NAVO stuurt aan op oorlog met Rusland

De Duitse heersende klasse gebruikt de oorlog van de NAVO in Oekraïne tegen Rusland om het militarisme zowel in eigen land als daarbuiten op agressieve wijze nieuw leven in te blazen. Recente toespraken van minister van Defensie Christine Lambrecht en bondskanselier Olaf Scholz (beide sociaal-democraten, SPD) laten hierover geen twijfel bestaan.De Duitse machthebbers hebben er weer zin in

In een keynote speech over het buitenlands beleid op 12 september vorig jaar (!) zei Lambrecht dat Duitsland niet alleen economisch en politiek een leidende rol moet spelen, maar ook militair: “De omvang van Duitsland, zijn geografische locatie, zijn economische macht, kortom zijn gewicht, maken ons tot een leidende macht, of we dat nu leuk vinden of niet. Ook militair gezien.” Ze hebben er weer zin in, onze politieke oosterburen.

Bijna tachtig jaar na de val van Hitlers Derde Rijk en de verschrikkelijke misdaden begaan door de Wehrmacht in de Tweede Wereldoorlog zou Duitsland opnieuw in staat moeten zijn om als oorlogsmacht op te treden, en het Duitse leger zou in staat moeten zijn om uitgebreide oorlogen voeren. Dat draagt de Duitse politiek graag uit. “Wijzelf hebben sterke, gevechtsklare strijdkrachten nodig, zodat we onszelf en onze alliantie kunnen verdedigen in geval van nood”, benadrukte Lambrecht.

De reactie van de Duitse bondskanselier liet niet lang op zich wachten. In een toespraak op de conferentie van de Bundeswehr (strijdkrachten) in Berlijn, vorig jaar, zei Scholz tegen de verzamelde militaire leiders: “Als de meest bevolkte natie met de grootste economische macht en een land in het midden van het continent, moet ons leger de hoeksteen worden van de conventionele strijdkrachten, de defensie in Europa, de best uitgeruste strijdmacht in Europa.”

Zowel Lambrecht als Scholz hebben duidelijk gemaakt dat dit de volledige militarisering van de Duitse samenleving en politiek betekende. “Vooral de Bundeswehr zal in de toekomst een belangrijkere rol spelen in ons politieke denken en handelen”, verklaarde Lambrecht. De tijd dat de Duitse strijdkrachten “uitsluitend werden gezien als een actor in crisisoperaties in het buitenland of bij het assisteren van de civiele machten” was voorbij, zei ze. “De Bundeswehr moet opnieuw worden gezien als een centrale autoriteit voor onze openbare dienstverlening. En doet dat elke dag”, voegde ze eraan toe.

Scholz prees de oprichting van een speciaal fonds van 100 miljard euro voor de Bundeswehr, dat hij eind februari 2023 in de Bondsdag had aangekondigd. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk dat het gigantische bedrag nog maar het begin was (!) en dat het nieuwe tijdperk van het ‘buitenlandse beleid’ dat hij had uitgeroepen – een eufemisme voor de terugkeer van het Duitse militarisme op het wereldtoneel – veel meer omvatte. “Het speciale fonds is een realiteit. Mijn stelling dat we het defensiebudget voortdurend zullen verhogen tot 2 procent van het bruto binnenlands product geldt ook! Daar kunt u op rekenen”, verzekerde hij het leger. “De hiaten in de capaciteiten van de Bundeswehr zijn groot”, maar ze waren bezig “de meest dringende daarvan zeer snel te dichten”, zei hij. Prioriteit werd gegeven aan “gevechtsvliegtuigen, zware transporthelikopters, Eurofighters, de opvolger van het Marder-infanteriegevechtsvoertuig, 130 korvetten en 126 fregatten.”

Geld speelt geen rol. Duitsland heeft behoefte aan ‘vliegtuigen die kunnen vliegen, schepen die kunnen uitvaren, soldaten die optimaal zijn uitgerust voor hun gevaarlijke taken’, gromde Scholz toen. “Een land van onze omvang, dat in Europa een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, moet in dit alles kunnen voorzien.” Duitsland had dit ook te danken aan zijn ‘bondgenoten in de NAVO’, zei hij.

De strategie die de heersende klasse volgt in haar derde greep naar de wereldmacht werd duidelijk geschetst door Scholz. Duitsland probeert Europa onder zijn leiding militair te organiseren om zijn imperialistische belangen wereldwijd na te streven. Zolang het Duitse imperialisme de VS (nog) niet openlijk kan confronteren, zal de herbewapening plaatsvinden binnen het raamwerk van de NAVO.

De bondskanselier riep onder meer op tot “een Europees (Duits, red.) hoofdkwartier [...] dat missies kan leiden.” Misschien wel het “meest dringende probleem in Europa” was “het volkomen verwarrende aantal wapensystemen en bewapening.” Alleen de “gecoördineerde ontwikkeling van Europese capaciteiten” zou leiden tot “een Europa dat in staat is tot actie over te gaan. "In deze context," zo zei hij, “is het gebied van de luchtverdediging bijzonder belangrijk – gecoördineerd op Europees niveau en als bijdrage aan het versterken van de Europese pijler van de NAVO.”

Scholz pocht al vrij lang op de “leidende rol” van Duitsland in het NAVO-oorlogsoffensief tegen Rusland. “Juist vanwege de substantiële Duitse bijdrage van 30.000 soldaten, 85 vliegtuigen en schepen,” zei hij, “werden het reactievermogen en de afschrikkende werking van de NAVO drastisch vergroot.” Duitsland had “vanaf het begin een leidende rol in dit alles gespeeld – dat was belangrijk voor mij.”

Als gevolg daarvan, zo zei hij, “bevinden zich honderden Duitse soldaten in de Baltische staten, in Roemenië, in Slowakije. Onze marine en luchtmacht patrouilleren steeds vaker in de Baltische Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied.”

Hij is er voorstander van de gevechtskracht en operationele paraatheid aanzienlijk te vergroten - en dat alles ter voorbereiding op een nucleaire derde wereldoorlog tegen Rusland en China. Het strijdplan is kennelijk geschreven en een soort draaiboek geworden.

De officiële propaganda dat de NAVO alleen maar reageert op “Russische agressie” en vecht voor vrijheid, mensenrechten en democratie is een grove leugen. In feite hebben de NAVO-machten Rusland sinds de ontbinding van de Sovjet-Unie systematisch omsingeld, met als doel het land dat rijk is aan hulpbronnen te onderwerpen en te verdelen, zodat het kan worden uitgebuit door de imperialistische machten. De invasie van Poetin op 24 februari 2022 was de wanhopige reactie van een reactionair kapitalistisch regime op het offensief van de NAVO.

De terugkeer van het Duitse militarisme wordt al lang achter de rug van de bevolking voorbereid en werd al tijdens de Veiligheidsconferentie van München in 2014 publiekelijk aangekondigd. Bondspresident Frank-Walter Steinmeier (SPD) verklaarde destijds als minister van Buitenlandse Zaken dat Duitsland “te groot en economisch te sterk was om ons alleen vanaf de zijlijn commentaar te kunnen geven op de wereldpolitiek.” Korte tijd later werd deze megalomane claim voor het eerst in praktijk gebracht met de pro-westerse, door de VS georganiseerde en met $ 4 miljard gefinancierde staatsgreep in Oekraïne.

Nu worden die plannen in praktijk gebracht. Duitsland en de NAVO voeren in Oekraïne een oorlog tegen de kernmacht Rusland (alleen laten zij het vechten over aan de bevolking van dat land), die zij blijven escaleren en nog meer zware wapens aan Kiev leveren.


Een nieuw plan

De Duitse regering heeft inmddels een nieuw plan aangenomen voor een mogelijke oorlog, inclusief het herstel van de dienstplicht en de inzet van NAVO-troepen op de oostflank.

Het nieuwe defensiekader van het land werd recentelijk goedgekeurd door het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz, ter vervanging van de richtlijnen uit 1989. “Als resultaat van de Russische agressie hebben we een compleet veranderde veiligheidssituatie in Europa”, zei minister van Binnenlandse Zaken Nancy Feser.

Het nieuwe defensieplan omvat een verplichte dienstplicht en het dwingen van fabrikanten om alleen militaire goederen te produceren. Als de vlam in de pan slaat zullen delen van het land mogelijk worden geëvacueerd en metrostations, ondergrondse parkeerplaatsen en andere ondergrondse voorzieningen zullen als tijdelijke onderkomens worden gebruikt. Herzieningen van het raamwerk weerspiegelen ook de oostelijke expansie van de NAVO. “Duitsland is niet langer een frontlijnland, maar dient de geallieerde strijdkrachten als knooppunt voor het bondgenootschap in het hart van Europa”, aldus het kabinet.

De regering heeft plannen om de voedseldistributie te controleren om mogelijke tekorten in geval van oorlog op te vangen. Deze onvoorziene omstandigheden omvatten het opslaan van tarwe en andere granen op geheime locaties en het creëren van een noodreserve van rijst en bonen. De reserves zullen de Duitse bevolking voorzien van één warme maaltijd per dag, meldt het Duitse Bild. Naast de militaire dienst kunnen burgers ook bepaalde civiele functies vervullen die verband houden met de sociale zorg of het bakken van brood. Ziekenhuizen zullen voorbereid moeten zijn op een grote toestroom van patiënten.

Minister van Defensie Boris Pistorius zei dat de nieuwe plannen een weerspiegeling zijn van toegenomen veiligheidsdreigingen. “De algehele verdediging van Duitsland is een taak waaraan we allemaal moeten bijdragen, de staat en de civiele instellingen, evenals ieder van ons”, verklaarde hij. Pistorius waarschuwde de Duitse wetgevers dat het land in 2029 ‘klaar moet zijn voor oorlog’.

Het Duitse leger kampt met een tekort aan uitrusting. Vorig jaar werd in een parlementair rapport gesteld dat het bij het huidige tempo van de militaire modernisering een halve eeuw zou kunnen duren voordat de Duitse strijdkrachten volledig gereed zouden zijn.

Zoals gezegd vinden Duitsland en andere NAVO-leden dat het blok wordt geconfronteerd met de dreiging van een Russische invasie als Moskou de overhand krijgt in zijn conflict met Oekraïne. Op een buitenlandse media-briefing in Sint-Petersburg zei de Russische president Vladimir Poetin dat westerse regeringen absurde angsten aanwakkeren om hun mondiale hegemonie te helpen behouden. ‘Iemand stelt zich voor dat Rusland de NAVO wil aanvallen. Zijn ze gek? Wie heeft deze onzin uitgevonden?” vroeg Poetin.


Lessen uit het verleden

Je zou zeggen dat juist de Duitsers hun lessen uit het verleden zouden hebben geleerd, maar niets van dat alles. De herdenking ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de D-Day-invasie in Normandië, gisteren, door de geallieerde strijdkrachten van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Canada is een door en door cynische oefening in politieke propaganda en historische vervalsing. Terwijl zij de genocide in Gaza steunen en de oorlog tegen Rusland roekeloos laten escaleren, exploiteren de spinmeisters van de VS en de NAVO de gebeurtenissen van 6 juni 1944 om het criminele beleid van de huidige imperialistische regeringen te rechtvaardigen en te verheerlijken.

Om het maar even bot te zeggen: het beleid en de doelstellingen van de NAVO lijken griezelig veel op die van het naziregime waartegen de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog vochten. Als Hitler voor de gelegenheid zou worden opgewekt, zou hij zich volkomen thuis voelen in het gezelschap van de Amerikaanse president Biden, de Britse premier Sunak, de Franse president Macron en de Duitse bondskanselier Scholz. Hij zou de gelegenheid die de viering van Normandië bood, aangrijpen om hen advies te geven over hoe de NAVO-oorlog tegen Rusland kan escaleren.

Hitler zou zeker blij zijn geweest met het besluit van Macron, als reactie op bezwaren van de VS en Groot-Brittannië, om de Russische uitnodiging voor de D-Day-herdenking in te trekken. De aanwezigheid van een Russische delegatie zou een onwelkome herinnering zijn geweest aan de monumentale en beslissende bijdrage die de Sovjet-Unie heeft geleverd aan de nederlaag van het Derde Rijk. Ondanks de ontbinding van de Sovjet-Unie en het herstel van het kapitalisme zal Rusland in de hoofden van de imperialistische machten altijd het stigma van de socialistische revolutie van oktober 1917 met zich meedragen.

“We zouden ons overgeven aan de regering van Frankrijk, die de herdenking in Normandië organiseert”, vertelde een regeringsfunctionaris van Biden vorige maand aan Politico toen de uitnodiging openbaar werd gemaakt. “Maar misschien zal dit de Russen eraan herinneren dat ze ooit tegen echte nazi’s hebben gevochten, en niet tegen denkbeeldige nazi’s in Oekraïne.”

De nazi-liefhebbers in het regime van Kiev zijn reëel genoeg. Stepan Bandera, de Oekraïense fascistische moordenaar wiens strijdkrachten samen met de Wehrmacht tegen de Sovjet-Unie vochten en meewerkten aan de nazi-Holocaust, is verheven tot de status van een grote nationale held in Oekraïne. De grimmige realiteit is dat terwijl Biden en zijn collega-imperialistische leiders 80 jaar geleden de amfibische aanval op het door de nazi’s gecontroleerde Frankrijk vierden, de NAVO-machten zelf het doel van nazi-Duitsland aan het oostfront hebben omarmd: de verovering en verbrokkeling van Rusland en de uitbuiting van dat land vanwege zijn uitgestrekte gebieden en hulpbronnen. De 80ste verjaardag moet worden benut om de oorlog in Oekraïne te bevorderen en de weg vrij te maken voor een NAVO-interventie.

Bovendien wordt deze strijd arm in arm gevoerd met de politieke nakomelingen van Hitler en Mussolini. Macron heeft toegegeven dat er in heel Europa sprake is van een opkomst van fascistische politieke krachten, terwijl hij zelf Philippe Petain, het hoofd van het collaborerende Vichy-regime, prijst als een groot soldaat. Volgende week keert Biden terug naar Europa voor een G7-top in Italië, de eerste die wordt georganiseerd door een de vrouwelijke premier Giorgia Meloni, een oude aanbidder van de cultus van Mussolini. En de methoden van Hitler worden onder auspiciën van de VS nieuw leven ingeblazen in Gaza, waar het Israëlische leger een genocidale campagne voert tegen de Palestijnse bevolking, waarbij bloedbaden, bombardementen op onverdedigde burgerbuurten en massale hongersnood worden gecombineerd. Tot nu toe heeft Israël meer bommen op Gaza laten vallen dan er tijdens de Tweede Wereldoorlog op de steden Londen, Hamburg en Dresden zijn terechtgekomen.

Het lijdt geen twijfel dat de soldaten die tachtig jaar geleden de stranden bestormden moedig waren en gemotiveerd door haat tegen Hitler en het nazisme. De duizenden jonge soldaten die die dag sneuvelden moeten herdacht en geëerd worden. Maar hun idealisme werd niet gedeeld door de politieke leiders van het Amerikaanse en Britse imperialisme, die heel goed begrepen dat de oorlog alleen massale steun kon vinden door deze op de markt te brengen als een strijd tegen het fascisme. Het was de periode van het Volksfrontisme en een oorlogsalliantie met de Sovjet-Unie, waarin de stalinisten hand in hand met de imperialisten werkten om de oorlog in de ogen van de bevolking te legitimeren.

Er was een enorme sympathie onder de bevolking voor de strijd van de Sovjet-Unie tegen Hitlers massale invasie, de grootste militaire aanval in de geschiedenis die tot doel had het marxisme en socialisme uit te roeien door middel van massamoord. Ondanks de onuitsprekelijke misdaden van Stalin, waaronder de bloedzuivering van trotskisten en andere revolutionairen, waaronder de gehele leiding van het Rode Leger, en zijn ondertekening van het Stalin-Hitler-pact, vochten de Sovjetmassa’s met al hun kracht ter verdediging van de resterende veroveringen van de Oktoberrevolutie. Het Rode Leger verloor 10.000 soldaten per dag in veldslagen als Stalingrad. Ter vergelijking: het geschatte aantal slachtoffers van D-Day, de bloedigste dag in het Westen, bedraagt ​​iets minder dan 5.000 doden.

Tachtig jaar na D-Day staat de wereld aan de vooravond van een nieuwe mondiale brand. Voorafgaand aan de herdenking gaven Biden en andere imperialistische leiders Oekraïne toestemming om Russisch grondgebied aan te vallen met door de NAVO geleverde raketten, waardoor de NAVO-oorlog tegen een nucleair bewapende staat massaal escaleerde.

Biden gaf in Normandië ook een interview aan ABC News waarin hij publiekelijk verklaarde dat Amerikaanse wapens door Oekraïne  “toegestaan ​​zijn om te worden gebruikt” bij aanvallen op Rusland. Interviewer David Muir vroeg Biden: “Bent u er überhaupt bezorgd over dat het de VS op een veel grotere manier [in oorlog met Rusland] zou kunnen betrekken?” Biden antwoordde: “In theorie zou dat kunnen, maar het is niet waarschijnlijk”, en beweerde dat de Amerikaanse wapens alleen zouden worden gebruikt om Rusland “in de buurt van de grens” aan te vallen.

Dit zijn uitspraken van onthutsende roekeloosheid. Biden verklaarde dat zijn beleid de Verenigde Staten ‘theoretisch’ in een grootschalige oorlog met een nucleair bewapende staat zou kunnen lokken, wat mogelijk zou kunnen leiden tot de vernietiging van de menselijke beschaving, maar hij is bereid die kansen te accepteren. Toen hem werd gevraagd te reageren op de dreigementen van de Russische president Vladimir Poetin om met het gebruik van kernwapens te reageren op door de NAVO gesteunde aanvallen op Rusland, verklaarde een duidelijk verwarde Biden dat hij de Russische president al ‘veertig jaar’ kent, een duidelijke absurditeit aangezien in 1984 Poetin een onbekende KGB-agent in de USSR was

Terwijl hij de belangrijkste herdenkingsceremonie op de stranden van Normandië toesprak, hield Biden een militaristische tirade, waarbij hij onbeperkte levens en geld beloofde voor het doel van de NAVO om Rusland te onderwerpen en te veroveren. Biden verheugde zich over de dood van naar zijn zeggen honderdduizenden Russische soldaten in de oorlog in Oekraïne. “Ze hebben enorme verliezen geleden in Rusland, de aantallen zijn onthutsend – 350.000 Russische troepen zijn dood of gewond.” Ondanks het sterk uitvergroten van de Russische aantallen slachtoffers en het negéren van het ongetwijfeld veel hogere Oekraïense dodental, maakte Biden duidelijk dat de oorlog die nu aan de gang is tot nog meer doden zou leiden. "Er zijn dingen die de moeite waard zijn om voor te vechten en te sterven", zei Biden. “Amerika is het waard… toen, nu en altijd.” De duidelijke implicatie is dat de tijd met rasse schreden nadert dat grote aantallen Amerikaanse troepen bereid zullen moeten zijn om te ‘sterven’ in de mondiale oorlog die nu uit de hand loopt.

"Een van de dingen die ‘de moeite waard zijn om voor te sterven", zei Biden, "is democratie". Maar Oekraïne is, net als tientallen andere dictaturen die door de Verenigde Staten worden gesteund, geen ‘democratie’. Oekraïne is een land onder de staat van beleg, waarin tegenstanders van de oorlog worden bedreigd en gevangengezet en waar fascisten hoge posities bekleden in de staat en het leger. President Zelensky heeft zijn ambtstermijn overschreden en duidelijk gemaakt dat hij niet van plan is verkiezingen te houden, uit angst dat de toenemende volksoppositie tegen de oorlog enige uiting zal vinden in de stembus. Ondertussen pleegt Israël, de belangrijkste bondgenoot van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten, een genocide, waarbij wordt verklaard dat de Palestijnse bevolking, in de woorden van minister van Defensie Yoav Gallant, “menselijke dieren” zijn.

De officiële viering van D-Day, gisteren, was een bijeenkomst van imperialistische oorlogshitsers die, net als de leiders van het Derde Rijk, betrokken zijn bij ‘misdaden tegen de vrede’ en ‘misdaden tegen de menselijkheid’. Hun schijnheilige eerbetoon aan de soldaten die op 6 juni 1944 zijn gesneuveld, zal volgende maand worden gevolgd door een bijeenkomst in Washington, DC, waar de NAVO-leiders, onder leiding van de regering-Biden, de uitbreiding van de oorlog tegen Rusland zullen implementeren en hun plannen zullen beramen - ter voorbereiding op toekomstige operaties tegen China.


NAVO breidt escalatie uit

Sinds het mislukken vorig jaar van het “tegenoffensief” van het Oekraïense leger tegen Rusland, hebben de NAVO-landen hun oorlog met Rusland in Oekraïne meedogenloos geëscaleerd, waarbij ze het regime in Kiev toestemming gaven om raketaanvallen op Rusland te lanceren en beloofden hun eigen troepen naar Oekraïne te sturen. Een interview met topambtenaren van de NAVO, drie dage geleden gepubliceerd in de Britse Daily Telegraph (getiteld “NAVO-landcorridors zouden Amerikaanse troepen naar de frontlinie kunnen haasten in geval van een Europese oorlog”), benadrukt dat de NAVO van plan is de oorlog vanuit Oekraïne naar heel Europa te escaleren.

Bij bestudering van het artikel in de Telegraph blikt dat er een einde is gemaakt aan de argumenten dat de escalatie van de NAVO tegen Rusland tot doel heeft de Oekraïense grenzen of de Europese democratie te verdedigen. De NAVO bereidt een continentale oorlog voor en stuurt honderdduizenden troepen voor operaties langs de gehele westelijke grens van Rusland, van Finland tot de Balkan. Zelfs als de uitvoering van de NAVO-plannen niet onmiddellijk zou leiden tot een kernoorlog, wat een zeer reëel gevaar is, zou dit Europa in een massaslachting storten op een schaal die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer is gezien.

Luitenant-generaal Alexander Sollfrank van het Logistiek Commando van de NAVO vertelde de Telegraph dat de NAVO van plan is de Europese haven- en grondtransportinfrastructuur over te nemen om Amerikaanse troepen die aankomen in de Europese Atlantische havens over het hele continent naar Rusland te sturen. In deze transportcorridors, waarvan de NAVO verwacht dat ze te maken zullen krijgen met verwoestende luchtaanvallen, zouden lokale wetten worden opgeschort.

De Telegraph publiceerde een diagram van geplande ‘transportcorridors’ door heel Europa. De eerste plannen van de NAVO roepen op dat Amerikaanse troepen zouden landen in Rotterdam of Hamburg, in Noordwest-Europa. Ze kunnen echter ook aankomen in de West-Italiaanse havens Genua of La Spezia; in Athene; in de Noorse haven van Bergen; of in Turkse havens. NAVO-militairen zouden de belangrijkste weg- en spoorinfrastructuur overnemen om Amerikaanse troepen door heel Europa naar de Russische grens te sturen. Deze plannen voor militair bewind en oorlog zijn het resultaat van de oorlogsplanning in Oekraïne die al minstens een jaar aan de gang is, achter de ruggen van het volk om. De Telegraph merkte op: "Logistieke routes zijn een topprioriteit geworden sinds de NAVO-leiders vorig jaar tijdens een top in Vilnius, Litouwen, overeenkwamen om 300.000 troepen voor te bereiden, zodat ze in hoge staat van paraatheid zouden blijven om het bondgenootschap te verdedigen."

Rusland beschikt over duizenden uiterst nauwkeurige ballistische raketten met nucleaire of conventionele kernkoppen, en de NAVO verwacht dat zijn ‘landcorridors’ meedogenloos zullen worden aangevallen. “De NAVO beschikt slechts over 5 procent van de noodzakelijke luchtverdediging om de oostflank te dekken”, aldus de Telegraph. Sollfrank zei tegen de Telegraph dat de taak om de belangrijkste havens en transportknooppunten van Europa te verdedigen vrijwel hopeloos is. “Wat de luchtverdediging betreft, die is altijd schaars. Ik kan me geen situatie voorstellen waarin je over voldoende luchtverdediging beschikt”, zei hij.

De NAVO is daarom van plan Amerikaanse troepen over andere, niet-geïdentificeerde Europese havens te verspreiden, nog voordat de belangrijkste havens zijn vernietigd. Gezien de waarschijnlijkheid dat “NAVO-troepen die vanuit Nederland binnenkomen, worden getroffen door Russische bombardementen, of dat Noord-Europese havens worden vernietigd”, aldus de Telegraph, “worden er ook achter de schermen regelingen getroffen om de routes naar andere havens uit te breiden om de grondlijn veilig te stellen en de communicatie niet kan worden verbroken door de strijdkrachten van Moskou.”

Deze regels in de Telegraph onthullen de sfeer van criminele roekeloosheid die zich over het hele politieke en media-establishment in de NAVO-landen verspreidt. De brandbombardementen op Rotterdam door de nazi’s en Hamburg door de Britse luchtmacht waren gruwelijke imperialistische oorlogsmisdaden uit de Tweede Wereldoorlog. Toch maakt de Telegraph terloops melding van de vernietiging van deze havens, zonder te vragen naar de kosten ervan, de catastrofale impact die dit zou hebben op de Europese economie – of, bovenal, wat er gedaan zou kunnen worden om een ​​escalatie in de richting van een dergelijke uitkomst te voorkómen.

De NAVO-machten gaan dóór. Ze zijn vastbesloten Rusland een “strategische nederlaag” toe te brengen, een regimeverandering in Moskou af te dwingen en Ruslands enorme reserves aan olie, gas en andere natuurlijke hulpbronnen te plunderen. Hun steun voor de genocide van Israël in Gaza is, net als hun gevoelloze onverschilligheid tegenover miljoenen vermijdbare sterfgevallen onder hun eigen burgers tijdens de COVID-19-pandemie, een waarschuwing dat ze zich niet zullen laten afschrikken door het gevaar van een catastrofaal verlies van mensenlevens.

De NAVO heeft zelf bevestigd dat zij zich voorbereidt om actie te ondernemen op basis van de plannen die in de Telegraph zijn geschetst, terwijl zij verslag uitbrengt over haar grootschalige, onlangs afgesloten ‘Steadfast Defender’-oorlogsspel. Een aanwijzing dat het Kremlin de dreigingen van de NAVO bloedserieus neemt is de recente toename van de activiteit van Russische onderzeeërs in de Atlantische Oceaan. Als Amerikaanse troepen over de Atlantische Oceaan zouden worden vervoerd voor oorlog met Rusland, zouden Russische aanvalsonderzeeërs de taak kunnen krijgen om geleide raketaanvallen over lange afstanden uit te voeren om Amerikaanse troepentransporten te vernietigen nog voordat ze in Europa aankomen.

Is er op de hele wereld nu niet één invloedrijk politicus met gezond verstand die zegt dat de escalatie tussen de VS, de NAVO en Rusland richting een nucleaire oorlog moet stoppen?

[Alle links, bronnen, documenten en meer informatie uitsluitend voor abonnee's][7 juni 2024]

 

Afdrukken Doorsturen