chancellery, Federal Minister for Special Tasks
Šefčovič, Maroš (INT), European Commissioner Green Deal, Interinstitutional Relations and Foresight
Sewing, Christian (DEU), CEO, Deutsche Bank AG
Sherman, Wendy R. (USA), Former Deputy Secretary of State
Siddall, Evan (CAN), CEO, Alberta Investment Management Corporation
Sikorski, Radoslaw (POL), Minister of Foreign Affairs
Şimşek, Mehmet (TUR), Minister of Finance
Stephens, Bret (USA), Opinion Columnist, New York Times
Stoltenberg, Jens (INT), Secretary General, NATO
Stubb, Alexander (FIN), President of the Republic
Suleyman, Mustafa (GBR), CEO, Microsoft AI
Thiel, Peter (USA), President, Thiel Capital LLC
Varadkar, Leo (IRL), Former Prime Minister
Verhoeven, Karel (BEL), Editor-in-Chief, De Standaard
Wallenberg, Marcus (SWE), Chair, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Ward, Jonathan (USA), Senior Fellow, Hudson Institute
Wolf, Martin H. (GBR), Chief Economics Commentator, Financial Times
Wright, Thomas (USA), Senior Director for Strategic Planning, NSC
Yläjärvi, Erja (FIN), Senior Editor-in-Chief, Helsingin Sanomat
Zadrazil, Robert (AUT), Country Manager Austria, UniCredit Group
Zakaria, Fareed (USA), Host, Fareed Zakaria GPS
Zeiler, Gerhard (AUT), President, Warner Bros. Discovery International

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][3 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen